Ponuda kompanije Coface

Excellent SME Srbija

Projekat Excellent SME nastao je sa ciljem da se uspešnim mikro, malim i srednjim preduzećima pomogne da na bolji način promovišu svoje poslovanje

O sertifikatu
Podatak da u Evropi ima preko 500 miliona e-commerce korisnika govori u prilog potencijalu tržišta i potrebi da mikro, mala i srednja preduzeća budu prisutna online. Ovim ujedno podstičemo transparentnost na tržištu kao i usklađenost sa direktivama EU za promovisanje uspešnih malih i srednjih preduzeća.
Kome je sertifikat namenjen i koji su benefiti njegovog korišćenja?
Nosilac sertifikata može jasno da označi dobar bonitet svog preduzeća. Time se ujedno obezbeđuje veći kredibilitet.
 
Klijenti i poslovni partneri onih preduzeća koja su nosioci sertifikata moći će da steknu veće poverenje u poslovanje, smanje rizik i povećaju efikasnost prilikom donošenja poslovnih odluka.
 
Znak sertifikata može biti istaknut na memorandumima, proizvodima, vizit kartama, u potpisu mejlova...

Excellent SME

Sertifikat se izdaje ako preduzeće zadovoljava kriterijum koji se zasniva na klasifikaciji preduzeća prema veličini: mikro, malo ili srednje preduzeće. Nakon toga, vrši se procena od strane kompanije COFACE i potrebno je da preduzeće dobije bonitetnu ocenu veću od 6.
 
Bonitetna ocena je rezultat finansijske analize poslovanja preduzeća. Bonitetni izveštaj sadrži i ocenu platnog morala i rizika poslovanja sa preduzećem, sa prikazom moguće nesolventnosti u periodu od narednih 12 meseci. Punovažnost sertifikata zasniva se na kontinuiranom monitoringu kompanije COFACE. Kontinuirano praćenje poslovanja ovog preduzeća obezbeđuje njegovu primerenu kredibilnost u domaćem i u međunarodnom poslovnom okruženju.

197 EUR + PDV na godišnjem nivou

Onlajn sertifikate Excellent SME Serbia podržava proverena internet tehnologija SafeSigned™, koja sprečava kopiranje znaka kvaliteta na druge sajtove. Privredna komora Srbije ovu tehnologiju primenjuje više godina, a koristi je i više EU institucija, kao i veliki broj preduzeća na internetu.

 

Sertifikat Excellent SME Serbia važi godinu dana ukoliko u međuvremenu bonitet preduzeća ne padne ispod propisane ocene.

Sertifikat ima dva pojavna oblika

  • Klasični, koji se može staviti bilo gde na sajtu
  • Lebdeći, koji se uvek postavlja preko sajta, u donji desni ugao internet pretraživača.
Ukoliko ste zainteresovani za dodatne informacije o sertifikatu, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: smeexcellent@coface.com.
Excellent SME Certifikat
Vrh strane
  • Serbian
  • English