Novosti
29.06.2022.
Ekonomske publikacije

Azija - istraživanje plaćanja 2022

Azija - istraživanje plaćanja 2022

2021. godinu obeležio je ekonomski oporavak koji je naizmenično započinjao i zaustavljao se usled pojave novih oblika virusa Covid-19 što je navelo kompanije u azijsko-pacifičkom regionu da ostanu otvorene za prilagođavanje u procesu obezbeđivanja kreditnih uslova. Prosečni rokovi plaćanja porasli su sa 68 dana u 2020. na 71 dan u 2021. godini, kako je sve više kompanija omogućilo produžetak kreditnih uslova, na osnovu Ankete o plaćanju preduzeća u Aziji u 2022. god. Od 13 sektora, samo su tekstilni i energetski sektor prijavili skraćenje kreditnih uslova usled rasta cene inputa, posebno za energiju i vlakna. To je izvršilo veći troškovni pritisak na ova dva sektora.
 
Poboljšani ekonomski uslovi u 2021. godini doprineli su značajnom smanjenju trajanja kašnjenja u plaćanju širom Azije i Pacifika, spustivši se sa prosečnih 68 dana u 2020. godini na 54 dana u 2021. godini što je najniži nivo u poslednjih 5 godina. Udeo ispitanika koji su imali iskustvo sa kašnjenjem u plaćanju ostao je stabilan na 64% u odnosu na 65% koliko je iznosio u prethodnoj godini. Među devet ekonomija koje su bile obuhvaćene istraživanjem, kašnjenja u plaćanjima najviše su se skratila u Maleziji i Singapuru. Nasuprot tome, Kina je jedina zemlja koja je zabeležila porast kašnjenja u plaćanjima i takođe je zemlja sa najdužim prosečnim kašnjenjem u plaćanju.
 
Međutim, anketa je istakla i pojedine potrebe za zabrinutošću. Udeo ispitanika koji su naveli povećanje iznosa zaostalih obaveza porastao je na 35% u 2021. godini u odnosu na 31% koliko je iznosio u prethodnoj godini. Dodatno, više kompanija je prijavilo ultraduga kašnjenja u plaćanju (ULPD) koja predstavljaju više od 10% godišnjeg prometa pri čemu je ovo povećanje u velikoj meri vođeno Kinom gde je ionako visok udeo od 27% u 2020. porastao na 40% u 2021. Udeo ULPD-a se neznatno povećao u Australiji i Indiji, dok se u preostalih 6 ekonomija stabilizovao ili je opao uz značaj pad u Hong Kongu. Najveći deo ULPD-a se nikada ne plaća i iz tog razloga rizici novčanih tokova pokazuju tendenciju povećanja kada ovi ULPD čine preko 2% godišnjeg prometa kompanije.
 
Dok je većina ispitanika izrazila optimizam po pitanju ekonomskih izgleda (71% ispitanika očekuje poboljšanje privrednog rasta u 2022.godini), ipak postoje sve veći negativni rizici koji se mogu odraziti na rast. Kontinuirani prekidi u lancu snabdevanja, eskalacija geopolitičkih tenzija, povećane cene roba i rastuće kamatne stope umanjili su poslovna očekivanja većeg broja kompanija. Manji broj ispitanika predviđa poboljšanje prodaje i priliva novca u narednoj godini.
 
Coface 2022 korporativno istraživanje plaćanja u Aziji sprovedeno je između novembra 2021. i februara 2022. godine. Obuhvatila je skoro 2800 kompanija sa devet tržišta i 13 sektora lociranih u azijsko-pacifičkom regionu.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite publikaciju : Azija - istraživanje plaćanja 2022 (911,18 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English