Novosti
26.09.2013.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Kvartalni izveštaj kompanije Coface "Panorama Sectors"

Coface Quartely "Panorama Sectors"

Hemikalije, farmaceutski proizvodi i automobilska industrija: povećanje kreditnog rizika u Evropi

 

   Jedinstveni indikator[1], razvijen od strane ekonomista iz Coface-a i zasnovan na iskustva plaćanja kompanija koje su zabeležili njegovi osiguravači, ukazuje na alarmantno stanje u tri od četrnaest analiziranih poslovnih sektora.

 

Povećanje rizika, primetno od aprila prošle godine, odnosi se na:

 

  • Hemikalije: rizik prelazi sa „srednjeg“ na „visoki“ u Evropi i zemljama u usponu u Aziji.

U Evropi je profitabilnost hemijskih kompanija pala za 19% u jednoj godini, zbog spore tražnje i konkurencije sa američkim izvoznicima. U azijskim zemljama u usponu, a naročito u Kini, mala i srednja preduzeća postala su prve žrtve iscrpljenja kreditne ponude.

 

  • Farmaceutski proizvodiu Evropi: rizik je „visok“.

U azijskim zemljama u usponu i Severnoj Americi uočava se relativna stabilizacija (u Aziji se rizik smatra umerenim, a u Severnoj Americi srednjim). U Evropi, dispanzeri (čija prodaja i marže padaju) i distributeri pogođeni su merama u cilju smanjenja rasta potrošnje u zdravstvu.

 

  • Evropska automobilska industrija, najteže pogođen sektor: kategorija rizika je snižena na „veoma visok“.

Kriza iz 2009. drastično je promenila odnose snaga u globalnoj automobilskoj industriji. Evropska automobilska industrija je posebno pogođena, a i dalje je u padu, suočena sa strukturno visokim troškovima proizvodnje i nedostatkom domaćih tržišta. Novi talas bankrota u francuskom automobilskom sektoru ilustruje problem Evrope: od avgusta 2012. do jula 2013. godine, njihov broj se povećao za 11%. Što je još gore, finansijski troškovi ovih bankrota za dobavljače iznose do 35%, nakon što je bankrotirao značajan broj većih kompanija, naročito među trgovcima  (58% od ukupnog broja) i podugovaračima (24% od ukupnog broja). Situacija je još više zabrinjavajuća pošto se na nacionalnom nivou, u svim sektorima, broj bankrota povećao samo za 6%, a cena pala za 5,8%.

 

Automobilska industrija u Turskoj i Rusiji: da li je vredno rizika?

 

   U tom kontekstu, međunarodne grupe iz ovog sektora okreću se tržištima u usponu, naročito Turskoj, visoko izvozno orijentisanoj sa konkurentnim troškovima, i Rusiji, koju održava veliko i dinamično domaće tržište. Igranje na ova dva vrlo atraktivna tržišta je hrabar potez, ali njihov potencijal prevazilazi rizike.

 

Koji su rizici?

 

   Pored nestabilnosti rasta, ove zemlje imaju nekoliko nedostataka.

Turski automobilski sektor je u krhkom položaju, jer je veoma zavisan od ekonomskih uslova Evropske unije (u nju odlazi 40% izvoza zemlje) i trpi veliko oporezivanje. Druga poteškoća je što napori u IR nisu dovoljni da zadovolje konkurenciju u zemljama SIE. U Rusiji, međunarodni podugovarači suočavaju se sa uvek prisutnim protekcionizmom, uprkos nedavnom pristupanju zemlje STO-u.

 

Koliki je potencijal?

 

   Uprkos ovim nedostacima, ove dve zemlje pružaju dobre mogućnosti za privrednike i investitore. Brzorastuća srednja klasa i dalje je važan pokretač jer domaćinstva ne žele da budu u zaostatku što se automobilske opreme tiče. Zaista, broj vozila je nerazvijen: 151 vozilo na 1.000 stanovnika u Turskoj i 260 u Rusiji u odnosu na 613 u zemljama Zapadne Evrope. Atraktivnost ovih tržišta je pojačana snažnom podrškom vlasti, čiji je cilj da se obezbedi veliki iskorak.

 

   „Razlikovanje po troškovima ne može više da bude industrijska politika na duži vremenski period.Da bi nastavile da privlače strane investitore, zemlje u usponu, uključujući Rusiju i Tursku, sada moraju da se fokusiraju na inovacije.Što se tiče evropske perspektive, distributeri, značajno oslabljeni krizom, moraju da revidiraju ceo model i stave akcenat na fleksibilnost i prilagođavanje kao suštinske elemente“, objašnjava Nicolas de Buttet, direktor sektora za preuzimanje rizika za Zapadnu Evropu u Coface-u.

[1]Coface-ov indikator kreditnog rizika je zasnovan na promenama u finansijskim podacima koje je objavilo preko 6.000 kompanija iz 15 zemalja u koje spadaju azijske zemlje u usponu, Severna Amerika i Evropska unija: promena prometa, profitabilnost, racio neto zaduženosti, tokovi gotovine i potraživanja koja su zabeležili Coface-ovi analitičari. Podeljen je u četiri kategorije rizika: umereni, srednji, visoki i veoma visoki.

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Kvartalni izveštaj kompanije Coface "Panorama Sectors" (164,19 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English