O Nama

Istorijat

Od samog osnivanja, Grupa Coface doprinosi uspehu i rastu poduzeća

Grupa Coface

Grupa Coface, koja sve više poprima karakter međunarodne grupacije, od samog osnivanja doprinosi uspehu i rastu preduzeća svih veličina širom sveta kao i stvaranju i širenju kulture poverenja među privrednim subjektima.

 

 

1946.

 

 • Osnivanje Coface-a, francuske kompanije specijalizovane za oblast osiguranja izvoznih potraživanja.

 

1992.

 

 • Početak širenja na međunarodnom nivou. Postepen razvoj mreže u novim zemljama, prvo u Nemačkoj i Austriji 1991. a zatim u Velikoj Britaniji i Italiji 1992. godine.
 • Osnivanje organizacije CreditAlliance, svetske mreže osiguravajućih kuća, agencija za poslovne informacije, višelinijskih osiguravajućih kuća kao faktoring društava.

 

1994.

 

 • Privatizacija Coface-a. Grupa nastavlja da se bavi izdavanjem francuskih državnih garancija.

 

2006.

 

 • Coface postaje ćerka kompanija u stopostotnom vlasništvu Natixisa , ogranka grupe BPCE, druge najveće bankarske grupacije u Francuskoj, koja nudi usluge finansiranja, upravljanja imovinom kao i finansijske usluge.

 

2007.

  

 • Osnivanje predstavništva u Srbiji, COFACE SRBIJA. 

 

2011.

 

 • Preusmeravanje na aktivnosti osiguranja potraživanja odnosno tradicionalnu glavnu oblast poslovanja.

 

2012.

 

 • Direktno prisustvo u 66 zemalja. Isporuka garancija u gotovo 200 zemalja. Plasiranje Coface-ovih globalnih rešenja (niza usluga namenjenih multinacionalnim preduzećima) i dodatnog osiguranja TopLiner (dodatnog pokrića uz klasično osiguranje potraživanja) na tržištu.

 

2014.

 

 • Uspeh IPO-a kompanije Coface na organizovanom tržištu Euronext Pariz Od 2. jula 2014. godine , rezultirajuća vlasnička struktura je sledeća: Javno : 58.50% ;
 • Natix : 41.24 % ;
 • Zaposleni : 0.26 % .
 • Direktno prisustvo u 67 zemalja.
 • Garancije isporučene u skoro 200 zemalja.

 

 2015.

  

 • neto prihod 126M €, a predložene dividende stabilne na 0,48 € po akciji5
 • Rast prometa: 3,4% uz trenutni obim aktivnosti i devizni kurs
  (+1,2% uz nepromenjeni obim aktivnosti i devizni kurs)
 • Racio šteta nakon reosiguranja stabilizovao se tokom proteklih šest meseci; kombinovani racio iznosi 83,1%
 • Neto prihod (udeo grupe): 126M € za 2015. godinu, od čega je 28M € u četvrtom kvartalu
 • Stabilan neto prihod po akciji od 0.80 €, stopa raspodele5 60% neto prihoda

 

2017.

 

 • Coface Central European Holding AG servisira usluge za Ukrajinu

2019.

 

 • Lansiranje Business Finder-a
 • Akvizicija PKZ-a, vodeće kompanije za osiguranje kredita u Sloveniji
Vrh strane
 • Serbian
 • English