Novosti
17.09.2015.
Novosti o proizvodima

Potraživanja i finansijski izvještaji - "Excellent SME" sertifikat i u Crnoj Gori

Potpisivanje ugovora

Prethodna provera boniteta je uslov za ulazak u obligacione odnose sa kompanijom-partnerom, ocenjeno je na veoma posećenom seminaru "Naplata potraživanja i analiza finansijskih izvještaja" koji je 17. septembra 2015. godine organizovala Privredna komora Crne Gore u saradnji sa međunarodnom kompanijom "Coface".

- Seminar smo organizovali sa ciljem da ukažemo na značaj i važnost provere poslovnih partnera kroz modele analize finansijskih izvještaja. Takođe, kroz interakciju sa privrednicima predstavljamo modele uspješne vansudske i sudske naplate potraživanja – rekao je u ime organizatora rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić.

Direktor "Coface" Đorđe Živanović, objasnio je da je ova internacionalna organizacija osnovana u Francuskoj prije više od 70 godina, te da postoji u 98 zemalja sveta, a analiziraju rizike u više od 160. Imaju 37.000 klijenata i osiguravaju potraživanja u vrijednosti od 450 mlrd EUR.

- U naplati potraživanja je izuzetno važno poznavanje lokalne prakse i suštinsko poznavanje propisa i uslova u kojima klijenti posluju – rekao je Živanović.

Ističući da "Coface" pruža veoma relevantne izveštaje i da ga odlikuje najveći stepen naplate potraživanja u odnosu na konkurente, dodao je da su za uspješan rad nagrađeni od svjetskih top-rejting agencija. On je kazao da je misija ove grupe izbjeći gubitke usljed nenaplaćenih potraživanja, te osigurati rast kompanije, stabilan i zdrav.

Predavač na ovom seminaru bio je Bojan Šćepanović, direktor Menadžment centra Beograd koji je govorio o analizi finansijskih izvještaja – kako brzo i kvalitetno dobiti sliku o bonitetu kompanije. O naplati potraživanja-vansudskoj i sudskoj praksi Radoš Kastatović iz podgoričke advokatske kancelarije "Kastratović", "Coface" partnera u Crnoj Gori.

- U biznisu je važno imati finansijsku sliku kompanije partnera. Jedna od tih informacija je takozvana analiza finansijskih izveštaja – bilansa uspeha i stanja, tokova novca, zatim izveštaja o promenama kapitala i napomena uz finansijske izvještaje, pomoću kojih treba sagledati profitabilnost, likvidnost i zaduženost kompanije. To se analizira putem racio brojeva koji se izračunavaju iz bilansnih pokazatelja i analitičari koji to razumiju dobiju sliku o tome kakva je finansijska situacija u firmi. To mogu da rade finansijski analitičari u kompanijama ili, ako nemaju dovoljno znanja,odnosno žele brzo da dođu do tih ali i drugih, nefinansijskih informacija, angažuju kompanije kao što je "Coface"‚ koja kao vrsta posrednika umesto njih uradi analizu i jednostavno ocijeni rejting firme – kazao je Šćepanović.

Prema njegovim rečima uvek treba razmišljati na dva koloseka, odnosno sagledavati kako finansijske tako i nefinansijske informacije o kompaniji-partneru.

- Finansijske informacije mogu dati lepu sliku o kompaniji, ali treba imati u vidu i ove druge, da biste se zaštitili od problema u naplati potraživanja. Na primer, korisno je znati da li je kod partnera došlo do promjene vlasništva što može uzrokovati slabije poslovanje, ili je pak bilo problema u proizvodnji. Dakle, nužno je procijeniti obe vrste rizika. No, finansijski aspekt pruža značajne informacije, tako da ukoliko ima problema u tom aspektu postoje i u drugim – naglasio je on.

U fokusu izlaganja advokata "Kastratovića" bili su načini obezbeđenja naplate potraživanja čime se predupređuju sudski postupci. Ukazao je na razlike između zaloge, hipoteke i fiducije kao sredstava obezbjeđenja naplate, kao i na prednosti te mane upotrebe menica za tu svrhu. U slučaju da obezbeđenje naplate nije precizirano, ona se završava kroz sudske postupke.

Kastratović je tokom izlaganja posebnu pažnu posvetio prednosti ugovaranja Arbitraže u Privrednoj komori, prilikom zasnivanja obligacionih odnosa, što je, kako je kazao, mehanizam koji bi privrednici trebalo u većoj mjeri da koriste.

Seminar je odžan u okviru aktivnosti izdavanja "SME Excellent" sertifikata za crnogorska preduzeća, čiji je cilj izgradnja transparentnog poslovnog okruženja.

Vrh strane
  • Serbian
  • English