Ponuda kompanije Coface

CofaceXpress Monitoring

Pravovremene informacije čine osnovu sigurnih poslovnih odluka.

Coface Srbija nudi usluge automatskog praćenja stanja i obrade informacija, a klijenti se automatski obaveštavaju o promenama.
monitoring
Pravovremene informacije čine osnovu sigurnih poslovnih odluka. Aktivacijom CofaceXpress monitoring-a redovno vas obaveštavamo o promenama nastalim u poslovanju vaših poslovnih partnera, a vama olakšavamo postupak odlučivanja i kontrolu rizika poslovanja.

CofaceXpress monitoring

 • Kriterijumi praćenja: 13 kriterijuma
 • Period praćenja: 12 meseci (unapred određeno)
 • Provera kvaliteta: Da
 • Garancije istraživanja: 12 meseci
 • Naziv preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Pravni oblik
 • Podaci o registraciji
 • Uprava
 • Deoničari
 • Stečaj/predstečaj
 • Urednost plaćanja
 • Povezana društva
 • Semafor
 • Maksimalni kredit
 • Podaci o naplati potraživanja
 • Bankovni računi
 • Prepoznavanje rizika i povoljnih prilika u ranoj fazi.
 • Brže reagovanje na promene koje utiču na poslovne partnere.
 • Poboljšavanje postojećih poslovnih odnosa.
 • Minimalizovanje rizika neplaćanja kroz pravovremene informacije, bilo da je rieč o prinudnoj naplati, predstečajnom postupku ili ukidanju kreditnog limita poslovnom subjektu.
 • Sigurnije donošenje poslovnih odluka.
Vrh strane
 • Serbian
 • English