Ponuda kompanije Coface

Ponuda kompanije Coface

Podrška preduzećima u cilju zaštite od rizika neplaćenih računa

Glavni zadatak nas u Coface-u je zaštita preduzeća - od malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih kompanija - od neplaćenih faktura koje mogu ugroziti njihovo poslovanje. Na ovaj način, osmislili smo niz rešenja za upravljanje rizika koja pokrivaju četiri ključna zahteva  izražena od strane preduzeća za izvoz: osiguravanje njihove prodaje, kontrolu i procenu rizika, naplatu potraživanja i procenu tržišta.
 
Ova zaštita „napravio Coface“ zasniva se na moćnom sistemu prevencije: naši stručnjaci rade širom sveta na analiziranju finansijske snage preduzeća i predviđanju docnje u plaćanju. Kroz ovu kontinuiranu reviziju, obezbeđujemo povratnu informaciju na sve ili deo portfolija klijenta, uz dopunjavanje i partnerstvo sa preduzećima. 
 
Naše temeljno poznavanje klijenata i tržišta omogućava nam da ponudimo tipske savete i usluge, pored brzog preduzimanja mera kada se pojave rizici od neplaćenih računa. Ovaj odziv je moguć zahvaljujući jedinstvenim tesnim vezama uspostavljenim sa našim klijentima, uz pomoć našeg prisustva u 12 zemalja Centralne i Istočne Evrope. 

Credit insurance

Coface mapa - Procena rizika po zemljama

Pogledajte mapu

Obratite pažnju na listu zemalja

Ekonomske studije
  • Serbian
  • English