Ponuda kompanije Coface

Upravljanje potraživanjima

Stavite akcenat na proces upravljanja potraživanjima i smanjite potrebu za spoljnim finansiranjem.

Četiri dobra razloga za odabir usluge upravljanja potraživanjima:
 • modularni pristup;
 • povećanje prihoda od naplaćenih potraživanja;
 • stručnjaci za ceo postupak potraživanja;
 • lični kontakt sa dužnicima osiguran fizičkom prisutnošću naših saradnika u svim zemljama Centralne i Istočne Evrope.

  Dobro upravljanje potraživanjima odraz je zdrave kompanije. Stručna podrška pomaže našim klijentima u smanjenju potreba za spoljnim finansiranjem uz pomoć boljeg upravljanja potraživanjima.

 

  Usluge upravljanja potraživanjima kompanije Coface Srbija pokrivaju celi postupak potraživanja od pravljenja i slanja faktura, pisama opomene do naplate neizmirenih iznosa.

 

  Naši klijenti mogu da prepuste našem timu i modularnom pristupu kompletan ciklus fakturisanja ili samo odabranih segmenata. Stručni timovi i praćenje tokova poslovanja doprinose efikasnijem procesu naplate.

Upravljanje potraživanjima
Prednosti
 • Prepuštanje celog portfelja potraživanja ili specifičnih delova za B2B i B2C potraživanja našem timu
 • Podrška bilo kojem izabranom segmentu fakturisanja: generisanju podataka fakture, izdavanju i slanju fakture, praćenju plaćanja, slanju opomena i pokretanju sudskog postupka
 • Fokusiranje na aktivnosti koje prethode naplati, baziranim na konstantnom direktnom kontaktu s dužnicima tokom celog perioda plaćanja
 • Automatsko pokretanje postupaka naplate nakon kašnjenja plaćanja
 • Fleksibilan interfejs za siguran i neometan prenos podataka
Vrh strane
 • Serbian
 • English