Ponuda kompanije Coface

@rating Score

Moć predviđanja @rating score-a

@rating score pokazuje statističku verovatnoću nesolventnosti nekog preduzeća za period od 12 meseci. Svi bitni činioci su sažeti u objektivnu i snažnu ocenu rizika koja se prikazuje na skali od 1 do 10.
@rating score kao alat za predviđanje

 Za razliku od statističkog vrednovanja preduzeća, @rating score ima realnu sposobnost predviđanja:

 • @rating score ukazuje na statističku mogućnost stečaja preduzeća tokom sledećih 12 meseci.
 • Moć predviđanja @rating score-a je tri puta veća od bilo kog statističkog ocenjivanja.
 • @rating score je moguće integrisati u razne informacione proizvode (npr. CofaceXpress)

  Moć predviđanja @rating score-a je tri puta veća od bilo kojeg statističkog vrednovanja. Uz pomoću @ratinga Coface Srednja Evropa razvio je prvi B2B proračun za osam država Srednje i Istočne Evrope koji:

 • koristi različite modele proračuna za svaku državu;
 • kombinuje kvantitativnu (finansijski podaci i ocena) i kvalitativnu ocenu;
 • pravi razliku između malih/srednjih i velikih preduzeća.

Najvažniji preduslov za izradu pouzdane ocene su veličina baze podataka i metodologija.

 

Veličina baze podataka, a posebno broj i kategorije varijabli rizika na čijem se temelju zasniva @rating score – jedan je od najbitnijih faktora. Što se više varijabli uzme u obzir, a najpre što je više raspoloživih informacija vezanih za istoriju preduzeća, to se sve više povećava pouzdanost proračuna i, na kraju, pouzdanost same ocene.

@rating score

 • koristi različite modele proračuna za svaku državu
 • kombinuje kvantitativnu (finansijski podaci i ocena) i kvalitativnu ocenu
 • pravi razliku između malih/srednjih i velikih preduzeća
 • precizinija opšta procena preduzeća
 • bolja procena razvoja rizika
 • veća sigurnost pri odlučivanju o visini datog kredita
 • izbegavanje budućih rizika i iskorišćavanje budućih prilika.

 

Proračun @rating score-a se temelji na informacijama i podacima iz eksternih izvora, iz same kompanije i iz podataka istraživanja i naplate kompanije Coface.

 

Primer kvalitativnih pokazatelja:

 • Starost preduzeća,
 • pravni oblik,
 • lokacija,
 • razvoj,
 • aktivnosti,
 • informacije o deoničarima i upravi,
 • informacije o plaćanju,
 • slučajevi naplate potraživanja.

 

Primer kvantitatnih pokazatelja:

 • Aktiva,
 • iznos bilansa,
 • kapital,
 • novčani tok,
 • obrtni kapital,
 • troškovi,
 • rezultat iz poslovanja,
 • dobit/gubitak,
 • finansijski pokazatelji.

 

Pojedinačni kvalitativni i kvantitativni pokazatelji imaju drugačiji uticaj na ocenu. Stepen uticaja (pozitivan/negativan) svakog faktora na @rating score je svakom trenutku na raspolaganju stručnjacima za informacije kompanije Coface Srednja Evropa.

10. gotovo bez rizika

9. Rizik – vrlo nizak

8. Rizik – nizak

7. Rizik – manji od srednjeg

6. Rizik – srednji

5. Rizik – veći od srednjeg

4. Rizik – visok

3. Rizik – vrlo visok

2. Rizik – stečaja

1. stečaj/predstečajni postupak/prinudna naplata

Ne sadrže svi informacioni proizvodi kompanije Coface Srednja Evropa istoriju @ rating score-a, niti se koriste sve vrednosti @ rating score-a za prikaz istorijata. Samo se stvarni @ rating score koji važi na početku svakog tromesečja prikazuje u istorijatu @ rating score-a.
Vrh strane
 • Serbian
 • English