Novosti
06.02.2018.
Rizik zemlje i ekonomske studije

2018: napredak se nastavlja

crc 2018

Tokom godišnje konferencije o rizicima zemalja i sektora, Coface je sa kompanijama podelio svoju viziju glavnih svetskih ekonomskih trendova za 2018.

 

Ide se ka skoku globalnog rasta u 2018. godini

S obzirom na to da je počela pretnjom protekcionizma i bila preplavljena brojnim izborima I političkim krizama, 2017. godine imala je neka prijatna ekonomska iznenađenja. Samo trinaest zemalja je završilo godinu u recesiji, u poređenju sa dvadeset pet u 2016. godini. Globalna trgovina ostvarila je spektakularan skok (porast od 4,4% u 2017. godini prema prognozama Coface-a, posle + 1,5% u 2016. godini), dok se rizici povezani sa protekcionizmom nisu materijalizovali: neto broj protekcionističkih mera širom sveta dostigao je 283 u 2017. godini (u odnosu na 374 u 2016. godini), uprkos porastu u Sjedinjenim Državama. Poslovanje je bilo jače nego što se očekivalo u Sjedinjenim Državama, Evropi i nekoliko zemalja u razvoju, gde je podržalo postepeni rast cena nekoliko proizvoda. Tako su se poboljšale procene zemlje za Brazil(B)iEgipat (B).

 

Među pobednicima u ubrzanju u globalnoj trgovini bilo je nekoliko otvorenih privredačija se procena zemlje poboljšala:Holandija (A1), Južna Koreja (A2), Tajvan (A2), Singapur (A2) I Hong Kong(A2). Grčka je dobila povraćaj poverenja potrošača i preduzeća i prešla iz kategorije C (visok rizik) u B (prilično visok rizik).Uprkos činjenici da je politički rizik i dalje visok, Coface je poboljšao procene za Ukrajinu (sada u C), Moldaviju (C) i Gruziju (B)koje uživaju dobar rast nakon rasta u Rusiji i jasnog oporavka u Evropi.Kazahstanu (B)pogoduje povećana proizvodnja nafte i javnih investicijavezanih za projekat u Kini "Novi Put svile".

 

U 2018. godini, globalni rast bimogao da dostigne maksimum (Coface prognozira +3,2%). Očekuje se da će u zemljama u razvoju oporavak biti jači (sa rastom od 4,6% prema procenama Coface-a) i pre svega usklađeniji. U naprednim zemljama, trend opadanja nesolventnosti se nastavlja, ali počinje da slabi (pad prognoze je samo 1,8% u 2018. godini,

nakon pada od 6% u 2017. godini) jer su se mnoge zemlje već vratile na svoje nivoe pre krize.U Ujedinjenom Kraljevstvu će se videti kontinuitet nesolventnosti (do 10% prema Coface-u) u kontekstu  upornih političkih nesigurnosti.

Tri glavna rizika u 2018

Ovo globalno poboljšanje neće biti bez rizika. Coface upozorava na tri glavna rizika:

 

1.Veća ograničenja ponude u razvijenim ekonomijama

 

Od druge polovine, pitanje pregrevanja biće posebno relevantno za kompanije u naprednim zemljama. Istorijski nizak nivo nezaposlenosti u Nemačkoj, Sjedinjenim Državama i centralnoj Evropi ukazuje na to da su kompanije blizu svog maksimalnog proizvodnog kapaciteta. Ovo pitanje ponude je prisutno i u francuskim kompanijama, paradoksalno suočavajući se sa nedostatkom radne snage uprkos visokim stopama nezaposlenosti, što bi moglo ograničiti njihov rast.

 

2. Bankarski rizik je i dalje prisutan u Kini

 

Privremeno skrivene u 2016. i 2017. kao rezultat javnih investicija, strukturne slabosti u kineskoj ekonomiji ponovo se povećavaju: prekomerni kapaciteta u čeliku i rastući korporativni dug u vidu bankarskog kreditiranja i bankarstva u senci. U tom kontekstu, bankarski rizik se značajno povećava, posebno za male I srednje banke.

 

3. Politički rizik pod nadzorom u kontekstu zgusnutog izbornog kalendara

 

Povratak političkog rizika se ne može isključiti u 2018. godini. Društvene frustracije su i dalje visoke u zemljama u razvoju na početku napete izborne godine i praćene su visokim nivoima indeksa rizika za društvene krize u Iranu (71%), Libanu (65% ), Rusija (64%), Alžir, Brazil I Meksiko (po 61%). Na Bliskom Istoku, ovaj rizik pogoršava nestabilnost cena nafte.Saudijska Arabijaje takođe obeležena visokim rizikom u ovom pogledu (ocena od 65%), a Coface je smanjio procenu zemlje na C.

 

Nekoliko sektora se ponovo pokreće, izuzev automobilske industrije u Velikoj Britaniji

 

Da bi kompanijama omogućilo još detaljnije i podrobnije razumevanje globalnih rizika, Coface sada procenjuje kreditne rizike u 13 poslovnih sektora u 24 zemlje koje predstavljaju gotovo 85%globalnog BDP-a.

 

2018. počinje sa 18 revizija procene sektora, od kojih je 15 pozitivnih. Metalurški sektorima najbolje vesti kao rezultat skoka cena metala. Rizik se više ne smatra "veoma visokim" već "visokim" u Italiji, Indiji i Turskoj, a "srednjim" u Holandiji. Energetski sektorse oporavlja u Kanadi (sada "visok rizik") i uSjedinjenim Državama ("srednji rizik") u skladu sa povećanjem proizvodnje i cena. U Francuskoj je procena građevinskog sektora po drugi put revidirana u devet meseci i sada je obeležena kao "nizak rizik". Automobilska industrija u Velikoj Britaniji nije u koraku sa ostatkom Zapadne Evrope. Prvi negativni znaci rizika budućeg teškog bregzita su depresivna ulaganja, proizvodnja i prodaja uzrokovane smanjenjem poverenja domaćinstava i investitora objašnjavaju pogoršanje ocene sektora na "visok rizik".

-----------

Procene zemalja kompanije Coface (160 zemalja)rangiraju se na skali sa osam nivoa, po rastućem redosledu rizika: A1 (vrlo nizak rizik), A2 (nizak rizik), A3 (prilično prihvatljiv rizik), A4 (prihvatljiv rizik), B (značajan rizik), C (visok rizik), D (vrlo visok rizik) i E (ekstremni rizik). Procene sektora kompanije Coface (13 sektora u 6 geografskih regija, 24 zemlje koje predstavljaju gotovo 85%svetskog BDP-a)rangiraju se na skali sačetiri nivoa: nizak rizik,srednji rizik, visok rizik i vrlo visok rizik.

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : 2018: napredak se nastavlja (188,76 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English