Novosti
04.07.2023.
Ekonomske publikacije

Istraživanje o plaćanju kompanija u Aziji 2023

Istraživanje o plaćanju kompanija u Aziji 2023

Coface istraživanje o plaćanjima kompanija u Aziji pokazala je da manje kompanija odobrava prodaju na kredit, ali da su se prosečni rokovi plaćanja skratili sa 71 u 2021. na 66 dana u 2022. Većina od 13 ispitanih sektora pooštrila je uslove kreditiranja, a ICT i građevinarstvo najviše su skratili trajanje uslova plaćanja jer su veći troškovi inputa, manjak radne snage i slabija globalna potražnja vršili pritisak na njihovu finansijsku poziciju.
 
Stroži kreditni uslovi poklopili su se sa dužim kašnjenjima plaćanja. Prosečno kašnjenje plaćanja produžilo se sa 54 dana u 2021. na 67 dana u 2022. Šest od devet obuhvaćenih privreda zabeležilo je duža kašnjenja plaćanja, a najveće povećanje zabeleženo je u Maleziji. Suprotno tome, kašnjenja kod plaćanja bila su kraća u Hong Kongu, Australiji i Kini, iako su australijske i kineske kompanije nastavile da prijavljuju dva najduža prosečna kašnjenja kod plaćanja.
 
Međutim, duža kašnjenja plaćanja nisu uzrokovala pogoršanje kreditnog rizika budući da je manje kompanija iskusilo ultraduga kašnjenja plaćanja (ULPD), koja se definišu kao kašnjenja plaćanja duža od 180 dana. Udeo ispitanika koji su prijavili ULPD-ove koji premašuju 2% njihovih godišnjih prihoda pao je sa 34% u 2021. na 26% u 2022. Praćenje izuzetno dugog kašnjenja plaćanja važno je jer većina ULPD-ova, prema Coface-ovom iskustvu, nikada nije plaćena. Samim tim rizici novčanog toka obično rastu kada ti ULPD-ovi premašuju 2% godišnjeg prihoda kompanije. Samo su dva od 13 sektora (papir i maloprodaja) prijavila o većem udelu ispitanika sa ULPD-ovima koji su porasli sa 22% odnosno 23% u 2021. na 29% u 2022. Suprotno tome, ovaj je udeo najviše pao za tekstilni sektor gde su ULPD-ovi pali sa 38% u 2021. na 14% u 2022.
 
Uprkos tekućim geopolitičkim i ekonomskim izazovima, azijske kompanije bile su optimističnije u pogledu izgleda za rast u godini koja dolazi, sa 77% ispitanika koji očekuju da će se privredni rast poboljšati u 2023. Predviđanje povećane privredne aktivnosti dovelo je do većeg udela ispitanika koji predviđaju veću prodaju i poboljšani novčani tok za 2023. Coface očekuje nešto bržu stopu rasta BDP-a za Aziju u razvoju u 2023., ali takođe predviđa visoke cene roba, posebno cene energije, više kamatne stope, strože finansijske uslove i slabiju globalnu trgovačku potražnju kao ključne faktore ograničenja poslovne aktivnosti u ovoj godini.
 
Coface istraživanje korporativno plaćanje u Aziji za 2023. sprovedeno je između novembra 2022. i aprila 2023. Obuhvatilo je više od 2300 kompanija sa devet tržišta i 13 sektora koji se nalaze u azijsko-pacifičkoj regiji.

Preuzmite publikaciju : Istraživanje o plaćanju kompanija u Aziji 2023 (1,40 MB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English