Ponuda kompanije Coface

Naplata potraživanja

Poboljšajte svoj novčani tok brzim i profesionalnim procedurama za naplatu

Četiri dobra razloga za izbor naplate potraživanja:
 • naplata potraživanja na lokalnom i međunarodnom nivou;
 • mogućnost naplate sudskih i vansudskih dugova;
 • omogućavanje klijentima da se posvete svojim primarnim aktivnostima;
 • blizak kontakt sa dužnicima u svim zemljama Centralne i Istočne Evrope.

  Naplata potraživanja je ključni aspekt upravljanja kreditnim rizikom. Velika potraživanja terete likvidnost. Usluge naplate potraživanja kompanije Coface Srbija pružaju stručnu podršku zasnovanu na višegodišnjem iskustvu kako za domaće tako I za inostrane poverioce i dužnike.

 

  Stručnjaci za naplatu u Grupi Coface Central Europe, vrsni su poznavaoci  poslovne kulture u regiji Srednje i Istočne Evrope, kao i ekonomskih faktora koji utiču na moral plaćanja. Coface se koncentriše na dugotrajne postupke naplate potraživanja, čime preduzećima omogućava da se posvete svojim primarnim aktivnostima.

 

  Naše stručnjake podržava DCON, onlajn baza podataka naplate potraživanja i aktuelne informacije iz ICON-a, baze podataka poslovnih informacija.

 

  Pomažemo u smanjivanju rizika, povećanju likvidnost, poboljšavanju novčanih tokova i povećavanju povraćaja uloženog kapitala, a time našim klijentima osiguravamo bolju ocenu kreditne sposobnosti.

Naplata potraživanja

 • velika mreža domaćih i inostranih saradnika;
 • direktan kontakt sa dužnicima preko saradnika kompanije Coface Central Europe u svim zemljama Srednje i Istočne Evrope;
 • standardne mere naplate uključuju uslugu opominjanja, telefonskog posredovanja, ličnih poseta i pregovaranja o rasporedu plaćanja.
 • pravni saveti i procedure specijalizovanih internih advokata ili advokata partnera;
 • korišćenje efikasnog automatskog sistema za upravljanje naplatom potraživanja;
 • elektronska razmena podataka između sistema naših klijenata i baze podataka DCON kad se radi o velikim količinama podataka.
 • lokalna i međunarodna B2B i B2C naplata neosporenih potraživanja;
 • tok naplate prilagođen vrsti potraživanja kao i karakteristikama dužnika i kupca;
 • mogućnost naručivanja, praćenja faza naplate, pregled izveštaja o napretku i statističkih informacija korišćenjem onlajn baze podataka DCON.

DCON - onlajn podrška kompanije Coface pri naplati potraživanja

DCON

  Naši stručnjaci rade uz pomoć naše online baze podataka o naplati potraživanja ( DCON ) i najnovijih informacija iz naše baze podataka ( ICON ) koja obuhvata više od 12.000.000 preduzeća iz zemalja centralne i istočne Evrope.

Vrh strane
 • Serbian
 • English