Ponuda kompanije Coface

  Sprečavanje rizika neplaćanja počinje prikupljanjem najnovijih relevantnih informacija o kupcima i njihovom okruženju. Analiza takvih informacija pomaže u procesu donošenja odluka. Naše usluge generisanja poslovnih informacija uključuju sve od sirovih podataka do preporuka u vezi sa preuzimanjem rizika. U kontekstu upravljanja rizikom oslanjamo se na snažnu globalnu mrežu za prikupljanje i analizu poslovnih informacija čijoj produktivnosti doprinose i članovi mreže Coface Partnera ažuriranjem naših baza podataka u realnom vremenu.
 
  Prikupljene i analizirane informacije prikazuje se u obliku izveštaja, sažetog prikaza rizika na individualnom i globalnom nivou kao i raznih preporuka u vezi sa preuzimanjem rizika. Pored naših usluga vezanih za procenu kreditnog rizika, možete upravljati razvojem prodaje na najbolji mogući način.
 
  U srednjoj Europi ova globalna linija usluga upotpunjena je velikim brojem proizvoda vezanih za poslovne informacije namenjenih preduzećima koja nemaju osiguranje potraživanja.
Kontrola rizika
Coface odgovor na vaše potrebe
U poslovnom svetu se neprekidno dešavaju promene. Aktuelne informacije su osnova sigurnih poslovnih odluka, bilo da je u pitanju upozorenje na nove mogućnosti ili povećanje okvirnog kredita za klijenta.

Poslovne Informacije

Coface Poslovni kreditni izveštaji

Budite informisani pri poslovnom odlučivanju pоmоću iCОN-а

Coface Risk Monitor

Excellent SME Srbija

Business Finder

Cross Border Mreža

Proverite veze između kompanija i osoba pomoću cross border mreže
Imate potrebu da proverite veze između vaše kompanije i vašeg partnera uokviru CIE regiona ili na međunarodnom nivou? Onda jeCoface Cross Border Mreža ono što vam treba.

@rating Score

  • Serbian
  • English