Novosti
04.03.2016.
Ekonomske publikacije

Nemačka: Sigurna unutrašnja, rizična spoljna ekonomija

Nemačka: Sigurna unutrašnja, rizična spoljna ekonomija

Rizik za nemački izvoz značajno porastao

 

Veći izvozni rizik sa kojim se suočavaju nemačke kompanije ometa rezultate rasta. Budući da Nemačka ima jake trgovinske veze sa grupom rastućih tržišta i ekonomija u razvoju, veoma je izložena strukturnim i cikličnim slabostima u okviru ovih ekonomija.„Ovi spoljni uticaji su trenutno negativni, jer se rast izvoza u rastuća tržištasmiruje i sada je mnogo slabiji od potražnje iz razvijenih ekonomija“, objasnio je dr Mario Jung, regionalni ekonomista za region Severne Evrope u kompaniji Coface.

 

Nemačka ekonomija se suočava sa većim spoljnim rizicima

 

U 2016. godini nemački izvoz će verovatno pokazati iste trendove zabeležene u 2015. Rast izvoza u razvijene ekonomije treba da bude stabilan i robustan, dok su rizici izvoza mnogo veći za proizvode kojima su destinacija rastuća tržišta. Kombinacija globalnog rizik od političkih i vojnih sukoba, terorističkih napada i strukturnih izazova u mnogim rastućim tržištima, kao i slabljenje rasta kineskog BDP-a, još uvek opterećuju eksternu tražnju za nemačke proizvode. Ovaj pritisak na eksternu tražnju mogao bi postati još izraženiji.

 

Iz regionalne perspektive, nemačke izvozne kompanije i dalje imaju najoptimističnije stanovište u pogledu budućeg poslovanja sa razvijenim ekonomijama. One predviđaju najslabiju perspektivu za ovu godinu u Južnoj i Centralnoj Americi, Istočnoj Evropi, Rusiji, Turskoj i Kini. Iz sektorske perspektive, neke od ključnih grana nemačke privrede su posebno osetljive na rizike koje proizilaze iz rastućih tržišta. Coface procenjuje da su najznačajniji rizici u automobilskom i mašinskom sektoru, pored sektora električne opreme. Dodatni rizici iz rastućih tržišta takođe se materijalizuju u hemijskoj industriji osetljivoj na ciklične uticaje.

 

Skoro 29% od ukupnog izvoza u Nemačkoj dostavlja se rastućim tržištima. Od tog izvoza, više od petine se isporučuje Kini, što je jednako 6% ukupnih prekograničnih isporuka Nemačke. Taj udeo znači da je Nemačka više izložena spoljnim rizicima koji proizilaze iz rastućih tržišta nego većina drugih zemalja evrozone. U proseku, udeo rastućih tržišta u izvozu evrozone iznosi oko 26%.

 

„Za izvozno orijentisana preduzeća, obnovljeni pad svetskih cena nafte razlog je za zabrinutost, jer ukazuje na slabu globalnu agregatnu tražnju.Osim toga, izgledi rasta za mnoga rastuća tržišta i dalje su prigušeni.Scenario za „postepeno prizemljenje“ u Kini takođe će imati negativan uticaj na izvozne industrije Nemačke,kaže dr Mario Jung.

 

Nemačka ekonomija je promenila svoj model rasta tokom proteklih godina

 

Iako je unutrašnja potražnja - posebno privatna potrošnja - tokom većeg dela 2000-ih bila spora i slaba, sada predstavlja najvažniji pokretač rasta. Nasuprot tome, neto izvoz, koji je bio toliko važan za ekonomski razvoj Nemačke u prošlosti, u 2015. je bio relativno neutralan u pogledu ostvarenog rasta. Osim toga, neto izvoz će verovatno da uspori rast BDP-a u ovoj godini, zbog slabijeg razvoja izvoza i jakog neprekidnog rasta uvoza. Ipak, zahvaljujući snažnoj unutrašnjoj potražnji u zemlji, Coface predviđa rast BDP-a od 1,7% za ovu godinu.

Preuzmite publikaciju : Nemačka: Sigurna unutrašnja, rizična spoljna ekonomija (800,00 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English