Novosti
06.04.2023.
Korporativne vesti

Coface X Rel8ed: "Danas je data science ključna komponenta za upravljanje rizikom"

Coface X Rel8ed: "Danas je data science ključna komponenta za upravljanje rizikom"

Nedavno kupljen od strane kompanije Coface, Rel8ed je specijalizovana severnoamerička kompanija za analizu podataka, koji razvija inovativna rešenja koristeći Big Data i veštačku inteligenciju. Koliku korist udruživanja stručnosti imaju naši klijenti osiguranja potraživanja i poslovnih informacija? Kako je kapitalizacija nauke o podacima ključna za rešavanje tržišnih trendova i ispunjavanje rastućih potreba naših klijenata? Bob Lytle, generalni direktor i osnivač Rel8eda, sve objašnjava.

 

 

Bobe, možeš li nam reći nešto o sebi i predstaviti Rel8ed?

Ja sam izvršni direktor za tehnologiju i bivši CIO kanadske kompanije TransUnion Credit Bureau, sa sedištem u SAD-u koja prikuplja, upravlja i analizira finansijske i informacije o budžetu kompanijama i potrošačima u svrhu upravljanja kreditima. Priča o Rel8edu vezana je za sledeće: zahvaljujući dugogodišnjem radu u kompaniji upoznao sam se sa osiguranjem potraživanja i informacijama koje nisu  povezane. Dakle, pokrenuo sam Rel8ed za povezivanje podataka!
 
Istorija naše kompanije pravi je preduzetnički poduhvat. Rel8ed je prilično mlad: počeli smo pre sedam godina u Kanadi sa idejom da popunimo prazninu na tržištu tako da analitiku javnih podataka učinimo lako dostupnom svima i svakome. Ova ideja je dobro zaživela. Rel8ed je sada vodeći pružalac poslovnih i jedinstvenih specijalizovanih podataka za multinacionalne kompanije, vlade i poslovna udruženja.

 

Koja su vaša glavna područja stručnosti i rešenja?

Specijalizovani  smo za integraciju, unakrsno poredjenje, prediktivnu analizu i zaključivanje na temelju obimnih podataka dobijenih iz više izvora. U radu sa povezivanjem zasebnih informacija pokazujemo kako su poslovni podaci međusobno povezani sa drugim kompanijama. Koristeći informacije podataka i prediktivnu analitiku, bankama, osiguravajućim društvima i istraživačima koji trebaju razumeti svoje tržište i povećati profit, pružamo korisne uvide u poslovanje i upravljanje rizicima. Sa više od 125 miliona kompanija u našoj globalnoj bazi podataka, koristimo se znanjem o podacima za modeliranje globalnih podataka iz javnih izvora sa vlasničkim algoritmima za otkrivanje važnih uvida i poslovnih informacija na temelju veza između kompanija, vlasnika, dobavljača i konkurenata. Naš inovativni portal sa podacima Diligence jednostavan za korišćenje omogućava organizacijama svih veličina pristup tim resursima.
 
U području upravljanja rizicima naše informacije takođe doprinose jačanju aspekta usklađenosti poslovanja kompanije. Radimo na polju poznavanja svojih kupaca (Know Your Customer). Potražnja za ovim informacijama od strane učesnika na tržištu je velika, posebno zbog povećanih državnih sankcija i međusobne povezanosti lanaca snabdevanja na globalnom nivou. Često čujemo da usklađenost sprečava sklapanje poslova. Kod nas je suprotno! Uskladjenost je deo skupa pokazatelja koji omogućavaju prihvatanje odgovarajućih rizika. To znači da je jednako povezan sa pristupom globalnog upravljanja i procene rizika.

 

Možete li objasniti kako je Rel8ed do sada rastao?

Mnogi pilot projekti doprineli su našem razvoju. Počeli smo u Kanadi kao portfolio kompanija Niagara Incubator programa u Ontariju. Osigurali smo naša rešenja organizacijama svih veličina u javnom, privatnom, neprofitnom i akademskom sektoru. I usput učili...
 
