Novosti

Šta je novo?

13.09.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Sve novosti

07.07.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Azija - Pacifik: kompanije se suočavaju sa porastom kreditnog rizika uprkos kraćim kašnjenjima u plaćanju

Kompanije se u azijsko-pacifičkom regionu suočavaju sa rastućim kreditnim rizicima uprkos kraćim kašnjenjima u plaćanju. Istraživanje kompanije Coface koje se bavi korporativnim plaćanjima u Aziji za 2022. godinu sprovedeno je između novembra 2021. godine i februara 2022. godine i pruža uvid u evoluciju ponašanja u pogledu plaćanja i prakse upravljanja kreditom oko 2800 kompanija širom azijsko - pacifičkog regiona tokom još jedne godine pandemije. Ispitanici dolaze sa devet tržišta (Australija, Kina, Hong Kong, Indija, Japan, Malezija, Singapur, Japan i Tajvan) i 13 sektora koji se nalaze u okviru azijsko-pacifičkog regiona.

Pročitajte više
26.05.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Medium & long-term knock-on effects of the war in Europe on global sectors trends: will there be resilient sectors?

In the short run, all sectors for which Coface publishes sector risk assessments in six regions worldwide will be impacted by the knock-on effects of Russia’s invasion of Ukraine. Which ones would be the most resilient sectors? Read our full study now!

Pročitajte više
10.05.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

War in Ukraine: Many (big) losers, few (real) winners

More than two months after the start of the war in Ukraine, of Russia’s invasion of Ukraine on 24 February, prospects for a rapid resolution of the war seem increasingly unlikely.

Pročitajte više
05.05.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Porast broja nesolventnih kompanija u srednjoj i istočnoj Evropi

Različite privredne okolnosti, mere podrške i zakonske promene uticali su na trendove nelikvidnosti u zemljama srednje i istočne Evrope u poslednje dve godine. Pandemija COVID-a izazvala je pad privrednog rasta od 4% regionalnog razvoja.

Pročitajte više
07.03.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Ekonomske posledice rusko-ukrajinskog sukoba: najava stagflacije

Rusko-ukrajinski sukob je prouzrokovao niz poremećaja na finansijskim tržištima i u drastičnoj meri povećao neizvesnost u pogledu oporavka svetske privrede. Nakon naše poslednje publikacije došlo je do promene prilika u svetu, a sa njima su došle i promene u sferi poslovnih rizika.

Pročitajte više
22.02.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Barometar poslovnog rizika za četvrto tromesečje 2021: oporavak svetske privrede se nastavlja i u 2022. ali pred nama je put ispunjen preprekama

Dve godine nakon početka pandemije, globalna ekonomija nastavlja da se oporavlja, ali se i dalje suočava sa značajnim izazovima. Preuzmite Coface Q4 2021 Barometar rizika zemlje i sektora i njegovo saopštenje za javnost ovde.

Pročitajte više
18.01.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Morocco Corporate Payment Survey 2021: shortened delays but still widespread late payments

According to Coface's 2021 study on the payment behaviour of companies in Morocco, contractual payment terms in the country remain long, reaching an average of 79 days. However, they have improved significantly, with a shorter duration of about 14 days compared to the previous survey conducted in 2019.

Pročitajte više
04.01.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Osvrt na evro 20 godina od njegovog uvođenja

Na dvadesetu godišnjicu uvodjenja valute u evropske novčanike tim stručnjaka za ekonomska istraživanja kompanije Coface je izvršio analizu posledica koje je ova promena ostavila na makroekonomskom nivou.

Pročitajte više
06.12.2021.
Korporativne vesti

Coface Adriatic Top 50 - izdanje 2021.

Velika recesija koju su privrede iz Adriatik regije doživele u 2020. godini, zbog pada domaće i inostrane potražnje i prihoda od turizma, tek u trećem kvartalu 2020. počela su da se oporavljaju nakon što su se ublažila ograničenja koja su podstakla globalnu trgovinu.

Pročitajte više
27.10.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Barometar poslovnog rizika za treće tromesečje 2021. godine: Prepreke unutar dobavljačkog lanca i inflacija usporavaju oporavak svetske privrede

Kako situacija u vezi sa pandemijom virusa Covid-19 počinje da se popravlja, čemu posebno doprinose napori usmereni ka vakcinaciji stanovništva, dolazi do rasta potrošnje, naročito u razvijenim zemljama. Što se tiče zemalja u razvoju, privredni oporavak ide na ruku zemljama čija privreda uglavnom počiva na izvoznim aktivnostima, dok zemlje čija se privreda zasniva na pružanju usluga zaostaju za drugim zemljama. Pročitajte detaljnu analizu u našem Barometru poslovnog rizika po zemljama i privrednim sektorima.

Pročitajte više
05.10.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Kina će nastaviti da širi svoju ulogu kao glavna destinacija izvoza latinske amerike na račun SAD-a

Trgovinski odnos između Kine i Latinske Amerike značajno se proširio u poslednje dve decenije, postepeno se izdvajajući u odnosu na odnose SAD i Latinske Amerike. Razlozi za ovaj održivi trend kreću se od razlike u stopama rasta uočene u dve najveće svetske ekonomije do trgovinskih politika koje su poslednjih godina sprovodile vlade SAD-a i Kine.

