Novosti
11.05.2022.
Ekonomske publikacije

Istraživanje plaćanja u Kini 2022: duža kašnjenja u plaćanju i povećanje kreditnih rizika u pojedinim sektorima

Istraživanje plaćanja u Kini 2022: duža kašnjenja u plaćanju i povećanje kreditnih rizika u pojedinim sektorima

Coface-ovo istraživanje korporativnih plaćanja u Kini 2022 u kojem je učestvovalo 1000 kompanija, pokazuje da je manje kompanija naišlo na kašnjenje u plaćanju u 2021. godini, ali one koje jesu prijavile su duže periode kašnjenja u plaćanju nego prethodne godine. Prosečno kašnjenje u plaćanju poraslo je sa 79 dana u 2020. na 86 u 2021. godini. Kompanije u 9 od 13 sektora prijavile su povećanje kašnjenja u plaćanju, predvođene poljoprivredno-prehrambenim, koje su zabeležile veliko povećanje od 43 dana, a zatim i drvni, transportni i tekstilni sektor. Glavni razlog kašnjenja u plaćanju bile su finansijske poteškoće kupaca, koje su uzrokovane pritiscima konkurencije na marže, a u sve većoj meri i višim cenama sirovina i usporavanjem domaćeg privrednog rasta.
 
Više firmi sa kašnjenjem u plaćanju takođe je primetilo da su kašnjenja porasla (sa 36% na 42% u 2021.) pri čemu je velika većina njih orijentisana na domaće tržište. Razlozi za kašnjenja u plaćanju u ovim slučajevima bili su povezani sa ublaženom domaćom ekonomskom situacijom i teškim uslovima po pitanju likvidnosti kupaca.
 
Takođe je postojao veći udeo kompanija koje su prijavile izuzetno duga kašnjenja u plaćanju (ULPD) što su plaćanja koja kasne više od šest meseci i taj udeo porastao je sa 15% na 19% u 2021. Više zabrinjava to što je primetan porast onih koji se suočavaju sa ultra dugim kašnjenjima u plaćanju koja prelaze 10%  njihovog godišnjeg prometa skočivši sa 27% u 2020. na 40% u 2021. Coface-ovo iskustvo pokazuje da 80% ultra dugih kašnjenja u plaćanju nikada nije naplaćeno što sugeriše na to da kada ona čine značajan udeo u godišnjem prometu, novčani tok kompanije biće u riziku. U ovoj grupi građevinarstvo je ostalo sektor sa najvećim učešćem (56%) kompanija sa ultra dugim kašnjenjima u plaćanju koja prelaze 10% prometa u uslovima pada tržišta nekretnina. Poljoprivredni sektor je na drugom mestu sa 47%, što je značajno više od 20% u 2020. godini.
 
Prosečni kreditni uslovi u Kini ostali su na stabilnom nivou (77 dana) u 2021.godini, ali postoje varijacije u različitim sektorima. Poljoprivreda i energetika zabeležile su najsnažnije pooštravanje, pri čemu su oba sektora skratila rokove plaćanja za 23 dana što odražava povećanje kreditnih rizika povezanih sa rastom cena sirovina. Aktuelna pandemija i teški uslovi snabdevanja učinili su kompanije opreznim u pogledu upravljanja kreditima.
 
S obzirom na to da se predviđa usporavanje kineskog ekonomskog rasta 2022. godine, udeo ispitanika koji očekuju poboljšanje prodaje i novčanog toka bio je manji. Kompanije su istakle makro rizike kao što su: rast cena sirovina, slabljenje tražnje na domaćem tržištu i nastavak pandemije. Istraživanje je sprovedeno između novembra 2021. i januara 2022. godine.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite publikaciju : Istraživanje plaćanja u Kini 2022: duža kašnjenja u plaćanju i po... (1,01 MB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English