2018. smo se preselili preko granice i otvorili kancelariju u Buffalu (SAD). Nakon nekoliko dovršenih projekata, brzo smo postali dvonacionalna kompanija koja služi nacionalnim vladama i velikim distributerima kreditnih podataka. Ta su nam iskustva otvorila vrata i omogućila nam pristup kompanijama koje smo mogli samo zamisliti. Jedna od tih saradnji bila je sa timom Coface-a, što je zatim dovelo do akvizicije.

 

"Kompanije danas zahtevaju pristup odgovarajućim uvidima, detaljnim informacijama i prediktivnoj analizi za donošenje poslovnih odluka"

Zašto ste odlučili poveriti kompaniji Coface podršku rasta Rel8ed-a?

Kao mali startup, postoje samo dva načina za rast: možete primiti veliko kapitalno ulaganje ili možete pronaći partnera. Coface je pružio zanimljivu priliku za daljnji rast: prisutan je na globalnim tržištima, njegove poslovne informacione usluge su spremne za rast, a posljednjih nekoliko godina ulažu u inovacije. Ovo je važna prekretnica za Rel8ed. Već smo imali priliku da testiramo sinergije - komplementarna sredstva kojima možemo doprineti jedni drugima. Coface-Rel8ed priča započela je jednogodišnjim partnerstvom usmerenim na mala i srednja preduzeća u Severnoj Americi, gde je teško doći do detaljnih informacija. Prva saradnja je uglavnom ispunila očekivanja. Konkretno, brzo smo shvatili da kombinacijom talenta i znanja o industriji možemo izgraditi nešto jedinstveno za tržište.

 

Koju ukupnu dodatnu vrednost ova akvizicija donosi za obe kompanije?

Kroz ovu kombinaciju, moći ćemo povećati obim i kvalitet baze podataka i iskoristiti deljenje analitike za stvaranje potencijalnih klijenata i upravljanje rizikom. To će koristiti korisnicima u području osiguranja potraživanja i poslovnih informacija. Današnje kompanije trebaju da imaju pristup relevantnim uvidima, detaljnim informacijama i prediktivnoj analitici za usmeravanje poslovnih odluka. Zajedno možemo pružiti bolje korisničko iskustvo pomažući im u otkrivanju novih partnerstava, unapredjenih poslovnih informacija i povećanja potencijalnih kupaca.
 
Kao nekadašnja start-up kompanija, mi ćemo doneti i preduzetnički duh i inovativan pristup rešavanju novih izazova. Pri osmišljavanju novih proizvoda i testiranju novih rešenja sarađujemo sa Coface Data Lab-om. Naša kombinovana stručnost omogućava nam brzu pripremu dokaza koncepta za rešenja koja nameravamo razvjati.

 

"Možete imati najbolju veštačku inteligenciju na svetu, ali ljudi je moraju savladati!"

Zašto je znanje o podacima ključna za poslovanje?

Ušli smo u novu eru u kojoj su podaci i informacione usluge važna poluga razvoja. U našem području sposobnost analize i povezivanja podataka ključni je element donošenja odluka, upravljanja rizicima i osiguranja šteta.
 
Podaci i veštačka inteligencija su pokretačka snaga sveta! Svi se slažemo da je unos podataka u CRM alat naporan, ali podaci su danas ključni za prodaju. Zamislite da imate uvid u ono što zanima vaše potencijalne kupce kako bi vaš marketinški tim mogao kreirati sadržaj koji će pomoći vašoj ciljanoj grupi ljudi. Šta ako je vaš prodajni nastup bio tako dobro isplaniran da je svaki potencijalni klijent bio na vrhu vašeg popisa?
 
Međutim, razvoj AI rešenja bez ulaganja u stručnost i talent bila bi strateška greška. Imamo znanje i sposobnost za razvoj vrlo brzih prediktivnih modela zasnovanih na podacima i veštačkoj inteligenciji. Trenutne tehnologije su moćne, ali zapravo ne rešavaju problem, samo pomažu ljudima u donošenju odluka. Čvrsto verujem u ravnotežu - a ponekad i ograničenja - AI stroja i mislim da je važno koristiti podatke i AI u proceni. Ovo je srž našeg uverenja u poslovanju: možete imati najbolju veštačku inteligenciju na svetu, ali ljudi je moraju savladati. U Rel8edu, to je ono što mi zovemo trening robota!

Vrh strane
  • Serbian
  • English