Novosti

Šta je novo?

13.09.2022.
Ekonomske publikacije

Sve publikacije Coface

29.06.2022.
Ekonomske publikacije

Azija - istraživanje plaćanja 2022

Azijske kompanije suočavaju se sa rastućim kreditnim rizicima uprkos kraćim kašnjenjima u plaćanju. Istraživanje koje je sproveo Coface, a koje se bavi korporativnim plaćanjima u Aziji za 2022. godinu sprovedeno je između novembra 2021. godine i februara 2022. godine. Bilo je obuhvaćeno skoro 2800 kompanija sa devet tržišta i 13 sektora koji se nalaze u azijsko-pacifičkom regionu.

Pročitajte više
05.05.2022.
Ekonomske publikacije

Porast insolventnosti kompanije u srednjoj i istočnoj Evropi

Trend nelikvidnosti preduzeća u zemljama srednje i istočne Europe bili su podložni raznim privrednim uslovima, merama podrške i zakonskim promenama tokom poslednje dve godine. Zaista, pandemija Covid-19 koja je pokrenula privredni pad i službeno sprovedeno zaključavanje donela je sa sobom zabrinutost ne samo za makroekonomsku aktivnost već i za likvidnost plaćanja kompanija.

Pročitajte više
03.05.2022.
Ekonomske publikacije

War in Ukraine: Many (big) losers, few (real) winners

More than two months after the start of the war in Ukraine, prospects for a rapid resolution of the war seem increasingly unlikely.

Pročitajte više
07.03.2022.
Ekonomske publikacije

Rusko-Ukrajinski sukob: najava stagflacije

U ovom fokusu, tim za ekonomska istraživanja kompanije Coface istražuje ekonomske posledice rusko-ukrajinskog sukoba, posebno rasta cena robe.

Pročitajte više
18.02.2022.
Ekonomske publikacije

Coface handbook: Country & Sector risks 2022

Download the Coface handbook about Country & Sector risks 2022. Tools for identifying, assessing and monitoring the risks businesses are facing.

Pročitajte više
17.02.2022.
Ekonomske publikacije

Barometar poslovnog rizika po zemljama i privrednim sektorima za četvrto tromesečje 2021.

Dve godine nakon izbijanja pandemije svetska privreda nastavlja da se oporavlja iako pred njom i dalje stoje veliki izazovi.

Pročitajte više
16.02.2022.
Ekonomske publikacije

Mapa procene rizika zemlje Q4-2021

Novo izdanje Coface procene rizika zemalja. Istražite i preuzmite Coface-ovu procenu rizika za 162 zemlje.

Pročitajte više
16.02.2022.
Ekonomske publikacije

Procena rizika sektora - Q4 2021

Coface procena 13 glavnih sektora baziraju se na 75 godina iskustva kompanije Coface i objavljenih finansijskih podataka preduzeća koja se kotiraju na berzi iz 6 geografskih regija.

Pročitajte više
18.01.2022.
Ekonomske publikacije

Morocco Payment Survey 2021

Morocco Corporate Payment Survey: shortened payment delays in 2021. During the second quarter of 2021, Coface conducted its fifth survey on the payment behaviour of 380 companies in Morocco, with the objective to monitor the evolution of payment terms and delays.

Pročitajte više
21.10.2021.
Ekonomske publikacije

Barometar poslovnog rizika po zemljama i sektorima: kvartalni presek za treće tromesečje 2021.

Više od 18 meseci nakon izbijanja svetske ekonomske krize izazvane pandemijom virusa COVID-19, privreda nastavlja da se oporavlja. Ovaj trend privrednog oporavka je u velikoj meri rezultat napretka ostvarenog na polju vakcinacije koji se desio tokom leta, a posebno u razvijenim zemljama, i koji je doprineo popuštanju mera ograničavanja kretanja.

Pročitajte više
05.10.2021.
Ekonomske publikacije

U situaciji koja je usledila posle pandemije virusa Covid-19, izvoz dobara iz zemalja Latinske Amerike u Kinu bi trebalo da nastavi da jača na ušt...

Trgovinske veze između Kine i zemalja Latinske Amerike su tokom poslednje dve decenije značajno ojačale, što je doprinelo da se ta zemlja (u odnosu na Sjedinjene Američke Države) izdvoji kao važno tržište za izvoz dobara iz pomenute regije.

Pročitajte više
28.09.2021.
Ekonomske publikacije

Da li se globalni sektor maloprodaje vratio na normalne vrednosti?

Posledice pandemije izazvane virusom COVID-19, kao što su održavanje socijalne distance i zatvaranje radnji, su negativo uticale na sektor maloprodaje širom sveta. Naš poslednji Fokus pruža analizu različitih vrsta posledica koje se javljaju u maloprodajnim segmentima, kao i prognozu privrednih kretanja unutar sektora maloprodaje na svetskom nivou.

