Novosti
06.03.2014.
Korporativne vesti

Coface studija plaćanja: U Kini najviši nivo neizmirenih korporativnih obaveza od 2010

Istraživanje korporativnog upravljanja kreditnim rizikom u Kini koje je Coface sproveo u četvrtom kvartalu 2013. godine, otkrilo je da je 8 od 10 kompanija u Kini imalo neizmirene obaveze u 2013. Hemijski sektor, industrijske mašine i sektor električnih i elektronskih kućnih aparata nose veći rizik. Pošto će kreditne olakšice i u 2014. biti u stanju pooštravanja, pogoršanje u korporativnom plaćanju može da dovede do ozbiljnog efekta koncentričnih krugova u bankarskom sistemu u senci u Kini.

 

 

Broj korporativnih dospelih potraživanja nastavio je da raste u 2013

 

Prema istraživanju koje je sproveo Coface, 82% ispitanih kompanija prijavilo je neizmirene obaveze u 2013, što je povećanje od 5 % u odnosu na 2012 i na najvišem je nivou u 3 godine (Prilog 1). Od onih koji su pogođeni ovom pojavom, 45% je reklo da su u se i zaostali neplaćeni iznosi takođe povećali. Kompanije su takođe imale zakasnela plaćanja na duži period: 18% je prijavilo da su prosečno plaćanja kasnila više od 90 dana, što je povećanje od 5% u odnosu na 2012.

 

Plaćanja koja kasne preko 6 meseci smatraju se visoko rizičnim. Iz iskustva Coface-a, postoji 80% šanse da ove neizmirene obaveze uopšte neće biti isplaćene, u ovom slučaju. Štaviše, ako iznos neizmirenih obaveza prelazi 2% od ukupne prodaje u kompaniji, vrlo je verovatno da će ove kompanije imati problema sa likvidnošću. Ovo je slučaj sa 33% ispitanih kompanija (Prilog 2), što je znak ozbiljnih problema sa likvidnošću i  visokog rizika od neplaćanja za njihove dobavljače ili banke ili institucije od kojih pozajmljuju.

 

„Pogoršanje plaćanja u Kini služi kao upozorenje. Tradicionalno govoreći, manje kompanije u Kini ne moraju imati pristup dovoljnom broju kreditnih olakšica iz redovnog bankarskog sistema i to je glavni pokretač rasta u bankarskog sistema u senci. Očekujemo da se troškovi sredstava povećaju u 2014. godini, a kamatna stopa u bankarskom sistemu u senci već je visoka. Rastući trend neizmirenih obaveza pogoršava problem likvidnosti različitih aktera u lancu snabdevanja, i taj začarani krug može da dovede do ozbiljnog efekta koncentričnih krugova,“ kažeRocky Tung, ekonomista u Regionu Azija Pacifik u Coface-u.

 

Sektori visokog rizika: industrijske mašine i elektronika, električni/elektronski kućni aparati i hemijski sektor

 

U većini privrednih grana u Kini uočeno je znatno pogoršanje u iskustvu plaćanja u 2013. godini. Sve veći broj učesnika industrije izjavljivao je da je njihov prosečni period kašćenja sa plaćanjem iznosio više od 60 dana u 2013. godini, i to pokazuje znake pogoršanja u odnosu na 2012. Ovaj trend je posebno zabrinjavajući za tri sektora: industrijske mašine i elektronika (+16%), električni/elektronski kućni aparati (+19%) i hemijski sektor (+11%) (Prilog 3).

 

Pored iskustva u plaćanju, istraživanje je uzelo u obzir finansijski učinak privredne grane (racio dug/kapital i rentabilnost) u cilju procene njihovog celokupnog zdravlja u kineskoj privredi. „Posmatranje racija dug/kapital pokazuje nam kako se leveridž različitih privrednih grana menjao tokom vremena, i to otkriva način na koji promene u troškovima finansiranja mogu uticati na svaku privrednu granu i koliko su voljni učesnici industrije da finansiraju sopstveni biznis.Istovremeno, profitabilnost privredne grane važna je iz očiglednih razloga - ona pokazuje koliko je kompanija u stanju da generiše novčani tok iz svojih operacija.“ kaže Rocky Tung.

 

Sektori industrijskih mašina i elektronike, električnih/elektronskih kućnih aparata i hemijski sektor doživeli su pogoršanje i pokazatelja plaćanja i finansijskih pokazatelja. Ovo se može objasniti sporim tražnje na domaćem i izvoznim tržištima u 2013. i visokom konkurencijom u sektorima.

