Novosti
16.02.2023.
Korporativne vesti

Finansijski pokazatelji za fiskalnu godinu 2022.: Rekordan neto prihod od 283,1M € i 80% odnosa isplate

Photo of the Coface Group headquarters.
Promet: 1.812 miliona eura, porast od +13,4% pri konstantnom kursu i obimu i +15,6% na bazi izveštaja
 • Premije kreditnog osiguranja rastu za +14,4% podstaknute visokom aktivnošću klijenata u još uvek inflacionom okruženju
 • Zadržavanje klijenata na rekordnom nivou (92,9%); pad cena (-3,0%) u skladu s 9M-2022
 • Prihodi od poslovnih informacija porasli su za +11,6% pri konstantnom kursu i +13,1% pri punom obimu; povećanje za +10,0%
  

 

Racio neto gubitka na 36,0%, porast za 2,7 postotnih bodova; neto kombinovani obim na 64,9%, +0,3 ppt u odnosu na 2021. (porast od 10,4 ppt isključujući uticaj državnih sema iz 2021.)
 • Bruto racio gubitaka porastao je za 9,8 postotnih bodova na 31,2%, dok se normalizacija rizičnog okruženja nastavlja
 • Racio neto troškova smanjen za 2,5 postotnih bodova na 28,8% odražavajući nastavak pozitivne operativne poluge i visoke provizije reosiguranja
 • Q4-22 neto kombinovani racio na 68,2% na kontinuirano niskom raciju gubitaka
Neto prihod (udeo u grupi) od 283,1 miliona evra, od čega 54,7 miliona evra u Q4-22. godišnji RoATE1 od 15,6%
 • Zarada po akciji dostigla je 1,89€
Coface i dalje ima solidan bilans:
 • Procenjeni racio solventnosti na ~201%2, iznad gornje granice ciljnog raspona (155% do 175%)
 • Predlog za raspodelu dividende3 po akciji od 1,52 € što predstavlja 80% racia isplate

 

Akvizicija Rel8eda, za analizu podataka u Severnoj Americi

*Ukoliko nije drugačije navedeno, poredjenje promena odnose se na rezultate na dan 31. marta 2021.

 

Xavier Durand, Coface glavni izvršni direktor, komentarisao je:

"Globalna ekonomija bila je izložena mnogim rizicima krajem 2022., ali je profitirala od neočekivanih pozitivnih kretanja kao što je ponovno otvaranje kineske ekonomije i ekstremno visokih temperatura na početku zime u Evropi. Ova kriva vremenskih uslova i potražnje smanjila je potrošnju prirodnog gasa i troškove energije za preduzeća i domaćinstva.
Ali, ove dobre vesti nisu zaustavile očekivani kontinuirani rast broja poslovnih neuspeha.
U ovom složenom okruženju, Coface je postigao rekordne rezultate, sa neto prihodom od 26% na 283 miliona evra, što odgovara godišnjem povratu na materijalni kapital od 15,6%.
Naša stopa zadržavanja i neto rezultat takođe su dostigli rekordne nivoe. Ovaj učinak ne bi bio moguć bez predanosti svih Coface zaposlenih u servisiranju naših klijenata.
2023. poslednja je godina strateškog plana Build to Lead. Sve ciljeve postavljene u ovom planu smo ili već ostvarili ili smo u procesu premašivanja. U ovoj godini takođe ćemo krenuti s primenom novih računovodstvenih standarda, čija je primena zahtevala značajne napore naših timova, ali neće promeniti našu strategiju ili merenje učinka.
Zahvaljujući našem vrlo solidnom bilansu, predložićemo raspodelu 80%3 našeg neto prihoda akcionarima na glavnoj skupštini, u skladu s ciljevima našeg strateškog plana."

 

1 Povraćaj na prosečni materijalni kapital.
2 Ovaj procenjeni racio solventnosti je preliminarni obračun napravljen u skladu sa Coface tumačenjem propisa Solventnost II i korišćenjem delimičnog internog modela. Konačni obračun može se razlikovati od ovog preliminarnog obračuna. Procenjeni koeficijent solventnosti se ne revidira.
3 Predlog raspodele biće podnešen Glavnoj godišnjoj skupštini akcionara koja će se održati 16. marta 2023.

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Finansijski pokazatelji za fiskalnu godinu 2022.: Rekordan neto prihod... (664,75 kB)
Vrh strane
 • Serbian
 • English