Novosti
03.07.2023.
Rizik zemlje i ekonomske studije

Azija: Zabeleženo je manje kašnjenja kod plaćanja kompanija u našem najnovijem istraživanju

Azija: Zabeleženo je manje kašnjenja kod plaćanja kompanija u našem najnovijem istraživanju

Istraživanje o korporativnim plaćanjima u Aziji, koju je sproveo Coface između novembra 2022. i aprila 2023., pruža uvid u ponašanje plaćanja i prakse upravljanja kreditima za oko 2300 kompanija širom azijsko-pacifičke regije. Ispitanici su aktivni na devet tržišta (Australija, KinaHong KongIndijaJapanMalezijaSingapurTajvan i Tajland) i u 13 sektora.
 
Istraživanje otkriva da je ukupno manje kompanija prijavilo kašnjenja plaćanja u 2022. Zaista, udeo kompanija koja su prijavile kašnjenja u plaćanju pao je na 57% u 2022. - najniže u zadnjih 10 godina - sa 64% u 2021. Ipak, trajanje kašnjenja plaćanja u celoj Aziji i Pacifiku znatno se povećalo, jer su kompanije bile restriktivnije sa kreditnim uslovima usred agresivnog povećanja kamata, strožih finansijskih uslova i veće inflacije. Prosečno kašnjenje plaćanja produžilo se sa 54 dana u 2021. na 67 dana.
 
Posmatrano po sektorima, sedam od trinaest sektora u istraživanju beleži duža prosečna kašnjenja kod plaćanja. Kašnjenja su najviše porasla u maloprodaji (+15 dana), farmaciji (+10.5 dana), i energetici (+10 dana). Sektori energetike i građevinarstva zabeležili su najveće prosečno kašnjenje plaćanja od 77 dana.
 
Sa druge strane, poljoprivredno-prehrambeni i tekstilni sektor imali su najkraća kašnjenja u plaćanju sa padom sa 60 dana u 2021. na 52 dana u 2022. godini.
 
Prema Coface-ovom iskustvu, 80% kašnjenja dužih od 6 meseci (ultra-duga kašnjenja u plaćanju /ULPD) nikada se ne isplate. Stoga se rizici novčanog toka javljaju kada ti ULPD-ovi čine više od 2% godišnjeg prihoda preduzeća.
 
Istraživanje pokazuje pad udela ispitanika koji imaju ULPD-ove koji prelaze 2% njihovih godišnjih prihoda, sa 34% u 2021. na 26% u 2022. Uprkos poboljšanju u većini azijskih zemalja, situacija u Australiji bila je drugačija jer se udeo ispitanika sa takvim ULPD-ovima povećao sa visokog nivoa od 56% u 2021. na 63% u 2022. Malezija se takođe suočila sa porastom rizika novčanog toka sa procentom koji raste sa 0% u 2021. na 26%. Uopšteno, situacija bi mogla da se pogorša u sledećem mesecu jer je u prvoj polovini 2023. porastao broj nesolventnosti poduzeća u Japanu, Koreji, Australiji, Hong Kongu i Indiji.
 
39% ispitanika objasnilo je da je rastuća cena sirovina faktor koji je najviše uticao na njihovu prodaju i novčani tok u 2022. Ostali činioci bili su poremećaji u poslovanju zbog mera zatvaranja koje su dovele do nedovoljne radne snage (27%) i pada potražnje (20%). Očekuje se da će povećane cene robe, posebno cene energije, visoke kamatne stope i strogi finansijski uslovi, kao i slaba globalna robna potražnja, ograničiti poslovne aktivnosti u 2023.
 
Čini se da su izgledi za 2023. bolji, za 77% ispitanika koji očekuju da će se privredni rast poboljšati u 2023. Indijska i tajlandska preduzeća bila su najoptimističnije privrede sa 92% (+9,4 boda u odnosu na 2021.) i 86% (+5,6) ispitanika koji predviđaju veći rast. Kompanije u Hong Kongu i Kini, gde su mere zatvaranja ukinute tek krajem 2022., izrazile su više poverenja u veći privredni rast za 2023., pri čemu se udeo povećao za 23,7 procentualnih bodova na 77% u prvoj i za 16,3 procentualnih bodova na 84% u drugoj.

Economic growth graph

 

"Ovo posljednje istraživanje predstavlja poboljšanje iskustva plaćanja za kompanije u Aziji u 2022. godini. Međutim, nastavak rata u Ukrajini, eskalacija američko-kineskog tehnološkog rivalstva, prigušena potražnja na američkom i evropskom tržištu, visoka inflacija i agresivno povećanje kamata koje je doprinelo strožim monetarnim i finansijskim uslovima, će  nastaviti da opterećuje azijske potrošače i kompanije 2023. Coface predviđa da će se privredni rast u Aziji samo neznatno ubrzati na 4,5% u 2023." rekao je Bernard Aw, Coface glavni ekonomista za Aziju i Pacifik.

 

Preuzmite publikaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite ovo obaveštenje za štampu : Azija: Zabeleženo je manje kašnjenja kod plaćanja kompanija u naše... (320,49 kB)
Vrh strane
  • Serbian
  • English