Novosti
17.09.2021.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Anketa o plaćanju u Nemačkoj 2021: Naviknite se da živite sa pandemijom

Anketa o plaćanju u Nemačkoj 2021: Naviknite se da živite sa pandemijom

Peto izdanje Coface-ovog istraživanja o korporativnom platnom iskustvu u Nemačkoj sprovedeno je u julu i avgustu 2021. godine, a učestvovalo je 819 kompanija
 
Jedan od glavnih zaključaka je da su se nemačke kompanije izgleda aklimatizovale u okruženju pandemije. Više kompanija nudi uslove plaćanja u odnosu na prošlu godinu kada je brojka naglo pala. Iako je Nemačka doživela snažnu recesiju 2020. i početkom 2021. godine, disciplina plaćanja nastavila se poboljšavati 2021. u odnosu na već dobre rezultate 2020. Štaviše, prosečno trajanje kašnjenja plaćanja skraćeno je za više od sedmicu dana.
 
Poslovni izgledi anketiranih kompanija su veoma pozitivni. Međutim, ova se procena mora staviti u perspektivu jer dolazi nakon recesije 2020. 41% učesnika ima pozitivne ekonomske izglede za 2021. Iako udeo ispitanika s pozitivnim izgledima za 2022. ostaje visok, pada na 32%, odražavajući manju izvesnost. Iako efekti COVID-19 ostaju veliki rizik, kompanije percipiraju poremećaje u globalnim proizvodnim lancima kao glavni rizik za svoje izvozne operacije 2021.
 
"Izuzetno dobri rezultati u pogledu kašnjenja plaćanja pomalo uznemiruju, imajući u vidu da je Nemačka doživela najgoru recesiju od 2008. godine. Međutim, sumnjamo da su ti povoljni rezultati uglavnom zahvaljujući podršci vlade. Biće zanimljivo videti mogu li kompanije zadržati glave iznad vode kada izgube finansijske prsluke za spašavanje", komentarisala je Christiane von Berg, ekonomista za Severnu Evropu u Coface-u.

 

Uslovi plaćanja: Nemačka kompanije su se navikle na pandemiju

Prema istraživanju, nemačke kompanije su bile malo opuštenije 2021. godine i svojim klijentima su obezbedile više uslova plaćanja. Godine 2020. kompanije su bile veoma oprezne: udeo kompanija koje su nudile kreditne kredite opao je sa preko 80% u periodu pre COVID-19 na 62%. Ovaj trend se preokrenuo 2021. godine jer 74% kompanija nudi uslove plaćanja. Nemačke kompanije koje posluju na domaćem tržištu glavni su pokretač ovog preokreta: dok je samo 57% kompanija nudilo uslove plaćanja 2020. godine, ovaj udeo se povećao na 73% 2021. godine.
 
KKratki rokovi plaćanja (između 0 i 60 dana) i dalje dominiraju nemačkim poslovnim okruženjem. 88% kompanija je zatražilo da se uplate izvrše u roku od 60 dana 2021. godine, što je skoro nepromenjeno u odnosu na 2020. i 2019. Raspodela vremenskih raspona za uslove plaćanja je takođe skoro nepromenjena što objašnjava zašto se prosečan rok plaćanja 2021. godine samo neznatno smanjio 33,5 dana 2020. do 32,6 dana 2021. godine.
 
Gledajući sektore, izgradnja i dalje ima najkraće uslove plaćanja: skoro 75% učesnika očekuje da će im se fakture platiti u prvih 30 dana sa prosekom od 24,4 dana. 2021. godine 7 od 11 sektora nudilo je uslove plaćanja duže od 90 dana, dok su izuzetno dugi rokovi plaćanja (iznad 120 dana) postali veoma retki.
 
Snažno povećanje prosečnih uslova plaćanja-od skoro 10 dana-primećeno je u građevinskom i tekstilno-odevnom sektoru. Nasuprot tome, mašine (-8,2 dana), poljoprivredno-prehrambeno drvo (-7,3 dana) i automobilska industrija (-6,3 dana) zabeležile su najveće smanjenje u pogledu plaćanja. Tekstilna odeća postala je najizdašniji sektor i sada traži da se isplate izmire u proseku do 47 dana nakon isporuke.
 
Odgovori u našem istraživanju nagoveštavaju da je neizvesnost oko krize COVID-19 opala 2021. godine, ali da kompanije ostaju na oprezu. Više kompanija nudi uslove plaćanja u Nemačkoj, ali one su se malo skratile, što ukazuje na to da kompanije i dalje žele da unovče novac što je pre moguće.

 

Kašnjenje plaćanja: preduzeća brže naplaćaju

Od 2020. godine, broj kašnjenja u plaćanju se dodatno smanjio. 2021. godine samo 59% anketiranih kompanija prijavilo je kašnjenja u plaćanju, dok je 68% svih kompanija prijavilo kašnjenja u 2020. Sa izuzetkom transporta i metala, broj kašnjenja u plaćanju se smanjio u svim sektorima. Međutim, dok je manje od polovine kompanija u sektoru poljoprivredno-prehrambenog drveta prijavilo zakasnele isplate, u sektoru tekstilne odeće taj broj je iznosio 70%.
 
