Novosti
17.03.2021.
Ekonomske publikacije

Bliski istok i Afrika: Nepredvidljive cene nafte ostavljaju rarazličite vrste posledica na zemlje proizvođače, u koje spada i ekonomska diversifi...

Procena poslovnog rizika rađena za naftnu industriju Afrike i Bliskog istoka

Negativan uticaj pandemije izazvane virusom COVID-19 na rast svetskog BDP-a i obim svetske trgovine je prouzrokovao izrazit pad cena nafte. Posle pada na vrednost od 15 američkih dolara sredinom meseca aprila, cena Brent sirove nafte je doživela oporavak vrativši se na vrednost od 41,7 američkih dolara, koliko je iznosila prosečna cena za 2020. godinu (u poređenju sa 64,3 američka dolara, što je bila prosečna cena za 2019. godinu).
 
Kompanija Coface očekuje da će cene nafte i u narednim tromesečjima biti nepredvidljive, s tim da u trenutku sastavljanja ovog dokumenta prosečna cena nafte prognozirana za 2021.g. iznosi 60 američkih dolara za barel. Ovaj trenutni pad cena nafte ostavlja različite negativne posledice po njene izvoznike sa područja Bliskog istoka i Afrike,  u zavisnosti od stepena u kom ukupna industrijska proizvodnja zavisi od nafte, kao i od finansijske stabilnosti pojedinačnih zemalja i njihovih međunarodnih rezervi. BDP zemalja poput Omana, Irana, Angole, Konga, i Ekvatorijalne Gvineje u velikoj meri zavisi od proizvodnje nafte. Iako BDP zemalja kao što su Bahrein, Alžir, Čad, i Nigerija u manjoj meri zavisi od obrade fosilnih goriva, njihov izvoz i javni prihodi u velikoj meri zavise od nafte. Stoga se može reći da se obe kategorije zemalja suočavaju sa povišenim stepenom opasnosti od privrednih potresa izazvanih nepredvidljivim cenama izvora energije.  Zemlje koje imaju veće međunarodne rezerve i veće finansijske resurse (Saudijska Arabija, Abu Dabi, Kuvajt i Katar) sa izuzetkom Alžira i Libije, čiji se finansijski resursi koriste za smanjivanje deficita (u slučaju Alžira) ili su pak zamrznuti od strane UN (u slučaju Libije) - mogu za potrebe prevazilaženja krize utrošiti veću količinu svojih finansijskih resursa. Međutim, od takvog poteza ih može odvratiti njihova pogoršana finansijska situacija (veči budžetski deficit i viši iznos državnog duga). Osim toga, investicije u proizvodnju nafte i prirodnog gasa su u tim zemljama ili obustavljene ili se sporo sprovode. Zbog toga su te zemlje sve više zainteresovane za ulaganja u poslove koji nemaju veze sa naftom. Iz tog razloga, kao izvori ekonomske diversifikacije u tim zemljama se javljaju obnovljivi izvori energije (Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija), zatim klasični turizam, finansijski sektor, transportni sektor i građevinski sektor (Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati), kao i poljoprivreda, šumarstvo i druge vrste aktivnosti na ekploataciji prirodnih resursa (Kamerun, Čad, Kongo, Gabon).

 

Preuzmite kompletnu publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite publikaciju : Bliski istok i Afrika: Nepredvidljive cene nafte ostavljaju rarazliči... (756,20 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English