Pročitajte više
29.09.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Da li se globalni sektor maloprodaje vratio na normalne vrednosti?

Pandemija izazvana virusom COVID-19 je nanela štetu privrednim aktivnostima unutar sektora maloprodaje, što je posledica mera socijalnog distanciranja i zatvaranja radnji. Međutim, posledice pandemije po sektor maloprodaje se u velikoj meri razlikuju po zemljama. Sve o tome saznajte u našem istraživanju.

Pročitajte više
22.09.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Novi talas post-pandemijskih društvenih kretanja: međunarodna trgovina kao kolateralna žrtva

Iako su ograničenja povezana sa pandemijom COVID-19 privremeno zaustavila porast protestnih pokreta, novi talas je na pomolu. Očekuje se da će se protesti, uglavnom u zemljama u razvoju, povećati zbog neviđenog pogoršanja socio-ekonomskih pokazatelja. U 2020. godini, Coface-ov pokazatelj društvenog i političkog rizika dostigao je rekord od 51% širom svijeta, a 55% u zemljama u razvoju.

Pročitajte više
17.09.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Anketa o plaćanju u Nemačkoj 2021: Naviknite se da živite sa pandemijom

Peto izdanje Coface-ovog istraživanja o korporativnom platnom iskustvu u Nemačkoj sprovedeno je u julu i avgustu 2021. godine, a učestvovalo je 819 kompanija.

Pročitajte više
07.09.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Ujedinjeni Arapski Emirati: Svetliji izgledi za 2021. nakon teške 2020. godine

Ekonomiju UAE-a 2020. godine pogodio je dvostruki šok: pad cena nafte i pandemija COVID-19. Prema preliminarnim procjenama, ekonomija UAE -a se smanjila za 6,1% u 2020. Međutim, izgledi su svetliji za 2021. Coface očekuje rast od 3,1% zahvaljujući brzoj kampanji vakcinisanja, oštroi oporavku globalne ekonomije i skoku cena energije.

Pročitajte više
16.08.2021.
Korporativne vesti

Važno obaveštenje

Coface Srbija obaveštava sva treća lica da sve poslove zaključuju samo sa ovlašćenim predstavnicima i zastupnicima društva Coface, kao i da društvo Coface ne snosi odgovornost za prevarno postupanje neovlašćenih lica.

Pročitajte više
28.07.2021.
Korporativne vesti

Coface prijavljuje neto prihod u prvoj polovini godine od 123,2 miliona evra, potvrđujući odličan početak godine

Promet u prvoj polovini godine: 768 miliona evra, što je povećanje od 7,4% pri konstantnom deviznom kursu i perimetru.

Pročitajte više
26.07.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Da li je nagla potražnja za metalima koji se koriste za proizvodnju električnih vozila održiva?

Metali koji se koriste u električnim vozilima, poput litijuma, kobalta i bakra, glavna su odrednica revolucije koja se trenutno odvija u automobilskoj industriji. Ali neravnoteža između ponude i potražnje utiče na porast cena, iako je tržišni udeo električnih vozila i dalje mali. Prema poslednjoj analizi Coface ne predviđa veće promene u kretanjima cena tokom sledeće dve godine.

Pročitajte više
15.07.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Cоfаcе bаrоmеtаr K2 2021: Svеt sа dvе brzinе

18 mеsеci nаkоn pоčеtkа pаndеmiје, pristup vаkcinаciјi је sаdа glаvni fаktоr kојi оdrеđuје ritаm svаkоdnеvnоg živоtа lјudi i glоbаlnе еkоnоmiје. Prеdviđаnjа rаstа BDP-а zа 2021. rеvidirаnа su nаvišе (+ 5,6%), аli tо је uglаvnоm rеzultаt pоzitivnih iznеnаđеnjа Sјеdinjеnih Držаvа. Оvi pоbоlјšаni izglеdi zа rаst оglеdајu sе u svеtskој trgоvini: nаkоn 5% оpаdаnjа u prоšlој gоdini, Cоfаcе prеdviđа pоrаst оd 11% zа 2021. gоdinu.

Pročitajte više
05.07.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Аziјskо-pаcifički rеgiоn: trеnd kаšnjеnjа kоrpоrаtivnih plаćаnjа stаbilizоvаn, kоmpаniје vidе svеtliје izglеdе, аli...

Аnkеtа о kоrpоrаtivnоm plаtnоm prоmеtu kоmpаniје Cоfаcе zа 2021. gоdinu pružа uvid u еvоluciјu pоnаšаnjа u plаćаnju i prаksе uprаvlјаnjа krеditimа prеkо 2.500 kоmpаniја širоm аziјskоg Pаcifikа tоkоm pаndеmiјskе gоdinе. Ispitаnici su dоšli sа dеvеt tržištа (Аustrаliја, Kinа, Hоng Kоng, Јužnа Kоrеја, Indiја, Јаpаn, Маlеziја, Singаpur, Тајlаnd i Тајvаn) i 13 sеktоrа kојi sе nаlаzе u аziјskо-pаcifičkоm rеgiоnu.

Pročitajte više
Vrh strane
  • Serbian
  • English