Novosti
10.08.2023.
Korporativne vesti

Coface potvrđuje veoma dobar početak godine sa neto dobitkom u prvoj polovini godine od 128,8 miliona evra

Coface potvrđuje veoma dobar početak godine sa neto dobitkom u prvoj polovini godine od 128,8 miliona evra
Prihodi za prvu polovinu godine: 960 miliona eur, povećanje od 11,1% uz stalni kurs, obimu i 9,9% na osnovu izveštaja.
  • Osiguranje potraživanja poraslo je za +11,2% uz stalni kurs, podržano povećanom aktivnošću klijenata i rastom prihoda od naknada i provizija (+11,3%)
  • Zadržavanje klijenata je ostalo rekordno visoko (94,4%); efekat cene je i dalje negativan (-2,0%), ali niži nego u prvoj polovini 2022. godine.
  • Poslovne informacije nastavljaju dvocifreni rast (+14,8% po konstantnom kursu); faktoring raste za +5,4%, što pokazuje usporavanje privrede u Nemačkoj i Poljskoj
Neto gubitak je 40,3% u prvoj polovini 2023. uz povećanje od 3,8 ppts; neto kombinovani odnos je 65,5%, povećan za 2,2 ppts (i +8,3 ppps u odnosu na prvu polovinu 2022, isključujući uticaj državnih programa)
  • Bruto koeficijent gubitaka od 39,4%, što je povećanje od 7,4 procentna poena u rizičnom okruženju koje se još uvek normalizuje
  • Koeficijent neto troškova smanjen je za 1,6 ppt na 25,2% kao rezultat poboljšanog miksa proizvoda i visokih provizija za reosiguranje, dok se investicije nastavljaju
NETO DOBITAK (UDEO GRUPE) JE 128,8 MILIONA EUR, UKLjUČUJUĆI 67,7 MILIONA EUR ZA 2. KVARTAL 2023. GODINE; GODIŠNjI ROATE1 JE 14,3%
PROCENA SOLVENTNOSTI JE 192%2 IZNAD CILjNOG OPSEGA (155% - 175%)

 

Xavier Duran, izvršni direktor Coface-a, komentariše:

_JON6781_image198x198

“U prvoj polovini godine prihodi kompanije Coface porasli su za 11,1%, uprkos padu cena roba sa nižim cenama energenata koji su bar privremeno ublažili inflatorne pritiske. Sa ekonomskim rastom koji je I dalje slab, posebno u Kini i Evropi, i rastućim troškovima finansiranja, finansijsko zdravlje mnogih kompanija se pogoršava. Od početka godine, u bliskoj saradnji sa svojim klijentima, Coface je značajno pojačao preventivno delovanje na svom portfoliju rizika.
 
Tokom poslednjeg kvartala, rezultati kompanije Coface iznosili su 68 miliona evra, što je visok nivo koji odražava naše proaktivno upravljanje rastućim gubicima i strogu kontrolu troškova. Kombinovani koeficijent za kvartal je 65,5% prema novim računovodstvenim standardima MSFI 17.
 
Naš snažan učinak može se videti i u rastu usluga, kao što su poslovne informacije, koje su zabeležile još jedno tromesečje dvocifrenog rasta (+14,8% tokom prve polovine godine). Svi ovi elementi su omogućili Coface-u da ostvari godišnji RoATE od 14,3% od početka godine, što je znatno iznad svojih ciljeva u sredini ciklusa.
 
Konačno, Coface će predstaviti svoj novi strateški plan 5. marta 2024.”

 

Preuzmite naše saopštenje za javnost u nastavku za detaljnije informacije i pronađite sve naše finansijske podatke u našem odeljku za investitore.

 

Osim ako nije drugačije naznačeno, poređenja promena se odnose na MSFI 17 pro forma rezultate na dan 30. juna 2022. 1- Prinos na prosečni materijalni kapital 2- Ovaj procenjeni koeficijent solventnosti je preliminarni proračun napravljen u skladu sa tumačenjem propisa Solventnosti II od Coface i korišćenjem delimičnog internog modela. Konačni proračun se može razlikovati od ovog preliminarnog proračuna. Procenjeni koeficijent solventnosti se ne revidira.

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Coface potvrđuje veoma dobar početak godine sa neto dobitkom u prvoj... (646,73 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English