Sektor informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) pokazuje najkraće vrieme pre plaćanja. U ovom sektoru, velika većina anketiranih kompanija prijavila je kašnjenja ne duža od 30 dana, a nijedna kompanija nije navela kašnjenja iznad 60 dana. Nasuprot tome, metali su jedini sektor koji je prijavio kašnjenja preko 150 dana (2%). Ovo je značajno poboljšanje. U 2020, pored sektora metala, kompanije u građevinarstvu i pakovanju papira takođe su prijavile izuzetno duga kašnjenja u plaćanju.
 
Prosečno trajanje kašnjenja plaćanja smanjilo se za 8 dana na 27,7 dana 2021. godine, što je najkraće prosečno kašnjenje u našem vremenskom nizu. Gotovo svi sektori prijavili su smanjenje trajanja kašnjenja u plaćanju. Najveći pad je bio u farmakohemikalijama (-26 dana) i IKT (-25 dana). Kompanije koje posluju u ICT -u sada imaju najkraće vreme čekanja sa prosekom od 17,5 dana, dok je kompanijama iz sektora mašina potrebno najviše strpljenja sa prosečnim vremenom čekanja od 35,8 dana.
 
Razlozi kašnjenja plaćanja uglavnom su povezani sa finansijskim teškoćama (46% 2021. godine). 20% mišljenja je navelo manju potražnju u Nemačkoj, prvenstveno zbog karantina. Zanimljivo je da je još 20% navelo nedostatak mogućnosti finansiranja, iako programi podrške javnom finansiranju COVID-19 još uvek postoje.
 
Finansijski rizici povezani sa zakašnjenjem plaćanja za nemačke kompanije su niski 2021. godine. Samo 4,4% učesnika je izjavilo da udeo dospelih plaćanja između 6 meseci i 2 godine predstavlja 2% ili više njihovog godišnjeg prometa.

 

Preduzeća će prebroditi nestabilnost uz pomoć države

Procene kompanija o ekonomskim izgledima oprezno su optimistične. 41% učesnika ima pozitivne ekonomske izglede za 2021. godinu, dok 11% smatra da će se njihova poslovna situacija pogoršati u odnosu na 2020. Ukupno odgovori označavaju oštar preokret u odnosu na vrlo pesimističnu 2020. godinu. Više optimizma se može primetiti u svim sektorima, sa najvećim oporavkom u sektorima metala i automobila. Izgledi za 2022. su takođe pozitivni, ali izgledaju manje izvesni. Tekstilno-odevni sektor je najoptimističniji za 2022. sa +47 bilansnih poena. Međutim, ovo naglo poboljšanje raspoloženja treba staviti u perspektivu sa veoma teškom situacijom u 2020. i 2021. posebno za ovaj sektor. Isto važi i za automobilski sektor, gde se pozitivni izgledi oporavljaju nakon pada u zastoju 2020.
 
Prema istraživanju, glavni rizik za izvozne operacije 2021. godine su daleko poremećaji globalnih proizvodnih lanaca, što je navelo 40% učesnika. Rast cena robe koja nije nafta takođe je velika tema 2021. godine (20%), nakon čega slede efekti COVID-19 na globalnu ekonomiju (10%) i na nemačku privredu (8%).
 
Nemačka ostaje zemlja koja predstavlja najveće mogućnosti za anketirane kompanije. Njegov značaj se, međutim, smanjio sa 91% u 2020. na 85% u 2021. Jedan od razloga mogao bi biti taj što u nesigurnim vremenima kompanije teže poslovanju u zemljama koje najbolje poznaju i više se orijentišu prema svom domaćem tržištu (efekat sigurnog utočišta). Sada kada su se nesigurnosti smanjile, kompanije ponovo posluju u inostranstvu.
 
Teška vremena zahtevaju posebne mere. Na pitanje da li su koristili državnu pomoć u poslednjih 12 meseci, udeo kompanija koje su odgovorile pozitivno 2021. godine je nepromenjen i iznosi 48%. Analiza mera podrške takođe je bila relativno nepromenjena, a najpopularnija mera ostala je šema dopuna.
 
Prema sadašnjem zakonu, hitna pomoć savezne vlade i mere poreskih olakšica isteći će krajem septembra 2021. godine, dok će posebni programi dopuna, državne garancije i posebni programi kreditiranja KfV-a isteći krajem 2021. Biće zanimljivo da videti da li se vrlo pozitivno ponašanje plaćanja i optimistični poslovni izgledi mogu nastaviti 2022. bez podrške države.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Anketa o plaćanju u Nemačkoj 2021: Naviknite se da živite sa pande... (886,92 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English