Novosti
11.05.2022.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Coface istraživanje o korporativnom plaćanju u Kini: povećani rizici u poremećajima u lancu snabdevanja i rastućim cenama sirovina

Coface istraživanje o korporativnom plaćanju u Kini: povećani rizici u poremećajima u lancu snabdevanja i rastućim cenama sirovina

Coface istraživanje o plaćanju preduzeća u Kini iz 2022.[1] pokazuje da je manje preduzeća naišlo na kašnjenja u plaćanjima u 2021., ali ona koja jesu prijavila su duža razdoblja kašnjenja u plaćanju nego u prethodnoj godini. Prosečna kašnjenja u plaćanju porasla su sa  79 dana u 2020. godini na 86 dana u 2021. god. Preduzeća u 9 od 13 sektora izvestila su o povećanju kašnjenja u plaćanju, najpre u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, koji su zabeležili najveći porast od 43 dana, a zatim drvni sektor, transport i tekstil.
 
Sve više preduzeća izveštava o izuzetno dugim kašnjenjima u plaćanju (ULPDs), a to su plaćanja koja kasne više od šest meseci, što se povećava sa 15% na 19% u 2021.godini. Više zabrinjava to što je značajno povećanje onih koji se suočavaju s ULPD-ovima koji premašuju 10% svojih godišnjih prometa, skočivši sa 27%  u 2020.godini na 40% u 2021. godini posebno u građevinskom i poljoprivredno-prehrambeno sektoru.
 
S obzirom na to da će se kineski privredni rast usporiti 2022. godine, manje preduzeća očekuje poboljšanje prodaje i novčanog toka.
 
Coface očekuje da će se kineski rast BDP-a usporiti na 4.8% u 2022. nakon snažnih 8.1% u 2021. budući da se kineska privreda i dalje suočava sa značajnim preprekama rastu, uključujući pad sektora nekretnina, sprovođenje politike Covid-a, usporen oporavak potrošnje i više cene robe.

 

Coface China Corporate Payment Survey 2022: Reasons for customer's financial difficulties

 

Bernard Aw, ekonomista kompanije Coface za Aziju i Pacifik, rekao je:
 
"Poslednje Coface istraživanje o plaćanju preduzeća u Kini pokazalo je da su kreditni uslovi koje nude kineska preduzeća ostali strogi uprkos oporavku kineske privrede 2021. budući da su preduzeća i dalje oprezna zbog pandemije koja je u toku. Najveći pad (-23 dana) ostvarili su poljoprivreda i energetika, odražavajući sve veći kreditni rizik povezan s rastom cena sirovina.
 
Iako je manje preduzeća prijavilo kašnjenja u plaćanju, došlo je do porasta udela ispitanika koji su izjavili da su kašnjenja u plaćanju porasla, sa 36% u 2020. godini na 42% u 2021. godini., najviše od 2016.godine. Poljoprivredna hrana je zabeležila najveći porast prosečnih plaćanja kašnjenja (43 dana) do 88 dana. Trendovi rasta zabeleženi su u drvnoj industriji (+20 dana), transportu (+18 dana) i tekstilu (+16 dana), naglašavajući uticaj sporije domaće potražnje zbog strogih ograničenja socijalnog distanciranja u Kini.
 
Kineska preduzeća manje su optimistična u pogledu kineskih privrednih izgleda, s 44% ispitanika koji očekuju poboljšanje prodaje ove godine, što je pad sa 65% u 2020., dok su ona koja predviđaju bolji novčani tok pala za gotovo polovinu s 50% u 2020. na 27% u 2021. Porast cena sirovina, slabljenje tržišne potražnje i pandemija koja je u toku bili su ključni faktori prema navodima ispitanika.
 
Nedavna pandemija Omicrona zahteva više kontrole Covida u Kini i pogoršaće poremećaje u globalnom lancu snabdevanja. Coface očekuje povećanje neplaćanja korporativnih obveznica i insolventnosti u Kini 2022. posebno među sektorima koji su akumilirali veće rizike novčanog toka u 2021. zbog pandemije."

 

Kašnjenje u plaćanjima[2]: rast cena sirovina postaje ključni faktor u kašnjenju u plaćanjima

Manje preduzeća imalo je kašnjenja u plaćanju u 2021. godini, a 53% ispitanika prijavilo je kašnjenje s plaćanjem, što je pad sa 57% u 2020. Međutim, prosečno kašnjenje plaćanja poraslo je sa 79 dana u 2020. na 86 dana u 2021. Izgradnja je i dalje imala najduža kašnjenja u plaćanju sa 109 dana, zatim 99 dana za transport.
 
Najviše zabrinjava to što se udeo ispitanika koji doživljavaju ultraduga kašnjenja plaćanja (ULPD) koji premašuju 2% godišnjeg prometa povećao sa 47%  u 2020. god. na 64% u 2021. Građevinarstvo je i dalje sektor s najvećim udelom (56%) ispitanika koji su prijavili ULPD veći od 10% njihovog godišnjeg prometa. Prema Coface iskustvu, 80% ULPD-a nikada se ne plaća. Kada čine udeo u godišnjem prometu iznad 2%, novčani tok preduzeća mogao bi biti ugrožen.
 
