Ponuda kompanije Coface

Ograničite gubitke

  Zakasnela plaćanja mogu vrlo negativno uticati na vaše poslovanje ako se njima ne upravlja na pravi način. Upravljanje zakasnelim plaćanjima zahteva visok nivo stručnosti i globalnu mrežu talentovanih stručnjaka. Coface zadovoljava ove preduslove sopstvenim resursima kao i resursima iz naše partnerske mreže Coface Partners.
 
  Velika potraživanja terete likvidnost. Usluge naplate potraživanja kompanije Coface Srbija pružaju stručnu podršku zasnovanu na višegodišnjem iskustvu za domaće i inostrane poverioce i dužnike.
Ograničite gubitke
Coface odgovor na vaše potrebe
  Stručnjaci za naplatu kompanije Coface Central Europe detaljno su upoznati sa poslovnim kulturama u regionu centralne i istočne Evrope i ekonomskim faktorima koji utiču na ponašanje pri plaćanju. Deluju uz pomoć online baze podataka o naplati potraživanja DCON i najnovijih informacija iz naše baze podataka ICON.
 
Naše usluge naplate potraživanja možete koristiti kako za osigurane, tako i za neosigurane račune.

Ponuda prilagođena vašim potrebama

Naplata potraživanja

  • Serbian
  • English