Ponuda kompanije Coface

Coface poslovne informacije

  Sprečavanje rizika neplaćanja počinje prikupljanjem najnovijih relevantnih informacija o kupcima i njihovom okruženju. Analiza takvih informacija pomaže u procesu donošenja odluka. Naše usluge generisanja poslovnih informacija uključuju sve od sirovih podataka do preporuka u vezi sa preuzimanjem rizika. U kontekstu upravljanja rizikom oslanjamo se na snažnu globalnu mrežu za prikupljanje i analizu poslovnih informacija čijoj produktivnosti doprinose i članovi mreže Coface Partnera ažuriranjem naših baza podataka u realnom vremenu.
 
  Prikupljene i analizirane informacije prikazuje se u obliku izveštaja, sažetog prikaza rizika na individualnom i globalnom nivou kao i raznih preporuka u vezi sa preuzimanjem rizika. Pored naših usluga vezanih za procenu kreditnog rizika, možete upravljati razvojem prodaje na najbolji mogući način.
 
  U srednjoj Europi ova globalna linija usluga upotpunjena je velikim brojem proizvoda vezanih za poslovne informacije namenjenih preduzećima koja nemaju osiguranje potraživanja.
Kontrola rizika
Coface odgovor na vaše potrebe
U poslovnom svetu se neprekidno dešavaju promene. Aktuelne informacije su osnova sigurnih poslovnih odluka, bilo da je u pitanju upozorenje na nove mogućnosti ili povećanje okvirnog kredita za klijenta.

Poslovne Informacije

Make informed business decisions with ICON

Coface Poslovni kreditni izveštaji

Coface Risk Monitor

Excellent SME

Business Finder

Naplata potraživanja

Cross Border Mreža

Proverite veze između kompanija i osoba pomoću cross border mreže
Imate potrebu da proverite veze između vaše kompanije i vašeg partnera uokviru CIE regiona ili na međunarodnom nivou? Onda jeCoface Cross Border Mreža ono što vam treba.

@rating SCORE

  • Serbian
  • English