Novosti

Vodećih 500 kompanija u CIE: Nestabilni vodeći igrači sa skromnim rastom prometa

26.08.2014.

Međunarodna kompanija za osiguranje potraživanja Coface predstavlja svoju šestu godišnju studiju o 500 najuspešnijih kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi - Coface CEE Top 500. Ona rangira 500 najvećih kompanija u regionu po prometu i dodatno analizira dalje podatke kao što su broj zaposlenih, okvir preduzeća, sektori i tržište.

Read more

Srbija postaje 98. tržište za Coface-ovu ponudu osiguranja potraživanja

25.07.2014.

Coface, vodeći svetski osiguravač potraživanja, obogaćuje svoju ponudu u Srbiji kroz lokalno partnerstvo sa kompanijom «AXA Neživotno osiguranje» a.d.o. Beograd. Od sada, pored pružanja usluga naplate potraživanja i poslovnih informacija, srpske kompanije mogu imati koristi od Coface-ovog dugogodišnjeg iskustva u osiguranju potraživanja i njegovog međunarodnog prisustva.

Read more

Coface Select: Trenutni onlajn pristup izveštajima o kompanijama širom Evrope

13.03.2014.

Coface, vodeći pružalac usluga u oblasti osiguravanja potraživanja i informacija u Cen-tralnoj Evropi, pokreće Coface Select, inovativni onlajn proizvod koji omogućava kom-panijama da izaberu potencijalne poslovne partnere i prate postojeće klijente jednim klikom miša. Pristup bazi podataka je obezbeđen 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji i standardizovani izveštaji o firmama u 22 zemlje mogu se preuzeti odmah.

Read more

Kvartalni pregled kreditnih rizika kompanije Coface: 14 sektora u tri najveća regiona sveta

15.04.2014.

Iako izgleda da se recesija bliži kraju u Zapadnoj Evropi, ona još uvek nije napravila značajan napredak u sektorskom riziku. U prvom kvartalu 2014. godine, nivo kreditnog rizika je bio naročito visok u metalnom, automobilskom i građevinskom sektoru

Read more
All the news
  • Serbian
  • English