Novosti
13.09.2022.
Ekonomske publikacije

Istraživanje o plaćanju preduzeća u Nemačkoj 2022: kompanije se pripremaju za još jednu krizu

Istraživanje o plaćanju preduzeća u Nemačkoj 2022: kompanije se pripremaju za još jednu krizu

Šesto izdanje Coface-ove ankete o iskustvu korporativnog plaćanja u Nemačkoj sprovedeno je u julu i avgustu 2022. godine[1], uz učešće 1070 kompanija. Ovo je treće izdanje koje se sprovodi u kontekstu pandemije COVID-19, ali prvo koje uzima u obzir uticaj rata u Ukrajini i njegov uticaj na trgovinu. Jedan od glavnih zaključaka ovogodišnjeg istraživanja jeste da je ponašanje prilikom plaćanja postalo malo restriktivnije: sa gasnom krizom, manje kompanija nudi uslove plaćanja (71%) u poređenju sa prošlom godinom (74%). Preduzeća ostaju oprezna i preferiraju da unovče sredstva što je pre moguće. Shodno tome, preferencija za kraće rokove kredita ostala je nepromenjena: više od polovine ispitanih kompanija tražilo je da se isplate izvrše u roku od 30 dana, dok su ultra-dugi kreditni uslovi (120+ dana) ostali retki.
 
Iako dve i po godine teške i kompleksne ekonomske situacije uzimaju svoj danak, čini se da je trošak relativno manji: broj i trajanje kašnjenja u plaćanju su se povećali, ali u manjoj meri i počev od veoma niskog nivoa. Iako se disciplina u pogledu plaćanja u 2022. godini pogoršala u odnosu na 2021., a 65% anketiranih kompanija je prijavilo kašnjenja u plaćanju (+6pp u odnosu na prethodnu godinu), ovo je i dalje ispod nivoa koji smo videli 2020.godine i daleko ispod nivoa pre pandemije (u proseku 82%). Prosečno trajanje kašnjenja u plaćanju povećalo se na 28,7 dana u 2022. godini (+1 dan u odnosu na isti period prethodne godine), nakon skraćenja za 7 dana u odnosu na isti period 2021. godine. Većina sektora (izuzev sektora papirne ambalaže, poljoprivredno-prehrambenog, mašinskog i automobilskog) prijavila je povećanje trajanja kašnjenja u plaćanju. Sa prosekom od 18,4 dana, preduzeća u sektoru papirne ambalaže iskusila su najkraće vreme čekanja ove godine dok su kompanije u sektoru finansija bile najstrpljivije sa prosečnim kašnjenjem od 35,0 dana (i dalje ispod maksimuma iz 2021. godine od 35,8 dana u mašinskom sektoru).
 
Iako je ponašanje u pogledu plaćanja i dalje veoma pozitivno, kompanije nikada nisu bile u toj meri pesimistične kada su u pitanju njihovi poslovni izgledi[2]. Dok je pogled na trenutnu situaciju ove godine manje-više neutralan - 23% učesnika smatra da je njihova poslovna situacija bolja nego 2021. godine; 22% situaciju percipira kao goru - pogled na 2023. je vrlo jasan. 38% anketiranih kompanija je pesimistično u pogledu 2023. godine dok je samo 14% optimistično u pogledu svoje bliske budućnosti. Glavni razlog za to je značajna količina rizika sa kojima se kompanije suočavaju.
 
Rizici koji su ranije postojali kao što su poremećaji u  globalnom proizvodnom lancu i rastući troškovi proizvoda koji nisu iz domena energetskog sektora, ostaju ključna briga za izvozne izglede kompanija u 2022. Međutim, novi rizici - uključujući rat u Ukrajini i sankcije povezane sa tim kao i rast cena energenata, takođe opterećuju kompanije. COVID-19 je trenutno manji problem iako su preduzeća svesna ekonomskog rizika od bilo kakvih novih mutacija. U vezi sa ovim rizicima, fokus na međunarodnom tržištu se pomerio. Nemačke kompanije su manje fokusirane na Evropsku Uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo, a više na zemlje koje nisu članice EU, verovatno kako bi zaobišle sankcije koje su uvedene Rusiji.
 
Pored toga, Kina je izgubila deo svoje popularnosti, dok su Sjedinjene Države ponovo ključna izvozna destinacija.
 
Uz sve ove prepreke ostaje pitanje: kako su nemačke kompanije prebrodile ekonomsku krizu izazvanu pandemijom i u kakvom obliku ulaze u gasnu krizu koja preti? Dok je 48% učesnika koristilo javnu podršku u poslednjih 12 meseci 2021. godine, ovaj broj je i dalje bio 30% u 2022. godini., a 25% je čak koristilo državnu pomoć u poslednja 3 meseca pre isteka javne podrške u junu 2022. Nije jasno da li će ova preduzeća moći da nastave i bez mera podrške, što se posebno odnosi na preduzeća koja koriste kredite uz podršku države (31% učesnika koji koriste mere podrške), jer krediti zahtevaju početak otplate dve godine nakon prijema.

 

Preuzmite celu publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____

[1] Istraživanje je sprovedeno između 27.juna i 14.avgusta 2022. godine
[2] Coface od 2016. Godine objavljuje ankete o plaćanju preduzeća u Nemačkoj

Preuzmite publikaciju : Istraživanje o plaćanju preduzeća u Nemačkoj 2022: kompanije se pr... (939,50 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English