Novosti
03.08.2023.
Korporativne vesti, Novosti o proizvodima

Sigurnije upravljanje rizikom uz Data science

Sigurnije upravljanje rizikom uz Data science

Veštačka inteligencija, mašinsko učenje, prediktivna analiza i modeli, dublje proučavanje, obrada slika...
 
Coface koristi napredne tehnologije nauke o podacima za efektivna predviđanja u upravljanju rizikom u korist svojih klijenata.
 
 
 
 
 
 

Ocenjivanje: predviđanje insolventnosti kompanija za sigurno upravljanje rizikom poslovanja

Efikasno upravljanje rizikom je zasnovano na predviđanju rizika! Kada je u pitanju procena finansijskog zdravlja kompanije i rizika kupaca (DRA - Debtor Risk Assessment), procena rizika je suštinska komponenta upravljanja rizikom. Zbog toga Coface stalno unapređuje svoj interni model evaluacije. Cilj: da se što preciznije predvidi verovatnoća da kompanija ne izvrši svoje obaveze. Ovaj alat za donošenje odluka koji Coface pruža svojim klijentima kombinuje iskustvo i znanje Coface stručnjaka i njegovih partnera.
 
Koristeći naprednu veštačku inteligenciju i tehnologiju mašinskog učenja, Coface automatizuje deo proizvodnje DRA rejtinga koristeći finansijske podatke o kompanijama iz svoja 52 informaciona centra širom sveta, kao i od drugih eksternih provajdera informacija. Da bi optimizovao predviđanje rezultata, Coface takođe uzima u obzir iskustvo u plaćanju kompanije hronološki.
Zahvaljujući ovom inovativnom alatu za procenu, Coface svojim klijentima nudi mogućnost da još preciznije i efikasnije upravljaju svojim rizicima pomoću:

 • kvalifikovanijih finansijskih informacija;
 • prefinjenih i relevantnih analiza i procena;
 • modela koji se prilagođava zemlji u kojoj poslujete;
 • bolju procenu kreditnog rizika i jače odluke o preuzimanju rizika;
 • smanjenje štete zbog neizvršenja obaveza boljim predviđanjem nelikvidnosti preduzeća.

Kao jedinstveno nematerijalno dobro, Coface poslovne informacije se obogaćuju i njihova dodatna vrednost raste!
 

Makroekonomski i finansijski modeli: simuliranje i predviđanje uticaja makroekonomskih šokova na kompanije

Ekonomska, zdravstvena ili energetska kriza... Kako možemo predvideti uticaj potencijalnih makroekonomskih šokova na finansijske bilanse kompanija?
 
Sa ovim izazovom se Coface uhvatio u koštac osmišljavajući rešenja za kreiranje modela budućih finansijskih izveštaja kompanija prema različitim scenarijima. Ideja je da gledamo napred, a ne nazad!
 
Ovaj alat za donošenje poslovnih odluka odgovara potrebama naših klijenata:

 • prikuplja i analizira finansijske podatke o preduzećima, bez čekanja na objavljivanje finansijskih izveštaja (6 do 9 meseci nakon završetka finansijske godine)
 • pruža pristup relevantnim prediktivnim analizama i pouzdanim prognozama rasta finansijske situacije kompanije.

Radeći sa našim ekonomistima, osiguravačima rizika i timovima za poslovnu inteligenciju Data Lab prikuplja, objedinjuje i analizira različite izvore podataka (Coface ekonomske prognoze, podaci MMF-a, podaci Banque de France, vladina ministarstva, itd.) kako bi proizvela procene koje predviđaju finansijske izveštaje i simuliraju uticaj potencijalnih eksternih makroekonomskih šokova.
 
Ovi prediktivni modeli, koji uključuju velike količine podataka o bilansu stanja kompanije iz naših izvora podataka za osiguranje kredita, omogućavaju našim klijentima da imaju koristi od sledećeg:

 • napredne procene kompanije, uzimajući u obzir očekivane finansijske izveštaje i stoga pouzdanije projekcije rasta o finansijskom zdravlju kompanije;
 • bolje informisane odluke o preuzimanju rizika za efikasnije procene upravljanja rizikom;
 • relevantne analize i bolje usluge koje im pomažu da razviju poslovanje u složenom i promenljivom ekonomskom okruženju, u kome svaki eksterni šok može imati veliki uticaj na ekonomsku i finansijsku ravnotežu kompanije.

>> Dozvolite da vas neko od naših stručnjaka kontaktira ili saznajte više o našim poslovnim rešenjima na globalnoj informacionoj platformi iCON by Coface.

Vrh strane
 • Serbian
 • English