O Nama

Naša misija

Pomažemo biznisima da donesu ispravne odluke

80%

biznisa suočeno je sa nenaplaćenim potraživanjima

Bilo da je reč o malim i srednjim preduzećima ili korporacijama, Coface je uz njih širom sveta.
 

Koja je uloga kompanije Coface?

Coface je savetnik i neko ko ih vodi, podržavajući ih i obezbeđujući njihove transakcije, štiteći ih na taj način od rizika neizmirenja finansijskih obaveza njihovih klijenata.

25%

svih insolventnosti dešava se zbog neplaćenih faktura

Za naše klijente, izabrati Coface znači usklađivanje šansi za donošenje pravih odluka i optimizaciju šansi za uspeh, štiteći se od finansijskih rizika u što ranijem stadijumu koji su svojstveni poslovanju klijenata.

Zbog čega treba izabrati Coface?

Zbog čega treba izabrati Coface?

Da biste bili dobro informisani:Detaljne analize rizika sektora, geografskih rizika, alata koji služe za monitoring i evaluaciju rizika neispunjavanja obaveza klijenata

Da biste doneli prave odluke:Saveti i pomoć eksperata na visokom nivou koji su dobro upućeni u tehnike za dobijanje informacija, procenu rizika i povraćaj dugovanja

Da biste bili podržani na kvalitetan način:Snažan kapacitet za vođenje dijaloga i pružanje saveta, posebno od strane prodajnog osoblja, analitičara rizika i kreditnih analitičara

Da biste mogli da reagujete u pravo vreme:Reagujemo pravovremeno zahvaljujući tome što su vam naši timovi fizički blizu u zemljama u kojima poslujete

Vrh strane
  • Serbian
  • English