Novosti
12.05.2023.
Ekonomske publikacije

Ujedinjeno Kraljevstvo: Broj stečajeva kompanija kreće se od nule do sto posle ukinutih državnih mera pomoći

Ujedinjeno Kraljevstvo: Broj stečajeva kompanija kreće se od nule do sto posle ukinutih državnih mera pomoći

U 2022. godini oko 23 400 kompanija je bankrotiralo u Ujedinjenom Kraljevstvu, zbog čega je broj nesolventnih kompanija dostigao najveći nivo od globalne finansijske krize 2009. godine (GFC). Ovaj nagli porast nelikvidnosti nastao je nakon dve godine primetno niskog nivoa nelikvidnosti, zahvaljujući aktivnim merama državne pomoci nakon pandemije COVID-19 ("pandemija"). Mere državne pomoći i privremene izmene stečajnih postupaka potpuno su preokrenule dosadašnju dinamiku ekonomske aktivnosti i stečajeva, a kasniji dramatičan porast stečajeva u 2022. dospeo je na naslovne stranice domaćih i svetskih vesti.
 
Međutim, trenutna situacija korporativne nesolventnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu složenija je od ovih naslova. Istina je da su korporativni stečajevi porasli sa svojih najnižih vrednosti za vreme pandemije na najviši decenijski nivo - 26% više nego 2019. Međutim, taj je porast bio centralizovan oko manjih kompanija i uglavnom je bio podstaknut specifičnom vrstom stečajnog postupka: dobrovoljnim stečajnim upravnikom.
 
U apsolutnim brojevima, korporativni stečajevi bili su visoki u 2022., ali kada uporedimo to sa brojem aktivnih kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu, relativni broj kompanija koja su postala nesolventna u 2022. još uvek je nizak u poredjenju sa proteklim decenijama. Kompanije koje su postale nesolventne 2022. i dalje su pretežno mikro poduzeća, dok je nelikvidnost u većim preduzećima još uvek ispod nivoa iz 2019.
 
Ipak, naznake iz prvog tromjesečja 2023. zasad pokazuju da bi to mogla biti prva puna godina u kojoj će se insolventnosti ponašati konvencionalnije. Rani znakovi stvarnih stečajeva i zahteva za likvidaciju (WUP) podnesenih u prvom tromesečju 2023. upućuju na bar prvu polovinu godine u kojoj će stečajevi nastaviti da rastu. Međutim, za razliku od 2022., to neće biti toliko koncentrisano oko mikro i malih preduzeća, što znači da će ti stečajevi imati veći učinak na izgubljena radna mesta, kao i na pogođene obveze.
 
Generalno, ova će godina biti teška za kompanije koje moraju delovati u svetu sa još uvek visokim troškovima nižom potražnjom, visokim kamatnim stopama i pooštravanjem kreditnih standarda njihovih banaka, posebno nakon viđenog previranja u bankarskom sektoru u martu 2023., kod kolapsa Silicon Valley banke.
 
Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Preuzmite publikaciju : Ujedinjeno Kraljevstvo: Broj stečajeva kompanija kreće se od nule do... (1,51 MB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English