Novosti
15.04.2014.
Korporativne vesti

Nova paradigma elektronske industrije u Aziji: jasna dinamičnost, povećani rizici

Inovacija: pokreće rast, stvara rizik

Prošavši iz faze globalne proizvodne mreže u globalnu inovacionu mrežu (što uključuje razvoj proizvoda i istraživačkih aktivnosti izvan geografskih granica), elektronska industrija bi trebalo da sada ima godišnji rast od preko 3% do 2017.  S obzirom da Azija u usponu postaje epicentar elektronskih inovacija, lokalna preduzeća sada računaju na internalizaciju proizvodnje i istraživanja.

Međutim, dinamika ovog sektora suočava se sa novim rizicima, što potvrđuje i postepeni porast
broja neplaćenih faktura u regionu koji je zabeležio Coface. U 2013. godini, blizu 3 od 4 preduzeća u sektoru elektronike i IT u azijsko-pacifičkom regionu imala su neizmirene obaveze, uglavnom u podsektoru elektronskih komponenti i distribucije elektronskih proizvoda široke potrošnje.

Tri velika rizika ugrožavaju sektor elektronike u Aziji

  Rizik br. 1: sve veći jaz u kapacitetu investicija R&D između srednjih i veoma velikih preduzeća u ovom sektoru. Inovacija postoji na obe strane tržišta: proizvođači poluprovodnika
nude sve složenije proizvode, a giganti stvaraju nove ponude (kao što radi Google sa Android-om).  Dominacija ovih veoma velikih preduzeća, čiji udeo na tržištu nastavlja da raste, dovela je do pada profitabilnosti i nižih marži za preduzeća skromnije veličine. Ovaj uticaj je štetan za proizvođače poluprovodnika, koji se nalaze u centru inovacija i koji treba da investiraju više u R&D u susret brzim promenama.

 

  Rizik br. 2: Povećani rizici u sektoru elektronike u kontinentalnoj Kini 

 

  Kontinentalna Kina proizvodi više od trećine elektronskih proizvoda na globalnom nivou.   Međutim, kineske kompanije u tom sektoru su posebno pogođene ovim pritiskom na troškove i marže, što potvrđuje Coface-ova studija o platežnom ponašanju.  Čini se da je u kineskom sektoru elektronike broj dana kašnjenja raste: u 2013. godini, 44% neizmirenih obaveza prelazilo je 60 dana (u poređenju sa 25% u 2012.). Štaviše, u elektronici neizmirene obaveze koje preko 150 dana dostižu dvostruko od onoga što je zabeleženo kao prosek svih sektora.  Ovo pogoršanje je uglavnom uzrokovano problemima sa novčanim tokom i usporavanjem privrede u Kini.  Kompanije koje se bave sklapanjem proizvoda nalaze se pod povećanim rizikom.

 

  Rizik br. 3: konkurencija iz kontinentalne Kine utiče na azijske igrače, naročito Hong Kong i Tajvan

 

  Privrede Hong Konga i Tajvana, koje su zavisne od Kine, veoma su osetljive na usporavanje u njihovom glavnom komercijalnom izvoru. Ova zavisnost se u Hong Kongu povećava činjenicom da je cela industrija u Hong Kongu sada izmeštena u Kinu; ovo posebno važi za sektor elektronike i IT sektor. Što se tiče Tajvana, kompanije elektronskih proizvoda su veće od njihovih kolega u Hong Kongu i nalaze se na višem mestu u lancu proizvodnje.  Oni su veoma zavisni od nivoa aktivnosti svojih kupaca, a i sami su ozbiljno pogođeni tempom domaće tražnje (Kina) i izvoza (Sjedinjene Američke Države, Evropa, i sve više Azija).

 

Uprkos povećanim rizicima, postoje pokretači rasta

 

  Da bi izašla i iz ovog lošeg perioda, azijska elektronska industrija mora da napravi preuređenje.  To ima brojne prednosti.  Naglasak na inovacije u vreme sve bržeg dostizanja zastarelosti proizvoda, sposobnost srednjih preduzeća da se prilagode promenama u potražnji potrošača, da zatvore postojeći jaz sa velikim grupama i opreme ih da ostanu na čelu.

U srednjoročnom periodu, rast tog sektora će biti vođen, između ostalog, ugrađenom elektronikom (automobilska i avioindustrija), elektronikom za medicinski sektor, i ispunjavanjem zahteva sve starijeg stanovništva u razvijenim zemljama.  Kineska vlada se takođe priprema da preduzme mere za promovisanje dugoročnog ulaganja i saradnje između kineskih i stranih kompanija.

Vrh strane
  • Serbian
  • English