Novosti
26.08.2014.
Korporativne vesti

Vodećih 500 kompanija u CIE: Nestabilni vodeći igrači sa skromnim rastom prometa

  •  Poljska je ponovo pobedila, Ukrajina se popela do drugog mesta, a iza nje je Mađarska
  •  Ekonomski okvir je stabilan: blagi porast prometa od +0,2%
  •  Sektori: dobici u naftnom i gasnom sektoru uprkos skromnom učinku

Međunarodna kompanija za osiguranje potraživanja Coface predstavlja svoju šestu godišnju studiju o 500 najuspešnijih kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi - Coface CEE Top 500. Ona rangira 500 najvećih kompanija u regionu po prometu i dodatno analizira dalje podatke kao što su broj zaposlenih, okvir preduzeća, sektori i tržište.

„Promena u rang listi vodećih 500 kompanija odslikava ekonomske uslove u protekloj godini - a ona nije bila uspešna. Niske izvozne stope zbog slabe evrozone i ograničenja pristupa kreditima načinili su 2013. teškom i izazovnom godinom za preduzeća. Kao rezultat toga, vodećih 500 kompanija završile su 2013. godinu sa stabilnim prometom i neznatnim smanjenjem stope zaposlenosti. Vidimo da naročito veliki igrači imaju ozbiljne probleme u održavanju učinka iz prethodnih godina“, objašnjava Katarzyna Kompowska, izvršni direktor Coface za Centralnu Evropu.

Vodećih 500 igrača: blagi porast prometa, umereno zapošljavanje

Izazovna ekonomska godina 2013. uticala je na vodećih 500 igrača: kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi neznatno suu povećale promet za 0,2%, na preko 644 milijardi evra (2013: +5%). Ipak, najveće kompanije u CIE i dalje su veoma važni poslodavci u regionu. Iako su brojke pale za -0,8% u odnosu na prošlogodišnju studiju, vodećih 500 pokrivaju 3,7% ukupne radne snage (oko 2,5 miliona zaposlenih) u CIE. Zemlje sa dobrim stopama rasta BDP, kao što su Letonija, Rumunija i Litvanija, pokazale su najveći porast u zapošljavanju (2%–6,5%). S druge strane, u pet od 13 zemalja, zaposleni su otpuštani. Poljska pokazuje stabilne brojke u pogledu zaposlenih.

 
Vodeće 3 zemlje: slabi pobednici i dinamične zvezde padalice

Poljska je ponovo zemlja sa najviše vodećih kompanija u CIE, ali pobeda na rang listi je skromna. Ukupno 148 zemalja je predstavljeno na rang listi - 23 manje nego u 2012. Poljska je i dalje na prvom mestu jer je najveća ekonomija u Centralnoj Evropi. Ova negativna promena odslikava usporavanje rasta BDP u ovoj zemlji u 2013. (1,6%) koji je već bio opao sa 4,5% u 2011. na 1,9% u 2012.

 

Ukrajina je zbacila Mađarsku sa  drugog mesta i vratila se  u vrh. Devedeset ukrajinskih kompanija generisale su promet od 101 milijarde evra, što predstavlja do sada najvišu zabeleženu cifru na rang listi. Većina pridošlih kompanija sa izuzetno visokom stopom rasta prometa su iz Ukrajine. Sa druge strane, dobro poznate kompanije iz prethodnih listi često su prikazivale veliko smanjenje prometa i tako gubile svoje pozicije. Samo se sedam od njih popelo na više mesto.

 

Mađarska je ponovo među prve tri. Ukupno je predstavljeno 62 mađarske kompanije, što je četiri manje nego u 2012. Nakon pet uzastopnih kvartala u recesiji i sa investicijama koje su ostale na negativnoj teritoriji od početka 2009. godine, poslovno poverenje u mađarske kompanije konačno se vratilo u drugoj polovini 2013. BDP je porastao za 1,1% u 2013. Spoljna potražnja je najviše doprinela rastu. Ovaj pozitivan uspon se ogleda u rastu prometa vodećih mađarskih igrača (+1,2%).

 

Sektori: nafta i gas i dalje na prvom mestu

Naftni i gasni sektori opet su dali najviše kopmanija iz rang liste vodećih 500. 77 naftnih i gasnih giganata generisali su promet od 162 milijarde evra. To je predstavljalo pad od -3,4%. Takođe, broj jedan od vodećih 500 na rang listi, koji ponovo dolazi iz Poljske, imao je poteškoće u 2013. godini: PKN ORLEN još jednom je pobednik uprkos negativnim promenama u neto dobiti i prometu. Pokazalo se da je ishod ovakav zbog neprofitabilne rafinerije Mozejki koju ova kompanija ima u Litvaniji i koja je zabeležila velike gubitke.

Kao i u prethodnoj godini, dobavljači energije ostvarili su promet čija je veličina bila gotovo kao polovina pobedničkog sektora (90 milijardi evra). Dok je prosečni rast prometa bio veoma obećavajući sa 11% u 2012. godini, u 2013. se desio nagli prekokret sa 0,9%.

 

Deset novih kompanija na listi povećale su ukupan broj trgovaca na malo na rang listi vodećih 500 u CIE na 56. Većina zaposlenih iz rang listi vodećih 500 (20,4%) radi u sektoru maloprodaje. Na početku 2013. godine, slaba tražnja i smanjena potrošnja domaćinstava uticale su na pogoršanje trgovinskih sektora maloprodaje i veleprodaje. Pored toga, sve veća konkurencija i konsolidacija procesa imale su uticaj na ove sektore, koji su, tokom druge polovine 2013. godine, već počeli spor oporavak od stanja stagnacije, potpomognut niskom inflacijom i znacima povratka poverenja potrošača. Na kraju izazovne 2013. godine, ovih 56 kompanija ostvarilo je promet od 68 milijardi evra (+5,1%), ali su pretrpele pad profita.

 

 

Sektore koji su pali predvodi građevinski sektor. To i dalje predstavlja ograničenje u regionu CIE i daje materijal za statistike o stečaju u mnogim zemljama u regionu. Samo je šest kompanija dospelo na rang listu vodećih 500, sa 4,6 milijardi evra prometa (-17.7%). Smanjenje broja zaposlenih iz 2012. (-8%) nastavilo se, za dodatnih 16,9% u 2013. Među sektorima sa negativnim učinkom su i sektor telekomunikacija (25 kompanije, -4% prometa) i rudarski sektor (12 preduzeća, -5,2% prometa).

 

Izgledi za 2014. su oprezno optimistični uprkos kontinuiranim problemima u evrozoni i sporom i postepenom poboljšanju unutrašnje potražnje. Coface predviđa da će se prosečna stopa rasta BDP zemalja CIE skoro udvostručiti i povećati sa 1,1% u 2013. na 2,4% u 2014. Razvoj zemalja CIE je više nego ikada nehomogen: od rasta BDP od -0,6% u Hrvatskoj do 3,8% u Letoniji“, dodaje Katarzyna Kompowska, izvršni direktor kompanije Coface za Centralnu Evropu.

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Vodećih 500 kompanija u CIE: Nestabilni vodeći igrači sa skromnim r... (3,02 MB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English