Novosti
16.08.2021.
Korporativne vesti

Važno obaveštenje

Coface Srbija

Coface Srbija, društvo za usluge upravljanja rizicima d.o.o., Beograd, obaveštava sve poslovne saradnike, građane i privredne subjekte o pojavi slučajeva lažnog predstavljanja od strane neovlašćenih lica u ime osiguravajućeg društva Coface, a radi navodnog obezbeđivanja ugovora o zajmu, koji su treća lica, kao zajmoprimci, zaključivala sa bankom, pri čemu su ta neovlašćena lica naplaćivala  lažnu  uslugu i davala zajmoprimcima lažnu potvrdu (dozvolu) kojom Coface obaveštava zajmoprimca da banka preko osiguravajućeg društva Coface obezbeđuje zajam. Sa ovakvom praksom i postupanjem neovlašćenih lica Coface Srbija nema nikakve veze.
 
Iz ovog razloga, Coface Srbija obaveštava sva treća lica da sve poslove zaključuju samo sa ovlašćenim predstavnicima i zastupnicima društva Coface, kao i da društvo Coface ne snosi odgovornost za prevarno postupanje neovlašćenih lica.  Radi zaštite sopstvene reputacije Coface preduzima sve zakonske mere u cilju sprečavanja prevarnog postupanja neovlašćenih lica, uključujući podnošenje odgovarajućih krivičnih prijava.

Vrh strane
  • Serbian
  • English