Novosti
12.09.2023.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Na putu za povratak u stara i loša vremena, istraživanje o plaćanjima u Nemačkoj 2023.

Na putu za povratak u stara i loša vremena, istraživanje o plaćanjima u Nemačkoj 2023.

Za razliku od prošle godine, na poslednje istraživanje kompanije Coface o iskustvu u plaćanjima kompanija u Nemačkoj za 2023. nisu uticali događaji kao što su pandemija COVID-19 ili početak rata u Ukrajini i rezultirajući pritisci na cene roba. To je dovelo do normalizacije i cifre plaćanja za 2023. godinu približile su se nivoima pre pandemije. Ponovo, više kompanija je ponudilo uslove plaćanja u 2023. (79% svih učesnika), u poređenju sa 2019. (81%). Opšta navika  za kratke kreditne uslove u Nemačkoj ostala je nepromenjena: više od polovine anketiranih kompanija zahtevalo je da se uplate izvrše u roku od 30 dana 2023. godine, dok su ultra-dugi kreditni uslovi (120+ dana) i dalje retki.
 
Podaci o kašnjenju u plaćanju pokazuju kako su mere državne podrške pomogle preduzećima poslednjih godina. Zaista, sada kada su gotovo sve mere podrške koje se odnose na COVID-19 okončane i uticaj energetskih subvencija se izjednačio, broj kompanija koje prijavljuju kašnjenje plaćanja se normalizovao i povećao na udeo od 76% u 2023. (vidi grafikon 1), znatno iznad perioda 2020-2022, ali ne tako visoko kao 2019 (85%). Međutim, vredi napomenuti da su oni iznad nivoa pre pandemije u automobilskoj industriji, transportu i IKT. Prosečno trajanje kašnjenja plaćanja poraslo je na 30,1 dan u 2023. (+1,4 dana u odnosu na 2022. godinu), što je i dalje značajno ispod proseka pre pandemije od 39,7 dana. Većina sektora (bez drvoprerade, građevinarstva i tekstila) beleži povećanje trajanja kašnjenja plaćanja. Sa prosekom od 22 dana, najkraće su ove godine čekala preduzeća iz sektora papirne ambalaže, dok su najviše strpljenja morala imati kompanije iz finansijskog sektora sa prosečnim kašnjenjem od 39,2 dana.

Pesimistički izgled I strategije smanjenja rizika u porastu

Iako ponašanje plaćanja ostaje u relativno dobrom stanju čak i nakon pogoršanja koje se desilo, kompanije su veoma pesimistične u pogledu svojih poslovnih perspektiva. Stav o njihovoj trenutnoj poslovnoj situaciji ove godine je posebno negativan, jer samo 13% učesnika smatra da je njihova situacija bolja nego 2022. godine, dok 41% smatra da je lošija. Izgledi za 2024. takođe nisu sjajni. Samo 20% učesnika očekuje oporavak poslovanja, dok se 28% priprema za još lošiju prognozu. Iako se smanjio uticaj pojedinačnih velikih rizika, kao što su poremećaji u globalnim lancima snabdevanja, povećava se broj rizika koji istovremeno utiču na kompanije.
 
U ovakvom okruženju Nemačka je izgubila podršku kao dobra poslovna lokacija u odnosu na 2022, dok su SAD i istočna Evropa stekle popularnost. Kina je takođe postala nešto privlačnija, ali je njena podrška, istorijski gledano, ostala na veoma niskom nivou. To je takođe rezultat strategija smanjenja rizika nemačkih kompanija koje pokušavaju da smanje svoju poslovnu zavisnost od pojedinih zemalja, dobavljača ili kupaca. Ove godine se 12 odsto kompanija učesnica već odlučuje da smanji rizik, a najviše je pogođena tekstilna odeća. U naredne tri godine, 25% svih nemačkih kompanija u našem istraživanju očekuje da će koristiti strategiju smanjenja rizika za svoje poslovanje.
 
 
Preuzmite publikaciju

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Na putu za povratak u stara i loša vremena, istraživanje o plaćanji... (179,97 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English