Novosti
15.04.2014.
Korporativne vesti

Kvartalni pregled kreditnih rizika kompanije Coface: 14 sektora u tri najveća regiona sveta

Sektorski rizik se stabilizuje u Severnoj Americi i Evropi, ali postaje izvor zabrinutosti u azijskim zemljama u usponu

Zapadna Evropa: sa pozadinom ranih znakova stabilizacije, nekoliko sektora i dalje pokazuje visok rizik

 

 

credit risk

Iako izgleda da se recesija bliži kraju u Zapadnoj Evropi, ona još uvek nije napravila značajan napredak u sektorskom riziku. U prvom kvartalu 2014. godine, nivo kreditnog rizika je bio naročito visok u metalnom, automobilskom i građevinskom sektoru. Metalna industrija, u kojoj su promet i profitabilnost u stalnom padu, zavisi od građevinskog i automobilskog sektora, njenih glavnih izlaznih sektora.  Mi smo i dalje na oprezu u vezi sa evropskim automobilskim sektorom, uprkos pozitivnom trendu koji se pokazao kroz šest uzastopnih meseci rasta prodaje.   Zbog toga Coface ova dva sektora i dalje drži u kategoriji „veoma visokog rizika“ 

 

Građevinski sektor, koji se trenutno smatra „visoko rizičnim“, imao je pad broja naloga na evropskom nivou (10% manje u januaru 2014. u odnosu na januar 2013.) i cene su generalno u opadanju. Nezavisno od Nemačke i Danske, gde postoji blagi oporavak, na ovaj sektor je ozbiljno uticalo smanjenje broja dozvola za planiranje u Južnoj Evropi, Francuskoj i čak Velikoj Britaniji.
Severna Amerika: povoljni izgledi

 

Severna Amerika se probija napred i objavljuje stalna poboljšanja u korporativnim rezultatima.  Finansijska solidnost se postepeno povećava i stabilizuje procenu rizika ovog sektora.  Većina sektora se smatra „srednje rizičnim“, a kratkoročni izgledi su povoljni u nekoliko sektora. Ovo uključuje sektor inženjerstva, koji sve više privlači ulaganja i jača profitabilnost (prosečna stopa od 17,5% na kraju 2013.) i automobilski sektor koji ima stabilne finansijske temelje. Kreditni rizik u tekstilnom sektoru i proizvodnji odeće takođe je stabilan, još 6.000 radnih mesta treba da se otvore i više od 4 milijarde dolara ulaganja planirano u 2014.

 

Azijske zemlje u usponu: ocena metalne industrije spuštena na status „veoma visokog rizika“

 

Za razliku od Zapadne Evrope i Severne Amerike, gde rizik ide ka stabilizaciji, azijske zemlje u usponu predstavljaju novi izvor zabrinutosti.  Usporavanje aktivnosti u Kini ističe strukturne teškoće koje utiču na profitabilnost kompanija.Sektori koji pate od predimenzionisanosti sada se suočavaju sa izazovom restruktuiranja.

Ovo je slučaj u metalnoj industriji, gde je proces čišćenja kompanija praćen povećanjem rizika.Prema istraživanju koje je Coface sproveo u Kini (zemlja koja isporučuje 49% svetske proizvodnje čelika), 80% kompanija imalo je teškoće sa neizmirenim obavezama u 2013. godini, što je najviši nivo u poslednje tri godine.  U tom kontekstu, metalna industrija u azijskim zemljama u usponu trenutno je jedini sektor čiju je ocenu Coface spustio na nivo „veoma visokog rizika“, što predstavlja najviši nivo rizika.

 

credit risk indeks
Vrh strane
  • Serbian
  • English