 

Sektor (podsektor)

Iskustvo plaćanja

(u poređenju sa 2012.)

Finansijski učinak (u poređenju sa 2012.)
Automobilski sektor Blago poboljšanje Slično
Građevinarstvo Blago poboljšanje Poboljšanje
Hemijski sektor Pogoršanje Slično
Kućna elektronika - računari Pogoršanje Blago pogoršanje
Kućna elektronika - lepota i zdravlje Slično
Industrijska elektronika - elektronski delovi Blago pogoršanje Blago poboljšanje

Industrijska elektronika - teška rudarska

mašinerija

Blago poboljšanje
Industrijska elektronika - delovi računara Pogoršanje
Obrada papira i štampanje Slično Slično
Čelik Slično Slično
Tekstil Slično Slično

 

 

 Izvor:Coface

 

Kompanije su zabrinute za privredni rast Kine i pooštravanje uslova kreditiranja u 2014

 

Vrtoglavi troškovi rada i apresijacija RMB-a možda jesu udarne vesti u medijima, oni su daleko od najvažnijih kritičnih tačaka poslovanja u Kini. Ova pitanja brinu samo 26% i 9% preduzeća. Potencijalno ekonomsko usporavanje u Kini je ono što brine većinu (61%) ispitanika. Od pooštravanja uslova kreditiranja, koje bi potencijalno moglo da smanji njihov pristup kreditima, strahuje 50% kompanija (Prilog 4).

 

Za 2014., ukupan makroekonomski ambijent u Kini i dalje je zdrav, iako se očekuje da će ukupni privredni rast usporiti u toku tekućeg procesa normalizacije. Ukupni privredni rast je takođe blago opao u poslednjih nekoliko godina i to se ogleda u usporavanju vladinih ciljeva rasta. Realni rast BDP-a od 7,7% u 2013. predstavljao je najnižu stopu rasta koju je druga najveća svetska ekonomija postigla u prethodnih 14 godina. Ovo je u skladu sa vladinom porukom o fokusiranju na kvalitet - umesto kvantiteta - rasta koji ide napred. Ipak, Coface-ova procena 7,2% međugodišnjeg rasta BDP-a u 2014. i dalje će činiti Kinu jednom od ekonomija sa najbržim rastom u svetu.

 

Uprkos velikim nadama za ekonomski rast vođen potrošnjom, investicija će i dalje biti pokretač rasta u srednjem roku, jer očekujemo da će rast prihoda u kineskim porodicama i dalje usporava, u skladu sa trendom iz poslednjih nekoliko godina. Stopa rasta prosečnog prihoda i rashoda potrošnje opala je sa 12,4% i 10% u 2012. na 9,6% i 8,1% u 2013. Očekuje se da će domaća potrošnja rasti sporijim tempom u 2014.

 

Povećanje svesti o upravljanju potraživanjima kineskih kompanija

 

Danas 90% kineskih kompanija koriste kreditnu prodaju u domaćem prometu. Ohrabrujuće je videti da je više od 60% preduzeća u istraživanju izjavilo da koriste različite alate kreditnog menadžmenta u svom poslovanju.

 

„Potraživanja su podjednako važna kao i ostala imovina i ponekad su najveća imovina koju kompanija ima.Ponuda kreditne prodaje svakako je efikasan način da se pribavi posao.Međutim, bez odgovarajuće kreditne kontrole, to može imati značajan finansijski uticaj na kompaniju.Takođe je ohrabrujuće videti da je upotreba osiguravanja potraživanja porasla sa 18% u 2012. na 24% u 2013.“, rekao je Ričard Barton, Regionalni direktor za Azija Pacifik u Coface-u.

 

About the survey

Coface sprovodii korporativno istraživanje kreditnog menadžmenta u Kini od 2003. godine, a istraživanje iz 2013. predstavlja 11. izdanje.956 kompanija iz različitih sektora učestvovalo je u istraživanju između oktobra i decembra 2013.Istraživanje omogućava bolje razumevanje iskustva plaćanja kompanija sa sedištem u Kini i njihove prakse u kreditnom menadžmentu.

 

  

 

prilog 1
prilog 1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
prilog 2

 

prilog 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prilog 3

 

prilog 3

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 prilog 4

 

 

prilog 4

 

 

Vrh strane
  • Serbian
  • English