Novosti
10.04.2014.
Ekonomske publikacije

Coface CEE Nesolventnosti u 2013

Coface CEE Insolvencies 2013

Ovo Panorama je drugo izdanje godišnjih publikacija usmerenih na stečajne trendove u zemljama centralne i istočne Evrope (CEE) . Ona sadrži rezultate istraživanja o nesolventnosti među ekonomijama centralne i istočne Evrope, region odlikuje nagli porast stope nelikvidnosti u mnogim zemljama tokom 2013 (npr. do 39 % u Bugarskoj i 32% u Češkoj).

 

Ovo izdanje takođe pruža objašnjenje ovog pogoršanja zajedno sa pregledom ekonomske situacije kompanija koje su to doživele u svakoj zemlji. Makro performanse nesumnjivo utiče na situaciju kompanije i profitabilnosti.

 

Godine 2012 i 2013 su izazovne iz ove perspektive kao realni rast BDP-a u proseku 1,2% - ispod potencijala privrede CIE. Da li to znači da kompanije već doživljavaju postepen oporavak vođen uglavnom od naprednih ekonomija, tradicionalnih trgovinskih partnera u CEE regionu?

 

Ova publikacija takođe istražuje kako se usporavanje odražava na mikro okruženje. Da li se građevinski sektor konačno oporavio od dugoročne krize? Koji biznis sektori su uglavnom pogođeni u 2013?

 

Za početak ovog izdanja Panorama se fokusira na Poljsku kao najveću privreda u regionu CIE pružajući sveobuhvatnu analizu stečajnih statistika, zatim kratkih pregleda od drugih zemalja CIE i konačno, poslednji deo navodi našu procenu ukupnih preduzeća situacija u regionu CIE u 2013 kao i očekivanja kako će se razvijati dalje.

Preuzmite publikaciju : Coface CEE Nesolventnosti u 2013 (678,46 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English