Novosti
04.12.2014.
Ekonomske publikacije

Panorama po sektorima

Panorama po sektorima

Kraj godine panorama počinje sa procenom rizika koji pratimo za 14 sektora u tri regiona. U Severnoj Americi se desava ozbiljna evolucija. Naša procena u ovom regionu su poboljšanje u sledecim industrijskim granama hemijskoj, transportnoj i tekstilnoj. Ove tri grane imaju koristi od dobrih uslova u američkoj privredi i od pada cena nafte. Ovaj pad naročito pomaže americkim avio-kompanijama, koje su ubiraju plodove napora da restruktuiraju svoje aktivnosti i po ekonomistima Coface Group poboljšaju svoje marže.

Severno Americke hemijske  kompanije dobijaju prednosti kroz njihov pristup ne-konvencionalnoj nafti i gasu, a uz pomoc trenda rasta aktivnosti svojih glavnih kupaca (automobilska, građevinska industrija). Na kraju, industrija tekstilne odece - se ojačava dinamicnim zapošljavanjem i potrošnji u domaccinstvima. Nagli pad cena nafte predstavlja jedan od glavnih promena od našeg poslednjeg publikacije. Ovo ce dati podsticaj granama kao što su hemijska industrija, ali imace negativan efekat za proizvođače i izvoz nafte.

U studiji se fokusiramo na granu farmaceutska industrija u zapadnoj Evropi , koja ima iskustva u ograničenjima pri prodaji lekova. Farmaceutske kompanije imaju mnogo poteskoca da prevaziđu, kao što su ograničenja u potrošnji za zdravstvo, uglavnom zbog ekonomske krize, kao i državna regulativa njihovih aktivnosti. Jedno pitanje ostaje neodgovoreno: Da li je stednja smrtonosna za ovaj sektor? Videcemo da ovaj sektor može uvideti rast od zemalja u razvoju, kao i rast generisan na osnovu inovacija u složenim terapijskim oblastima kao što su onkologija, dijabetes i kardiovaskularne bolesti. 

Preuzmite publikaciju : Panorama po sektorima (1,08 MB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English