Novosti
16.02.2021.
Ekonomske publikacije

Pregled izmirivanja obaveza plaćanja poljskih kompanija iz 2021. godine: usled sprovođenja programa ekonomske pomoći, došlo je do smanjivanja za...

Pregled izmirivanja obaveza plaćanja poljskih kompanija iz 2021. godine

Peti po redu Coface-ov pregled izmirivanja obaveza plaćanja u Poljskoj je izvršen u novembru 2020. god. i obuhvatio je 330 kompanija. U to vreme, Poljska se suočavala sa drugim talasom pandemije izazvane virusom COVID-19, koji je doveo do značajno većeg broja zaraženih nego što je to bio slučaj u prvom talasu tokom proleća iste godine.  I pored toga, mere zatvaranja su u jesen 2020. god. bile za nijansu blaže da bi se smanjio stepen privredne recesije. Preliminarni rezultati istraživanja pokazuju da je rast BDP-a u Poljskoj opao za 2,8% i da bi, po prognozi kompanije Coface, u 2021. god. trebalo očekivati da se on vrati na vrednost od 4,0%.
 
Uprkos najdubljoj ekonomskoj krizi koja je zabeležena još od pada komunizma, poljska privreda i njene kompanije su potpomognute različitim ekonomskim merama Vlade sa ciljem da se ublaže negativne posledice koje je pandemija ostavila  na privredni sektor zemlje. Pomenute mere su uticale i na zastoje u izmirivanju obaveza plaćanja, koji su se, sasvim neočekivano, skratili uprkos značajnom stepenu ekonomske recesije prouzrokovane pandemijom. Naša studija je pokazala da je prosečan zastoj u platnom prometu između poljskih kompanija u 2020. god. iznosio 48 dana, što je 9 dana kraće nego što je pokazalo isto istraživanje sprovedeno 2019. godine. Najbolje je prošao poljoprivredni sektor, u kome su zastoji u platnom prometu iznosili „samo“ 33 dana. Još jedan paradoks tiče se činjenice da je najveći napredak u skraćivanju zastoja u platnom prometu ostvaren u transportnom sektoru (za 44 dana kraći u poređenju sa godinom pre toga), iako se radi o sektoru koji se našao u samom središtu krize mobilnosti, iza kog se na listi nalazio sektor građevine  (za 25 dana kraći zastoji). Međutim, i pored pomenutog napretka, upravo su transportne i građevinske kompanije imale neke od najdužih zastoja u platnom prometu, skoro 78 odnosno 79 dana. Ovog puta, najduži zastoji su zabeleženi u energetskom sektoru i iznose 80,5 dana.
 
Uprkos poboljšanjima platnog prometa, većina kompanija je kao najveću prepreku razvoju  navela  negativni uticaj pandemije na poljsku privredu. Očekuje se da će onog trenutka kada privreda doživi oporavak Vladine mere ekonomske pomoći biti ukinute. Iz tog razloga, kompanije obuhvaćene ovim istraživanjem očekuju da će  pomenuto ukidanje mera negativno uticati na likvidnost privrede, posebno ako se ima u vidu da je polovina kompanija bila korisnik paketa pomoći kao što su odlaganja i izuzeća od obaveza plaćanja poreza i doprinosa.  Prema našem istraživanju, 7 od 12 privrednih sektora očekuju da će se iznos neisplaćenih potraživanja  povećati tokom sledećih meseci. To utiče i na poslovna očekivanja kompanija za 2021. godinu. Uprkos očekivanom oporavku privrede, postoje izazovi koji će verovatno naneti štetu kompanijama, imajući u vidu da skoro dve trećine njih očekuje pogoršanje poslovanja.

 
Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preuzmite publikaciju : Pregled izmirivanja obaveza plaćanja poljskih kompanija iz 2021. godi... (745,25 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English