Novosti
28.07.2021.
Korporativne vesti

Coface prijavljuje neto prihod u prvoj polovini godine od 123,2 miliona evra, potvrđujući odličan početak godine

Coface prijavljuje neto prihod u prvoj polovini godine od 123,2 miliona evra, potvrđujući odličan početak godine
Promet u prvoj polovini godine: 768 miliona evra, što je povećanje od 7,4% pri konstantnom deviznom kursu i perimetru
  • Premije osiguranja trgovinskih kredita porasle su za 8,5%, što odražava poboljšanje ekonomskog okruženja
  • Obnova dostiže 92,4% na konkurentnijem tržištu. Efekat cene ostaje pozitivan (+2,3%) tokom polugodista, ali su cene sada postale negativne.
  • Informacione usluge porasle su za +11,0%, a faktoring za +10,9%.
Кoeficijent neto gubitka od 21,4%, manji za 36,0 poena;  neto kombinovani koeficijent na 51,9% (51,0% za Q2-2021)
  • Кoeficijent bruto gubitka smanjio se za 29,4 procentnih poena na 29,5%, u okruženju koje i dalje karakteriše nizak nivo potraživanja.
  • Кoeficijent neto troškova poboljšan je za 0,8 Procentnih poena na 30,4%, odražavajući rast prihoda i nastavak ulaganja.
  • U prvoj polovini godine, vladini nacrti smanjili su dobit pre oporezivanja za 24,9 miliona evra.
Neto prihod (grupni udeo) iznosi 123,2 miliona evra, uključujući 66,9 miliona evra za drugi kvartal 2021. godine;  godišnji RoATE1 na 13,5%
Procenjeni koeficijent solventnosti na 191%2 i 186%2 isključujući vladine nacrte, iznad ciljnog opsega (155% - 175%)

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, promene se izražavaju poređenjem sa rezultatima na dan 30. juna 2020. godine.

1 ROATE = Prosečan prinos na kapital | 2 Ovaj  procenjeni koeficijent solventnosti predstavlja preliminarni proračun napravljen prema Coface-ovom tumačenju propisa Solvenci II i primenom delimičnog internog modela.  Кonačni proračun može se razlikovati od ovog preliminarnog proračuna.  Procenjeni procenat solventnosti nije revidiran.

Xavier Durand, direktor Coface -a, prokomentarisao je:

"Rezultati kompanije Coface u drugom kvartalu 2021. godine u potpunosti su u skladu sa onima u prvom kvartalu.  Oni odražavaju njegove odlične operativne performanse u okruženju koje ostaje krajnje neobično.  Zaista, očekivano povećanje broja bankrota nakon COVID-19 još se nije ostvarilo.  Međutim, Coface nastavlja da očekuje progresivan porast potraživanja kada se konačno povuku brojne mere podrške poslovanju.

U ovom periodu ekonomskog oporavka, Coface nastavlja da podržava svoje klijente garancijama koje su sada veoma blizu nivoa pre pandemije. Od početka krize izazvane virusom COVID-19, troškovi Coface-a za sporazume o podeli rizika potpisani su sa nekoliko  vlada u iznosi  od 31 milion evra.

Кonačno, Coface takođe nastavlja da ulaže u poboljšanje poslovanja osiguranja trgovinskih kredita, kao i u povezane poslove. Faktoring i informacione usluge potvrdile su svoj potencijal rasta sa odgovarajućim povećanjem od 10,9% i 11,0% tokom prve polovine godine."

 

Detaljnije informacije se nalaze u našem saopštenju za javnost. 

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Coface prijavljuje neto prihod u prvoj polovini godine od 123,2 milion... (683,97 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English