Novosti
05.09.2019.
Ekonomske publikacije

Coface CIE TOP 500 kompanija - izdanje 2019

CEE Top 500 Ranking - golden stars

Analize pokazujunda je povoljno ekonomsko okruženje bilo korisno za 500 najvećih preduzeća u regionu, što se pretvorilo u veće prihode. Međutim, razni izazovi uzrokovali su pad neto dobiti.Konkurencija je sve intenzivnija i potreban je veći promet da bi se mogao svrstati u rang u odnosu na prethodne godine

Region Centralne i Istočne Evrope doživeo je nastavak povoljne ekonomske aktivnosti u 2018. godini. Slično kao u 2017. godini, rast BDP-a je bio solidan i u 2018. godini, sa prosečnim stopama rasta u regionu na 4,6% i 4,3%, respektivno– najviše stope od 2008. U poređenju sa ostalim tržištima u razvoju, ovaj region se često tretira kao sigurno utočište. Ekonomsko ubrzanje CIE uglavnom je rezultat sve veće unutrašnje potražnje, a domaćinstva su imala povoljna kretanja na tržištu rada, poput značajno smanjenih stopa nezaposlenosti u poslednjih pet godina. CIE je zabeležila nižu stopu nezaposlenosti od EU na kraju 2018. godine: dok je prosečna stopa nezaposlenosti u EU iznosila 6,6%, stope nezaposlenosti u CIE pale su još niže, a najniže su u regionu Češka (2,1%), Mađarska (3,7%), Poljska (3,8%) i Rumunija (4,0%). Paralelno sa povećanjem zaposlenosti, i domaćinstva su imala koristi od solidnog rasta plata, što je doprinelo povećanoj sklonosti trošenju. Konačno, ali jednako tako važno, iako se aktivnost u Zapadnoj Evropi - glavnom trgovinskom partneru zemalja CIE - a usporava, izvoz iz CIE  oslabio, ali i dalje pozitivan, velikim delom zbog cene i kvalitetne konkurentnosti u regionu..

Uprkos ovim pozitivnim kretanjima,kompanije iz CIE takođe su imale problema. Mala nezaposlenost pokrenula je nestašicu radne snage, koja je postala glavna prepreka kompanijama kako u svakodnevnom poslovanju, tako i u potencijalnom širenju, o čemu govori sve veći broj preduzeća tokom poslednjih godina. Rast plata i pritisak za dodatna povećanja povećali su operativne troškove kompanija, smanjujući profit uprkos velikim prihodima. U isto vreme, povećane plate nisu umanjile osetljivost cena domaćinstava, a kompanije nisu bile u mogućnosti da sva povećanja troškova prenesu na potrošače. Marže su takođe ograničene zbog visokog nivoa konkurencije u različitim sektorima.

Period ubrzane potražnje uticao je na solventnost kompanija u regionu CIE.Broj stečajeva po ponderisanom proseku BDP-a pao je za 4.2% u 2018, u suprotnosti sa povećanjem slučajeva u 2017.Dinamika se, međutim, veoma razlikuje u regionu i nesolventne kompanije su uključivale uglavnom mala i srednja preduzeća koja nisu bila u mogućnosti da profitiraju čak ni u povoljnom makroekonomskom okruženju. Uslovi poslovanja su bili od velike podrške za kompanije iz regiona CIE, posebno  velike kompanije što je potvrđeno u rang listi CIE Top 500. Nakon serije poboljšanja  u Proceni zemalja u 2017.godini, Coface je povisio ocenu  Hrvatskoj i Slovačkoj u 2018.

Rezultati rangiranja najvećih kompanija u regionu za 2018. godinu pokazuju da je većina kompanija koristila kontinuirano povoljno ekonomsko okruženje. Top 500 CEE opisuje ekonomsku situaciju u 500 najvećih kompanija centralne i istočne Evrope, mereno prometom. Ukupan promet u prvih 500 kompanija porastao je solidnih 9,6% na 698 milijardi EUR. Dok je 394 (78,8%) navedenih kompanija beležilo rast prihoda (nasuprot 80% u 2017. i 63% u 2016.), samo 21,2% je stagniralo ili se suočilo sa padom.Prosečan promet povećan je na 1.396 miliona evra u poređenju sa prošlogodišnjim 1.274 miliona evra. Međutim, bitka za prvo mesto postaje sve teža.U našem izdanju CEE Top 500 kompanija za 2010. godinu, minimalni prihod kompanije da se kvalifikuje na rang listi bio je 354 miliona EUR, što je ove godine povećalo se na 479 miliona EUR (+ 35,3%).

 

SADRŽAJ PUBLIKACIJE

  • CIE Top 500 ANALIZA (Rezime, analiza zemalja, analiza sektora, zaposlenost u CIE)
  • Rang lista - najvećih 500 kompanija rangiranih po prometu uključujući dodatne ključne podatke
  • Ekonomski pregled i Top 10 kompanija iz svake zemlje (uključujući Rusiju i Ukrainu)

 

PREUZMI PUBLIKACIJU

Naša publikacija se može preuzeti besplano :

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite publikaciju : Coface CIE TOP 500 kompanija - izdanje 2019 (133,23 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English