Novosti
08.11.2023.
Ekonomske publikacije

Istraživanja o plaćanjima kompanija u Francuskoj za 2023: Duža i češća kašnjenja plaćanja, manja preduzeća na ivici propasti

Istraživanja o plaćanjima kompanija u Francuskoj za 2023: Duža i češća kašnjenja plaćanja, manja preduzeća na ivici propasti

Coface  istraživanje o plaćanjima, sprovedeno prošlog jula među 630 kompanija, pokazalo je da je obezbeđivanje rokova plaćanja korisnicima dobro uspostavljena praksa izmedju kompanija: 97% njih je reklo da to čini, bez obzira na sektor i veličinu kompanije. Međutim, veoma mala preduzeća (VSE) odobravaju znatno kraća kašnjenja, verovatno zbog generalno strože pozicije toka gotovine koja im ne dozvoljava toliku fleksibilnost. Prosečan rok plaćanja u Francuskoj (48 dana) je duži nego u drugim evropskim zemljama u kojima smo radili slične studije, posebno u Nemačkoj; međutim, to je kraće od vremenskih okvira odobrenih u Aziji.
 
Kao rezultat toga, uprkos relativno dugim rokovima plaćanja, najmanje 82% kompanija je zabeležilo kašnjenje u plaćanju svojih klijenata u poslednjih 12 meseci. Većina je izjavila da su kašnjenja u plaćanju češća i duža nego prošle godine. Važan faktor koji utiče na kašnjenje u plaćanjima je veličina kompanije: 70% malih i srednjih kompanija(MSP i VSE) je prijavilo duža kašnjenja plaćanja, iako već generalno moraju da se bave rokovima plaćanja dužim od prosečnih. Rezultati su još više zabrinjavajući jer je polovina VSE rekla da su zakasnela plaćanja imala "veoma važan" ili "kritičan" uticaj na njihov novčani tok. Pogoršanje korporativnih platnih navika ogleda se u broju nelikvidnosti, pri čemu je neosporan porast od početka godine čak i premašio nivoe pre Covid-a. Dok 50 % kompanija predviđa da će broj kašnjenja plaćanja biti stabilan u narednih 12 meseci, trećina njih očekuje da će kašnjenja biti češće. Bez obzira na veličinu preduzeća, vrlo mali broj ispitanika očekuje smanjenje broja kašnjenja u plaćanju.
 
Što se tiče trenutnih rizika, odgovori se značajno razlikuju u zavisnosti od toga da li je kompanija izvoznik ili posluje isključivo na francuskom tržištu. Odgovori u anketi koja se odnosi na francusko tržište više su se odnosili na probleme zapošljavanja i uslove finansiranja (troškovi i pristup). Nasuprot tome, izvoznici su posebno podložni rizicima koji utiču na globalnu potražnju, lance snabdevanja i cene roba. Posmatrano po sektorima, kompanije u sektoru usluga uglavnom su navodile poteškoće u zapošljavanju, dok su njihove kolege u industrijskom sektoru češće prijavljivale probleme sa troškovima robe i rizicima u lancu snabdevanja. Glavni rizici koje su identifikovale kompanije u građevinskom sektoru bile su cene roba (bez energije), pitanja zapošljavanja i, naravno, troškovi i pristup finansijama. Usred neizvesne globalne geopolitičke pozadine koja ide na ruku nearshoringu i friendshoringu, 12% anketiranih kompanija reklo je da je već premestilo bar deo svojih operacija. Fenomen nije nimalo beznačajan jer procenat prelazi 20 % ako se uračunaju i kompanije koje o tome razmišljaju.

Preuzmite publikaciju : Istraživanja o plaćanjima kompanija u Francuskoj za 2023: Duža i č... (1,36 MB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English