Novosti

Srbija postaje 98. tržište za Coface-ovu ponudu osiguranja potraživanja

25.07.2014.

Coface, vodeći svetski osiguravač potraživanja, obogaćuje svoju ponudu u Srbiji kroz lokalno partnerstvo sa kompanijom «AXA Neživotno osiguranje» a.d.o. Beograd. Od sada, pored pružanja usluga naplate potraživanja i poslovnih informacija, srpske kompanije mogu imati koristi od Coface-ovog dugogodišnjeg iskustva u osiguranju potraživanja i njegovog međunarodnog prisustva.

Pročitajte više

Coface Select: Trenutni onlajn pristup izveštajima o kompanijama širom Evrope

13.03.2014.

Coface, vodeći pružalac usluga u oblasti osiguravanja potraživanja i informacija u Cen-tralnoj Evropi, pokreće Coface Select, inovativni onlajn proizvod koji omogućava kom-panijama da izaberu potencijalne poslovne partnere i prate postojeće klijente jednim klikom miša. Pristup bazi podataka je obezbeđen 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji i standardizovani izveštaji o firmama u 22 zemlje mogu se preuzeti odmah.

Pročitajte više

Nova paradigma elektronske industrije u Aziji: jasna dinamičnost, povećani rizici

15.04.2014.

Prošavši iz faze globalne proizvodne mreže u globalnu inovacionu mrežu (što uključuje razvoj proizvoda i istraživačkih aktivnosti izvan geografskih granica), elektronska industrija bi trebalo da sada ima godišnji rast od preko 3% do 2017. S obzirom da Azija u usponu postaje epicentar elektronskih inovacija, lokalna preduzeća sada računaju na internalizaciju proizvodnje i istraživanja

Pročitajte više

Kvartalni pregled kreditnih rizika kompanije Coface: 14 sektora u tri najveća regiona sveta

15.04.2014.

Iako izgleda da se recesija bliži kraju u Zapadnoj Evropi, ona još uvek nije napravila značajan napredak u sektorskom riziku. U prvom kvartalu 2014. godine, nivo kreditnog rizika je bio naročito visok u metalnom, automobilskom i građevinskom sektoru

Pročitajte više
Sve novosti
  • Serbian
  • English