Novosti
04.03.2013.
Korporativne vesti

U 2012. godini kompanija Coface je poboljšala rezultate uprkos krizi

  • Dobar komercijalni učinak: premije više za +3.1%, ohrabrene tržištima u razvoju* +18 %
  • Nagli porast operativne dobiti od +62% (+10% ne uključujući troškove restrukturiranja iz 2011.)
  • Značajan porast neto dobiti od +80% (+6.6% ne uključujući troškove restrukturiranja iz 2011.)
  • Kombinovani racio na 82,2% uz kontinuirano poboljšanje
  • Snažan finansijski profil akcionarski kapital do +8,7%

 „U 2012. godini, Coface je postigao dobre rezltate: uspeli smo da udružimo profitabilnost i rast u teškoj situaciji dok je Evropa još uvek u krizi. Naša potraživanja i troškovi su pod kontrolom. Podrška koju pružamo klijentima je pokretač naše komercijalne aktivnosti. I dalje se brinemo da njihove razmene ostanu sigurnije putem inovativnih rešenja", rekao je Žan-Mark Pilu, izvršni direktor kompanije Coface.

 

1. Ključni podaci

 

  2011 2012 Promena
  €M %
  1.550 1.571 21  1,4%
Ukupni promet
uključujući premije  1 118 1 153 35 3,10%
         
racio neto gubitka  56.9% 56.7% - 0.2 pt  
Racio neto troškova 25.7% 25.5% - 0.2 pt  
Neto kombinovani racio  82.7% 82.2% -0.5 pt  
         
Aktuelna operativna dobit 117 189 72 62%
Aktuelna operativna dobit bez troškova restrukturiranja iz 2011.  172 189 17 10%
         
Neto dobit  71 129 58 80%
Neto dobit bez troškova restrukturiranja iz 2011. 121 129 8 6.6%

 

 

2.  Promet i zarađene premije

 

   U ekonomskoj krizi, posebno u evrozoni, Coface je nastavio da povećava promet, koji iznosio 1.571 miliona evra (+1,4 %). Premije su porasle za 3,1% zbog jakog zamaha prodaje uprkos slabom rastu aktivnosti klijenata.

 

  Konkretno, tržišta u razvoju doprinela su ovakvom učinku: Azija Pacifik (+20.1%) i Latinska Amerika (+18.5%), oblasti gde je Coface lider na tržištu. U Sjedinjenim Državama, premije su prikazale značajan rast (+14.2%). Rast premija u Zapadnoj Evropi (+2.4%) i u Centralnoj Evropi (+14,9%) ostao je pozitivan, uprkos oštrom pogoršanju ekonomske situacije u ovim regionima. Samo je Severna Evropa pokazala pad (-11,8% i -2,5% bez korekcija neredovnih aktivnosti): aktivnost u Nemačkoj je ograničena namernom privremenom politikom smanjenja faktoringa, koja je deo njihovog programa finansijske autonomije.

 

Promena u premijama €M 2011 2012 Promena u %
Zapadna Evropa 380 389 + 2.4%
Severna Evropa 288 254 - 11.8%
Centralna Evropa 75 86 +14.9%
Sredozemlje i Afrika  129 134 + 4.1%
Severna Amerika  89 102 + 14.2%
Latinska Amerika 67 79 + 18.5%
Azija i Pacifik 89 107 + 20.1%
Zarađene premije 1.118 1.153 +3.1%

 

3. Rezultati

 

  U 2012. godini, rezultati su pokazali pozitivan trend usled izmena u kompaniji Coface putem implementacije plana „Snažna posvećenost". Trenutni operativni profit iznosio je 189 miliona evra, što je 62% više u poređenju sa 2011. (10% bez troškova restrukturiranja iz prve polovine 2011.). Neto dobit iznosila je € 129 miliona, 80% više (6,6% ne računajući troškove restrukturiranja iz prve polovine 2011.).

 

  Neto kombinovani racio reosiguranja poboljšan je na 82,2%, u poređenju sa 82,7% u 2011. Ovo poboljšanje odražava pad i u raciju gubitka i u raciju troškova.

 

  U 2012. godini, racio gubitka bio je pod kontrolom na 56,6% u odnosu na 56,9% u 2011. Coface je ojačao lokalno prisustvo svojih pokroviteljima i timova posvećenih stvaranju poboljšanih informacija, bliže klijentima i njihovim dužnicima. Uprkos teškim uslovima za preduzeća, ova politika je omogućila da se detaljno upravlja rizicima, dok se u isto vreme priža podrška klijentima: osigurana potraživanja su porasla za 3,5% od preokreta u ekonomskom ciklusu sredinom 2011. Nastavak politike stroge kontrole troškova je urodio plodom, racio troškova stoji na 25,5%, u odnosu na 25,8% u 2011.

 

4. Finansijska solidnost

 

  Sa ovim rezultatima, Grupa je potvrdila svoju finansijsku solidnost u 2012. Kapital njenih akcionara porastao je za 8,7% na 1.776 milijardi evra u odnosu na 1.634 milijardi evra u 2011. Racio bruto zaduženosti je nula.

 

Ocene dodeljene kompaniji Coface od strane Moody‘s (A2 sa stabilnim izgledima) i Fitch-a (AA- sa stabilnim izgledima) potvrđene su u maju i novembru 2012. godine.

 

5. Izgledi za 2013.

 

  U 2013, Coface ne očekuje nikakvo poboljšanje ekonomske situacije, posebno u Evropi, čak i ako tržišta u razvoju prikazuju snažnu vitalnost. To će značiti veću napetost i manje mogućnosti za pravna lica. U tom kontekstu, misija kompanije Coface, izražena u njenom novom sloganu"Coface za sigurniju trgovinu", biće važnija nego ikada. Biće sprovedena uz stalnu brigu za podršku preduzećima u razvoju i obezbeđivanju njihove trgovine, zahvaljujući prefinjenom i zajedničkom upravljanju rizikom.

 

  Dve inovativne ponude pokrenuta nedavno doprineće ovom cilju:

 

  • „Coface globalna rešenja", ponuda posvećena multinacionalnim kompanijama, koja

 

  • „TopLiner", novo dodatno osiguranje od strane dužnika, koje prevazilazi klasično kreditno
Vrh strane
  • Serbian
  • English