Pročitajte više
21.09.2021.
Ekonomske publikacije

Novi talas društvenih previranja posle izbijanja pandemije: međunarodna trgovina kao kolateralna šteta

Nakon ukidanja ograničenja povezanih sa pandemijom virusa COVID-19, koja su privremeno zaustavila sve oblike društvenih previranja, sprema se novi talas te vrste društvenih pojava. Očekuje se da će masovni protesti, koji su još od 2017. godine bili u zamahu, uglavnom u zemljama u razvoju, ponovo postati učestala pojava i to usled do sada neviđenog pogoršanja društveno-ekonomske situacije.

Pročitajte više
14.09.2021.
Ekonomske publikacije

Nemačko istraživanje korporativnih plaćanja 2021

Drugu godinu zaredom, iako je Njemačka doživjela ozbiljnu recesiju, broj i trajanje kašnjenja plaćanja u zemlji su se smanjili. Saznajte više u petom izdanju našeg istraživanja o korporativnim plaćanjima u Nemačkoj.

Pročitajte više
07.09.2021.
Ekonomske publikacije

Kakve su perspektive UAE-a nakon COVID-19?

Ekonomiju UAE-a pogodilo je dvostruki šok 2020. Prvi se odnosio na pad cena nafte nakon neslaganja između Rusije i Saudijske Arabije u martu 2020. godine, drugi je bio pandemija COVID-19.

Pročitajte više
26.07.2021.
Ekonomske publikacije

Da li je nagli porast za metalima koji se koriste za proizvodnju električnih vozila održiv?

Metali koji se koriste u električnim vozilima, poput litijuma, kobalta i bakra, glavna su odrednica revolucije koja se trenutno odvija u automobilskoj industriji. Strogi propisi, programi državne pomoći i povećana upotreba električnih vozila u određenim regijama snažno potstiču potražnju za tim metalima, koji su sada neophodni u proizvodnji baterija.

Pročitajte više
08.07.2021.
Ekonomske publikacije

Bаrоmеtаr rizikа zа zеmlјu i sеktоr: Тrоmеsеčnо аžurirаnjе zа K2 2021

Glоbаlnа stоpа rаstа BDP-а zа 2021. rеvidirаnа nаvišе; Cоfаcеоv mоdеl prеdviđаnjа ukаzuје nа rаst svеtskе trgоvinе оd 11% zа оvu gоdinu.

Pročitajte više
05.07.2021.
Ekonomske publikacije

Аnkеtа о plаćаnju u Аziјi 2021: Krаćа kаšnjеnjа plаćаnjа uslеd mеrа pоdrškе

Višе kоmpаniја u аziјskо-pаcifičkоm rеgiоnu nudilо је krеditnе оlаkšicе 2020. gоdinе, јеr sе kоnkurеnciја pојаčаvаlа usrеd izаzоvnih еkоnоmskih uslоvа nastalih usled pаndеmiја CОVID-19. Меđutim, firmе su imаlе rаzličitе rеаkciје nа uprаvlјаnjе krеditimа uprkоs suоčаvаnju sа sličnim еkоnоmskim šоkоvimа. Sаznајtе о njimа u nаšој nајnоviјој publikаciјi о аziјskо-pаcifičkој rеgiјi.

Pročitajte više
01.07.2021.
Ekonomske publikacije

Rizici i mogućnosti virtuelnog preseljenja

Kulturnе prоmеnе kоје је dоnеlа pаndеmiја nаstаvićе dа оblikuјu еkоnоmiјu u gоdinаmа kоје dоlаzе. Меđu njimа је nоrmаlizаciја rаdа nа dаlјinu јеdnа оd nајvаžniјih. Аkо sе tо mоžе učiniti оd kućе, mоžе li sе tо učiniti iz inоstrаnstvа? Prоvеritе rizikе i mоgućnоsti virtuеlnоg preseljenja u nаšеm nајnоviјеm prоgrаmu Fоkus Маrcоsа Cаriаsа, nаšеg еkоnоmistе zа Јužnu Еvrоpu i Cоlinе Lоuis, mlаđеg еkоnоmiste.

Pročitajte više
26.05.2021.
Ekonomske publikacije

Pregled plaćanja u Kini 2021: Krаći uslоvi krеditirаnjа zа vеćinu sеktоrа, оsim u grаđеvinаrstvu, prеhrаni i аutоmоbilskој...

Pоčеtаk pаndеmiје CОVID-19 2020. gоdinе pоvеćао је nivо nеizvеsnоsti u pоglеdu pоslоvnih izglеdа, pоtаknuvši kinеskе kоmpаniје dа pооštrе svоје аlаtе zа uprаvlјаnjе krеditimа kао dео nаpоrа zа pоbоlјšаnjе pоziciја nоvčаnоg tоkа i оstајu оdrživi u tеškоm еkоnоmskоm оkružеnju.

Pročitajte više
Vrh strane
  • Serbian
  • English