Novosti
22.02.2021.
Korporativne publikacije

Mapa procene rizika po zemljama - poslednji kvartal 2020.

Mapa procene rizika po zemljama - poslednji kvartal 2020.

Procena poslovnog rizika u 13 velikih privrednih sektora širom sveta. Procene kompanije Coface se zasnivaju na 75 godina stručnog iskustva i finansijskih podataka objavljenih od strane nabrojanih kompanija iz 6 geografskih sektora. U obzir se uzima 5 finansijskih pokazatelja: promet, isplativost, odnos visine duga i kapitala, tok gotovine i potraživanja ustanovljeni od strane naših direktora sektora za upravljanje rizicima.

 

Sector Risk - Q42020
Preuzmite publikaciju : Mapa procene rizika po zemljama - poslednji kvartal 2020. (1,90 MB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English