Slider_Stars_CEE Top500_small_left

Uslovi korišćenja

Vlasnik ovog veb-sajta je francuska kompanija za osiguranje inostranih kredita (Coface), osnovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim kapitalom u iznosu od  137 052 417,05€ i sedištem na adresi Trg Costes et Bellonte br. 1 - 92270 Bois-Colombes. Kompanija je prijavljena u francuskoj agenciji za privredne registre Nanterre RCS pod brojem B 552 069 791.
Naziv servera na koji je ovaj veb-sajt postavljen je Telehouse Int Corporation Europ Limited, sa adresom na Bulevar Volter br. 137, 75011 Pariz
 
Poreski identifikacioni broj kompanije: FR54552069791
 
Telefon: 33 (0) 1 49 02 20 00 imejl adresa: communication@coface.com
Poštanska adresa: Šajkaška 21,11060 Beograd
 
Osoba zadužena za objave na veb-sajtu: Xavier DURAND, Izvršni direktor
Menadžer internet sajta: Milka Zakić, Marketing Specialist Srbija
 
Kompanija Coface, u svojstvu društva za osiguranje kredita, radi uz dozvolu i pod nadzorom  posebnog tela za kontrolu finansijskih institucija French Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, ulica Taitbout br. 61- 75009 Pariz)
 
Pristupanjem ovom sajtu i pregledanjem njegovog sadržaja pristajete na uslove opisane u daljem tekstu
 
Sadržaj veb-sajta i dostupnost informacija:
 
Ovaj veb-sajt sadrži informacije koje se tiču kako kompanije Coface, tako i proizvoda koje ona preporučuje.
 
Osnovna i jedina svrha objavljivanja tih informacija je obaveštavanje, pa ih shodno tome ne treba smatrati obavezujućima.
 
Kompanija Coface čini sve što je u njenoj moći da obezbedi da informacije koje objavljuje na svom veb-sajtu budu tačne i ažurirane i zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez najave unosi izmene u sadržaj svog veb-sajta. Međutim, kompanija Coface ne može garantovati celovitost objavljenih informacija niti da ih treće lice u međuvremenu nije izmenilo (upadom na veb-sajt, virusom).
 
Kompanija Coface ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo koji vid štete, poslovnog gubitka ili troška koji nastanu kao posledica pristupanja i/ili korišćenja ovog veb-sajta ili pak informacija koje on sadrži.
 
Kompanija Coface se obavezuje da uloži maksimalne napore kako bi sve usluge koje veb-sajt nudi učinila trajno dostupnim za sve njegove korisnike. 
 
Kompanija Coface se ne može smatrati odgovornom u slučaju da se desi bilo šta od dolenavedenog:
  • privremeni zastoj u ažuriranju određenih datoteka u trajanju od nekoliko minuta,
  • operativni problem ili privremeni prekid u pružanju ovih usluga nad kojim kompanija nema kontrolu, posebno u slučaju prekida u isporuci električne energije ili telekomunikacionih usluga,
  • privremeni prekid u pružanju usluga u periodu tokom kog je neophodno izvoditi radove na unapređenju ili održavanju sistema,
  • pad ili neadekvatno funkcionisanje internet mreže u toku slanja poruka ili dokumenata.
 
Intelektualna svojina
 
Svi elementi ovog veb-sajta (a posebno tekst, slike, logoi, fotografije i drugi vizuelni, kao i zvučni sadržaji) zajedno sa njihovim jedinstvenim dizajnom i vizuelnim izgledom su vlasništvo kompanije Coface.
 
Kompanija Coface dozvoljava pristup i korišćenje ovog veb-sajta isključivo u lične svrhe.
 
Izričito se zabranjuje svaki vid umnožavanja, predstavljanja, distribucije, izvlačenja, u celini ili delimično, bilo kog dela sadržaja ovog veb-sajta, bilo kojim sredstvom ili postupkom, kao i prodaja, preprodaja i prenos sadržaja trećem licu, bez obzira na način na koji se to čini, osim kada je za to obezbeđena izričita saglasnost kompanije Coface. Bilo koji vid kršenja ove odredbe smatra se činom plagiranja koji kao takav može predstavljati osnov za pokretanje postupka preispitivanja prekršajne i krivične odgovornosti lica koja to učine.
 
Ostali prepoznatljivi znaci, posebno imena privrednih društava, robnih marki i internet domena, koji se objavljuju na veb-sajtu su vlasništvo kompanije Coface ili trećih lica. Svaki vid korišćenja napred navedenog za koje kompanija nije dala svoju izričitu saglasnost povlači sa sobom odgovornost lica koja to čine.
 
Zaštita ličnih podataka
 
Kompanija Coface je posvećena zaštiti ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje kroz primenu strogih pravila, postupaka provere i kontrole pridržavanja pravila, nastojeći da obezbedi da podaci budu adekvatno skladišteni i korišćeni u skladu sa odredbama opisanim u svojoj Izjavi o privatnosti podataka objavljenoj u poglavlju o ličnim podacima.
 
Kolačići
 
Prilikom posete ovom sajtu, može doći do automatske instalacije kolačića na Vašem pretraživaču. Za više informacija o ovome, molimo Vas da iščitate naš pravilnik o kolačićima.
 
Hiperlinkovi
 
Ovaj veb-sajt sadrži hiperlinkove do veb-sajtova koje uređuju treća lica. Kompanija Coface ne može snositi odgovornost za bilo koje posledice korišćenja ovih hiperlinkova.
 
Uspostavljanje hiperlinkova do veb-sajt kompanije Coface je uslovljeno dobijanjem prethodne saglasnosti od te kompanije.
 
Bezbednost
 
Odgovornost u pogledu preduzimanja neophodnih mera, kao što je upotreba najnovijih anti-virus programa, u cilju zaštite svojih podataka i/ili softvera i/ili hardverskih komponenti od virusa snosi isključivo korisnik veb sajta.  
 
Kompanija Coface odbacuje svaku vrstu odgovornosti za bilo koji vid štete koju korisnik njenog veb-sajta može pretrpeti u slučaju napada kompjuterskih virusa.
 
Vrh strane
  • Serbian
  • English