Novosti
25.07.2014.
Korporativne vesti

Srbija postaje 98. tržište za Coface-ovu ponudu osiguranja potraživanja

Coface stärkt Präsenz in Zentraleuropa: Serbien als weltweit 98. Markt für Kreditversicherung

Coface, vodeći svetski osiguravač potraživanja, obogaćuje svoju ponudu u Srbiji kroz lokalno partnerstvo sa kompanijom «AXA Neživotno osiguranje» a.d.o. Beograd. Od sada, pored pružanja usluga naplate potraživanja i poslovnih informacija, srpske kompanije mogu imati koristi od Coface-ovog dugogodišnjeg iskustva u osiguranju potraživanja i njegovog međunarodnog prisustva.

 

Prisutan u Srbiji od 2007. i na tržištu naplate potraživanja i poslovnih informacija, Coface je zaključio ugovor o reosiguranju, u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, sa «AXA Nezivotnim Osiguranjem» a.d.o. Beograd. Od 1. jula, srpske kompanije su u mogućnosti da dobiju pristup Coface-ovom podrobnom znanju i iskustvu u prevenciji i zaštiti kreditnih rizika povezanih sa njihovim komercijalnim transakcijama, kao i sveobuhvatnoj makro i mikroekonomskoj analizi grupe.

 

Kao zemlja kandidat za Evropsku uniju, Srbija predstavlja strateško tržište za ekspanziju kompanije Coface“, objašnjava Katarzyna Kompowska, regionalni direktor za Centralnu Evropu u kompaniji Coface. „Iz godine u godinu Coface sve više jača svoju poziciju u Centralnoj Evropi koja je posebno dinamičan region u komercijalnom smislu, sa atraktivnim potencijalom rasta.Danas su Coface-ove usluge osiguravanja potraživanja dostupne, direktno ili indirektno, u 14 zemalja Centralne Evrope.“

 

“Coface svojim klijentima nudi najveću međunarodnu mrežu osiguravanja potraživanja“, dodaje Jean-Marc Pillu, izvršni direktor Grupe. „Proširenje pokrivenosti naših usluga u 98 zemalja jača međunarodno prisustvo Coface-a i pokazuje našu posvećenost da služimo poslovnim ambicijama kompanija širom sveta.”

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Srbija postaje 98. tržište za Coface-ovu ponudu osiguranja potraživ... (64,60 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English