Novosti
09.05.2016.
Korporativne vesti

Coface Q1-2016 - rezultati: Težak kvartal u polarizovanom okruženju

Coface Q1-2016 - rezultati: Težak kvartal u polarizovanom okruženju
  • Promet: 365M €, -6,3% (-3,8% na uporedivoj osnovi[1]) nasuprot jakog Q1-2015, stabilan naspram Q4-15
  • Poređenje sa učinkom regionalne prodaje

        -          Trajni soft uslovi na razvijenim tržištima, posebno u Evropi

        -          Preduzete aktivnosti u vezi sa portfoliom na rastućim tržištima utiču na rast

  • Proizvodnja novih poslova ravna, stopa zadržavanja klijenata na rekordnom nivou od 92,5%
  • Neto kombinovani racio od 87,0% (84,3% isključujući jednokratne stavke[2]) stabilan naspram Q4-15

        -          Neto racio šteta od 55,0% uglavnom pod uticajem gubitaka u azijsko-pacifičkom regionu, u sektoru trgovine robom, i dva potraživanja u Severnoj Americi

        -          Neto racio troškova od 29,3% (isključujući 2,7 procentualnih poena jednokratnih stavki1) vođen disciplinovanim izvršenjem troškova

  • Neto prihod od 22m € (udeo grupe), 27m € isključujući jednokratne stavke2
  • Ugovor o prenosu aktivnosti javnih garancija potpisan sa Bpifrance 18. aprila , koji će stupiti na snagu pre kraja 2016.
  • Pregled operativne efikasnosti napreduje dobro, ishod će biti integrisan u strateškom planu, njegove glavne teme će biti saopštene u vreme objave rezultata H1-2016 i predstavljeni u potpunosti tokom Dana investitora u Londonu, 22. septembra 2016.

Xavier Durand, generalni direktor kompanije Coface, rekao je: „Ovo je bio težak prvi kvartal. Poslovni promet i profit bili su niži u odnosu na isti period prošle godine, u svetlu polarizovanog i nestabilnog ekonomskog okruženja.

Naš učinak odražava oštru suprotnost između razvijenih tržišta osiguranja potraživanja - gde je rizik nizak, a pritisci konkurencije snižavaju prihod - i rastućih tržišta, gde je rizik visok , posebno u sektoru roba.Iako se već materijalizuju pozitivni uticaji mera preduzetih da bi se smanjila naša izloženost riziku u Latinskoj Americi tokom prošle godine, suviše je rano da bi se video potpun učinak inicijative upravljanja rizikom pokrenute u Aziji krajem prošle godine; to će se postepeno ispoljavati u našim rezultatima.S obzirom na nestabilno globalno ekonomsko okruženje, mi ćemo i dalje biti oprezni u 2016. godini.

Sprovodimo sveobuhvatni strateški pregled poslovanja, koji uključuje tekući rad na operativnoj efikasnosti za poboljšanje naše konkurentnosti.Zaključci ovog pregleda će biti integrisani u strateškom planu, a njegove glavne teme će biti saopštene u vreme objave polugodišnjih rezultata i predstavljeni u potpunosti 22. septembra.“

[1] (4,4)% uz nepromenjeni devizni kurs; (3,8)% uz nepromenjeni devizni kurs i isključujući usklađivanje prihoda aktivnosti javnih garancija za fiskalnu 2015. (2,7M €)

[2] Usklađivanje prihoda javnih garancija (2,7M €), otpremnina izvršnog direktora (2,6M €), i druge stavke (0,5M €). Ostale stavke uključuju troškove vezane za realizaciju linije uslovnog kapitala, reviziju i konsultantske naknade

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Coface Q1-2016 - rezultati: Težak kvartal u polarizovanom okruženju (561,79 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English