Slider_Stars_CEE Top500_small_left

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina. Osnovan je kao Ekonomsko-komercijalna visoka škola još daleke 1937. godine, kao vodeći visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 55 redovnih profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo skoro 50000 studenata, više od 4000 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka ili mastera, dok ih je preko 800 steklo titulu doktora nauka.

Ekonomski fakultet

Vrh strane
  • Serbian
  • English