Novosti
08.11.2023.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Sve duža i češća kašnjenja plaćanja u Francuskoj, manje kompanije na ivici pucanja

Sve duža i češća kašnjenja plaćanja u Francuskoj, manje kompanije na ivici pucanja

U 2023. godini, 97% francuskih preduzeća ponudilo je uslove plaćanja svojim klijentima, sa prosečnim rokom od 48 dana.
 
Uprkos tome, 82% preduzeća iskusilo je kašnjenje u plaćanju svojih kupaca u poslednjih 12 meseci. Većina je navela da su kašnjenja u plaćanju češća i duža nego prošle godine. Pogoršanje korporativnih platnih navika odražava se nespornim porastom broja nelikvidnosti od početka godine, koji je čak premašio nivoe pre Covid-a.
 
 

Rokovi plaćanja1: dobro ustaljena praksa

Produženje uslova plaćanja je ustaljena praksa u Francuskoj: 97% kompanija ih nudi svojim kupcima, bez obzira na sektor i veličinu kompanije. Prosečan vremenski okvir je 48 dana, što je znatno duže od uslova koji se nude u Nemačkoj (32 dana) ili čak u Poljskoj (46 dana), ali i dalje mnogo kraće od onih koji se nude u Kini (81 dan) i ostatku Azije (66 dana).
 
Dokaz o rasprostranjenosti ove prakse u Francuskoj je da, iako su veoma mala preduzeća relativno manje sklona odobravanju uslova plaćanja, 95% njih to čini. Međutim, rokovi plaćanja su kraći. Na primer, 35% njih nudi uslove plaćanja kraće od mesec dana, u poređenju sa oko 10% za preduzeća drugih veličina.

Kašnjenja u plaćanjima: situacija je napeta, velike I srednje kompanije su teško pogodjene

82% kompanija je iskusilo kašnjenje u plaćanju u 2023. Ovo je češće nego u  Poljskoj (61% kompanija), Nemačkoj (76%) i Aziji (57%), gde su rokovi plaćanja duži, ali su kašnjenja ređa.
 
Veličina kompanije je važan faktor koji utiče na kašnjenje plaćanja. 70% VSP i MSP je izjavilo da su kašnjenja plaćanja porasla, dok "samo" 53% srednjih i velikih preduzeća ima isto iskustvo. Štaviše, većina MSP je prijavila češća kašnjenja plaćanja u poređenju sa 2022. 54% malih preduzeća iskusilo je kašnjenje plaćanja više od mesec dana, a skoro 20% je prijavilo kašnjenje plaćanja duže od dva meseca. Kao takvo, prosečno kašnjenje plaćanja je 42 dana za mala preduzeća, u poređenju sa 38 dana za srednja preduzeća i "samo" 26 dana za veća preduzeća. Rezultati su zabrinjavajući, pri čemu polovina malih preduzeća kaže da zakasnela plaćanja imaju "veoma važan" ili "kritičan" uticaj na njihov novčani tok.
 
Među navedenim razlozima, 27% ispitanika je kao razlog odlaganja plaćanja navelo finansijske teškoće svojih klijenata, oko 41% njih sumnja da klijenti namerno odlažu plaćanje radi upravljanja novčanim tokovima.

Insolventnost u Francuskoj u porastu

Nakon što je ostao posebno nizak do sredine 2022. godine, broj korporativnih bankrota vratio se na nivoe pre Covid-a krajem prošle godine. U prvih 9 meseci ove godine zabeleženo je 39.098 stečajeva, što je povećanje od 34 odsto u odnosu na 2022. i 4,5 odsto više nego u 2019.
 
Ova dinamika utiče na sve sektore. Nesolventnosti su podstakli subjekti sa prihodima manjim od 250.000 evra (+8% u odnosu na period januar-septembar 2019), a oni sa prihodima većim od 10 miliona evra takođe su zabeležili značajno više nelikvidnosti nego u vremenima pre pandemije (+8 %).
 
Ovaj trend će se nastaviti u narednih nekoliko kvartala, uz pritisak na marže i tokove gotovine zbog restriktivnih uslova finansiranja, strože potražnje i rastućih troškova

 

Monthly corporate insolvencies
monthly corporate insolvencies

 

Pogoršanje ekonomskih izgleda i višestruki rizici

90% anketiranih kompanija očekuje da će se ekonomski uslovi pogoršati ili, u najboljem slučaju, da aktivnost ostane stabilna u Francuskoj i širom sveta, očekivanja koja dele kompanije svih veličina.
 
Uprkos uporno ograničenim izgledima za rast za Francusku i Evropsku uniju u 2024. godini, ova dva tržišta ostaju veoma favorizovana od strane izvoznih kompanija (72% za Francusku i 60% za EU) koje u njima vide najbolju priliku za svoje poslovanje sledeće godine.
 
Usred neizvesne globalne geopolitičke pozadine koja favorizuje nearshoring2 i friendhoring3, 12% anketiranih kompanija reklo je da je već izmestilo bar deo svojih aktivnosti. 84% kompanija koje su se preselile ili nameravaju da presele deo svojih aktivnosti planiraju da to urade u Francuskoj.
 
 

[1] Uslovi plaćanja – vremenski period između trenutka kada klijent kupi proizvod ili uslugu i trenutka dospeća plaćanja.
[2] Nearshoring – preseljenje privredne aktivnosti u zemlju koja je geografski bliska.
[3] Friendshoring – izmeštanje ekonomske aktivnosti u zemlju koja je geopolitički saveznik.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Sve duža i češća kašnjenja plaćanja u Francuskoj, manje kompanij... (125,86 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English