Glavni razlog tih kašnjenja i dalje su financijske poteškoće kupaca, koje je istaknulo gotovo tri četvrtine ispitanika koji su naveli kašnjenja u plaćanju. Finansijske poteškoće najviše je uzrokovala žestoka konkurencija koja je uticala na marže (36%), ali i - u većoj meri u 2021. - rast cena sirovina (23% prema 10% u 2020.) i usporavanje rasta lokalnog tržišta (16% u odnosu na 10% u 2020.). To odražava rastuće cene roba koje vrše pritisak na operativne troškove što direktno utiče na novčani tok preduzeća.

 

Ekonomska očekivanja : obećavajuća, ali značajni rizici rasta ostaju

Gledajući u budućnost većina ispitanika i dalje se nada ekonomskim izgledima u sledećoj godini, iako je udeo optimista pao na 68%, sa 73% u prošloj godini.
 
Očekivanja o prodaji i novčanim tokovima bila su manje optimistična, što bi moglo biti povezano sa smanjenim zamahom oporavka kako se preduzeća približavaju uslovima pre pandemije. Procenat ispitanika koji očekuju poboljšanje prodajnih rezultata u prošloj godini smanjio se sa 65% u 2020. na 44% u 2021., dok je procenat onih koji predviđaju bolji novčani tok pao za gotovo polovinu s 50% u 2020. na 27% u 2021. Rast cena sirovina, slabljenje tržišne potražnje i pandemija koja je u toku, bili su ključni faktori koje su istakli ispitanici koji su očekivali slabije prodajne rezultate.
 
Coface očekuje da će kineski rast BDP-a usporiti na 4,8% u 2022., nakon snažnih 8,1% u 2021., budući da se kineska privreda i dalje suočava sa značajnim preprekama rastu, uključujući pad sektora nekretnina, provođenje politike nultog-COVID-a, usporen oporavak potrošnje i više cene roba.

 

Globalni lanci snabdevanja verovatno će ostati oskudni

Očekuje se da će efekti rusko-ukrajinske krize i mere nulte borbe protiv COVID-a u Kini doneti još jedan udarac globalnim lancima snabdevanja. Uz istaknutu ulogu koju imaju i Rusija i Ukrajina na globalnim tržištima energije i hrane, kriza predstavlja značajan rizik za opskrbu takvim proizvodima. Rusija je drugi i treći najveći svetski proizvođač plina, odnosno nafte. Takođe je veliki proizvođač strateških metala, kao što su paladij, nikal i bakar. Ovi metali se koriste u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji, dok je bakar važan metal za građevinski sektor. Obe su zemlje važni izvoznici određenih poljoprivrednih proizvoda, posebno suncokretovog i šafranovog ulja (75% svetskog izvoza u 2019. zajedno), pšenice (29%), krupnog zrna (20%) i kukuruza (19%). Sankcije na rusku robu, uključujući zabranu uvoza ruske sirove nafte i rafiniranih proizvoda od strane Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i Australije, kao i ograničenja na uvoz ruskog željeza i čelika Evropske unije (EU), izazvale su strah od smanjenja dostupnosti takvih proizvoda, što rezultira porastom cena. Finansijske sankcije za nekoliko ruskih banaka i ograničenja pristupa američkim dolarima mogli bi da utiču na trgovinske tokove poljoprivrede. Poremećaji trgovinskih ruta takođe su doprineli zabrinutosti oko viših cena i kašnjenja isporuke.
 
Iako je Kina prešla sa stroge strategije nulte epidemije COVID-a na 'dinamičan' pristup kako bi se smanjili negativni uticaji na kinesku privredu, negativni efekti koji proizlaze iz mera provedenih za suzbijanje epidemija širom zemlje ostaju. Zatvaranja u Shenzhenu i Šangaju u martu i aprilu uticala su na normalno funkcionisanje kopnenih logističkih i skladišnih usluga, uprkos tome što su lučke operacije nastavile funkcionisati. To je već tokom marta pojačalo pritisak na lance snabdevanja.
 
Indeks vremena isporuke kineskih PMI dobavljača pao je na najniži nivo u dve godine u martu 2022., odražavajući sve veća kašnjenja isporuke. Slično tome, kineski indeks prosperiteta logističke industrije takođe je pao na najniži od februara 2020., s tim da je logistički sektor pogođen širenjem pandemije u više delova zemlje, gde su različite mere upravljanja pandemijom poremetile međuregionalnu distribuciju i sposobnost održavanja glatkog toka.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

[1] Istraživanje o plaćanjima preduzeća u Kini za 2022. provedeno je između novembra 2021. i januara 2022. i anketirano je više od 1000 preduzeća u 13 širokih sektora koji se nalaze u kontinentalnoj Kini.
[2] Odlaganje plaćanja - razdoblje između datuma dospeća plaćanja i datuma stvarnog plaćanja.

 

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Coface istraživanje o korporativnom plaćanju u Kini: povećani rizic... (264,42 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English